Klummer

Cepos: Usikkerhed er det nye sort

KLUMME: Befolkningens øgede opsparing er et basalt sundhedstegn. Opsparing er frigørelse fra velfærdsstatens trældom, der giver dig rygstødet til at sige nej til den arbejdsgiver, som du føler misbruger dig, skriver Henrik Christoffersen.

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked 3

Cordua: Arbejdsmarkeds-politikken er en eklatant fiasko

KLUMME: De store regeringspartiers streng af fiaskoer med at få flygtninge og umotiverede arbejdsløse i job får dem til at fremstå impotente. Det er vand på DF's mølle, mener Jarl Cordua.

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked 4

Kraka: Uber kan bane vej for et mere effektivt taximarked

KLUMME: På den helt korte bane kan Uber være den løftestang, der skal til for at sikre et effektivt dereguleret taximarked med lavere priser. Det forudsætter dog et par ufravigelige krav, skriver vicedirektør i Kraka, Jens Hauch.

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked 11

Altinget er sygeligt neutral

KLUMME: Altingets læsere opfatter os som politisk neutrale og anbefaler os i stigende grad. Vigtigt, når man skal tjene det højeste mål: kampen for vores styreform, skriver chefredaktør Rasmus Nielsen.

Cepos: Varme hænder i en kold tid

KLUMME: Kommunernes vej til at give borgerne en bedre service har været at reducere antallet af varme hænder og skaffe plads til egne lønforhøjelser samt ressourcer til at ansætte flere konsulenter og den slags, skriver Henrik Christoffersen, forskningschef i Cepos. 

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked

Cevea: Kontanthjælpsloft kan sende flere på gaden end i job

KLUMME: Kontanthjælpsloftet vil betyde flere fattige i Danmark. Det bidrager til en i forvejen stigende ulighed, hvor de fattige bliver fattigere, skriver Cevea-direktør Kristian Weise. 

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked 3

Cevea: Kontanthjælpsloftet hæmmer social mobilitet

KLUMME: I stedet for at svinge pisken over kontanthjælpsmodtagerne bør regeringen lytte til de internationale organisationers budskaber. Social mobilitet er en vækstfaktor, derfor skal vi værne om den høje grad af social mobilitet, som vi har i Danmark, skriver Cevea-direktør Kristian Weise. 

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked 2

Elberth: Nye tider i LO-huset

KLUMME: En række organisationer har meldt sig på sociale medier og bliver stadig mere markante i debatten. Benjamin Rud Elberth beskriver her, hvordan nye medier ændrer den klassiske tilgang til pressen for en række organisationer.

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked

Cevea: Der er plads til flygtninge på arbejdsmarkedet

KLUMME: Det er vigtigt, at virksomheder vil hjælpe flygtninge i job. Men vi har allerede løsninger på det danske arbejdsmarked, som kan anvendes. Der er ikke grund til at skabe et lavtlønsmarked, for at flygtninge kommer i arbejde, skriver Cevea-direktør Kristian Weise. 

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked 3

Cevea: Vi får et delt Danmark, hvis de faglige fællesskaber svækkes

KLUMME: Den danske model er dybt afhængig af fagforeningernes høje organiseringsgrad. Hvis organiseringen for alvor kommer til at lide, vil vores velfærdssamfund også gøre det, skriver Kristian Weise, direktør i Cevea. 

Kræver adgang til Altinget | Arbejdsmarked 3