Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Minister: Boligudsættelser og lav indkomst hænger ikke nødvendigvis sammen

SVAR:

Socialdemokratiet havde bedt regeringen vurdere, hvordan udviklingen i antallet af boligudsættelser forventes at blive "som konsekvens af regeringens kontanthjælpsloft og 225-timersregel". Ifølge boligministeren er det dog ikke muligt at pege på en bestemt årsag til, at lejere sættes ud af boligen. "En lav indkomst er ikke i sig selv en afgørende faktor," siger han.

Minister: Antallet af offentligt ansatte ikke afgørende for velfærdssamfundet

SVAR:

Socialdemokratiet ville vide, om børne- og socialminister Mai Mercado (K) er enig med finansministeren i, at antallet af offentligt ansatte ikke er afgørende for vores velfærdssamfund. Ministeren svarer, at antallet af offentligt ansatte ikke er "et element, der isoleret set siger noget om kvaliteten".

Minister redegør for forhandlinger om udstationeringsdirektivet

SVAR:

Der forhandles pt. om en revision af udstationeringsdirektivet i regi af EU-Kommissionen. Beskæftigelsesministeren oplyser imidlertid, at positionerne mellem landene synes at være fastlåste. "Det er derfor vanskeligt at forudsige, hvornår de vil kunne afsluttes," tilføjer han. 

Minister: Derfor ville vi ændre på voksenlærlingeordningen

SVAR:

Voksenlærlingeordningen har gode effekter for ledige, men ikke for beskæftigede, siger beskæftigelsesministeren. Derfor foreslog Venstre-regeringen at ændre ordningen, så virksomhederne alene kan få et tilskud, når de ansætter ledige som voksenlærlinge. Forslaget indgik i en større helhedsløsning, der imidlertid ikke blev gennemført, og derfor består voksenlærlingeordningen uændret.

Troels Lund svarer om "god forvaltningsskik" i kommunerne

SVAR:

Kommunerne skal i tilstrækkelig grad afklare den enkelte borgers situation "så hurtigt som muligt", siger beskæftigelsesministeren blandt andet i et svar til SF om god forvaltningsskik i kommunerne. 

 

Minister: Ændrer ikke loven om nyttejob

SVAR:

Regeringen har ingen planer om at ændre på reglerne om nyttejob, oplyser beskæftigelsesministeren. "Nytteindsats er allerede omfattet af en række værnsregler, som skal forhindre, at der sker misbrug af ordningen," lyder det bl.a. i et svar til Enhedslisten.