Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Karsten Lauritzen kritiserer læk af Saneringsudvalgets analyser

SVAR:

Skatteministeren oplyser til Socialdemokratiet, at ministeren ikke finder det rimeligt, at oplysninger fra Saneringsudvalgets analyser er blevet lækket til pressen. Ministeren vil sende rapporten til Skatteudvalget, når den er færdig.

Brian Mikkelsen har nedsat en arbejdsgruppe for ansvarlige investeringer

SVAR:

Erhvervsministeren oplyser til Enhedslisten, at ministeren har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på behovet for fornyelse og forenklinger af de nuværende vejledninger om samfundsansvar og ansvarlige investeringer. Arbjedsgruppens arbejde skal være færdigt inden udgangen af 2017.