Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lilleholt: Den grønne boligjob-ordnings klimaeffekt er uvis

SVAR:

Energi-, forsynings- og klimaministeren oplyser, at de klimamæssige konsekvenser ved BoligJobordningen ikke er "blevet kvantificeret nærmere". BoligJobordningen vurderes dog at have positive klimamæssige konsekvenser, tilføjer han alligevel. 

Minister: Så mange unge med uddannelsespålæg gennemfører en uddannelse

SVAR:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser ifølge beskæftigelsesministeren, at der i 2014 var 76.865 personer, som påbegyndte uddannelseshjælp "og således vil have fået et uddannelsespålæg". Heraf har ca. 20.000 personer afsluttet en uddannelse i perioden 2014-2016.

Minister: Boligsikring og kontanthjælpsloft udregnes fair

SVAR:

Beskæftigelsesministeren mener, at det er rimeligt, at boligsikringen og kontanthjælpsloftet beregnes på grundlag af kontanthjælpens fulde forsørgersats (14.808 kroner), selv om borgerens kontanthjælp er nedsat med 1000 kroner.

Minister: Må vente lidt på info om ledelseskommission

SVAR:

Ministeren for offentlig innovation oplyser, at regeringen vil nedsætte en ledelseskommission "i nær fremtid og vil i den forbindelse angive den overordnede tidsplan for kommissionens arbejde".

Minister: Boligudsættelser og lav indkomst hænger ikke nødvendigvis sammen

SVAR:

Socialdemokratiet havde bedt regeringen vurdere, hvordan udviklingen i antallet af boligudsættelser forventes at blive "som konsekvens af regeringens kontanthjælpsloft og 225-timersregel". Ifølge boligministeren er det dog ikke muligt at pege på en bestemt årsag til, at lejere sættes ud af boligen. "En lav indkomst er ikke i sig selv en afgørende faktor," siger han.