Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Troels Lund: Borgere må ikke blive syge af virksomhedspraktik

SVAR:

Beskæftigelsesministeren svarer SF, at det ikke er meningen, at borgere skal blive syge eller alkoholiserede af at komme i virksomhedspraktik. Ministeren har samtidig noteret sig, at der var tale om en fejl fra Odense Kommune, og at fejlen undersøges.

Ole Birk: SAS-vilkår er en sag for arbejdsmarkedets parter

SVAR:

Transportministeren svarer SF, at han ikke mener, at han bør blande sig i de vilkår, som arbejdsmarkedets parter indgår, men at han løbende er i dialog med sine ministerkolleger i Europa for at sikre ordentlige rettigheder for lønmodtagere.