Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Troels Lund: Undersøger diskrimination på arbejdsmarkedet

SVAR:

Beskæftigelsesministeriet igangsatte i efteråret 2016 en undersøgelse af diskrimination på arbejdsmarkedet, oplyser beskæftigelsesministeren. Undersøgelsen skal "give et helhedsbillede af arbejdsmarkedet, og hvilken retning udviklingen går i forhold til diskrimination".

Finansminister kritiserer rapport om "økonomisk tilskyndelse til beskæftigelse"

SVAR:

Folketingets økonomiske konsulenter har lavet rapporten 'Analyse af deltagelseseffekten – effekter af ændringer i den økonomiske tilskyndelse til beskæftigelse'. Finansministeren mener, at "rapporten på en række punkter giver et ukorrekt billede af usikkerheden om effekterne i den eksisterende forskningsbaserede viden".