Arbejdsmarkedspolitisk netværk 2017


Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske arbejdsmarkedspolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Programmet for 2017-2018 er fortsat under udarbejdelse, men nedenfor kan du se det foreløbige program. Programmet for 2016/2017 ses i nedenstående.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i slutningen af maj måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Altingets journalist, Mette Victoria Pabst.

 

Ministervisioner

Jørn Neergaard Larsen (V), beskæftigelsesminister

Efter næsten 20 år som formand for Dansk Arbejdsgiverforening blev Jørn Neergaard Larsen til stor overraskelse hentet ind af statsministeren til at løfte beskæftigelsesindsatsen i Danmark. Hvordan er det at tage springet fra at være frontfigur i en interesseorganisation til at være politiker? Og hvilke visioner har ministeren for det danske arbejdsmarked i fremtiden?

Børsbygningen, torsdag den 8. september 2016, kl. 9.00 - 12.00

 

Et vækstskabende arbejdsmarked

Michael Dithmer, departementschef i Erhvervs- og Vækstministeriet

Hvordan står det til med den danske konkurrenceevne? Hvilke udfordringer ligger der i fremtiden for at få skabt et arbejdsmarked, der bidrager til en positiv udvikling? Hør en af landets mest erfarne embedsmænd komme med hans løsningsforslag til nogle af Danmarks største udfordringer.

Børsbygningen, onsdag den 9. november 2016 kl. 9.00 - 12.00 

 

Fremtidens arbejdsmarked

Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, fhv. adm. direktør i Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Robotter og ny teknik overtager i stigende grad menneskets arbejdsrolle. Hvilke udfordringer og muligheder giver det for arbejdsmarkedets fremtid?  Er nutidens arbejdsmarkedsindsats fx den rigtige? Morten Binder taler om forebyggelse af arbejdsløshed frem for behandling, og hvordan digitalisering giver mulighed for at berede alle på et skiftende arbejdsliv.

Børsbygningen, tirsdag den 10. januar 2017 kl. 9.00 - 12.00 

 

Fra anbefalinger til handlinger


Carsten Koch, formand for Beskæftigelsesrådet

Carsten Koch stod i spidsen for og lagde navn til det såkaldte Koch-udvalg, der i 2013 fik til opgave at udrede den danske beskæftigelsesindsats. Det er nu et stykke tid siden, den sidste rapport blev indleveret. Hvad er hans vurdering af de efterfølgende tiltag? Og er der områder, som mangler at blive adresseret?

Børsbygningen, tirsdag den 18. april 2017 kl. 9.00 - 12.00

 

Altingets årlige arbejdsmarkedsdøgn - Grønbechs Hotel mandag den 29. maj 2017

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg ved Lizette Risgaard, formand for LO

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved Jacob Holbraad, adm. direktør Dansk Arbejdsgiverforening

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag den 29. maj 2017 inkl. overnatning

 

Fagbevægelsens kamp


Lizette Risgaard, formand for LO

Under et år er gået siden Lizette Risgaard blev udnævnt til formand for LO, og hun har allerede ryddet forsiderne flere gange. Hør hende reflektere over trepartsforløbet i foråret 2015, hvilke kampe ligger der forude for arbejderbevægelsen og hvilke strategier er der behov for?

 

Embedsmanden der blev lobbyist


Jacob Holbraad, adm. direktør Dansk Arbejdsgiverforening

Efter mange år som embedsmand, bl.a. som departementsråd og chef for indenrigsområdet i Statsministeriet, og ikke mindst som direktør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, er Jacob Holbraad nu administrerende direktør for Dansk Arbejdsgiverforening. Hvad er hans vurdering af trepartsforløbet, og hvad mener han, der skal til for at styrke det danske arbejdsmarked

 

Fremtiden er fleksibilitet, frihed og mobilitet

 
Steffen Hedebrandt, marketingsdirektør i Airtame

I USA laver over 34 procent af den amerikanske arbejdsstyrke freelancearbejde. Steffen Hedebrandt mener, at freelance-økonomien er kommet for at blive, og kan ikke ignoreres. Men hvad betyder det for arbejdsmarkedet? Og hvor let er det egentlig at samarbejde på tværs af grænser på grund af den nye teknologiske udvikling? Få svar på disse spørgsmål ved Steffen Hedebrandt.

Grønbechs Hotel, Allinge, mandag den 29. maj 2017 inkl. overnatning

 

Sådan aktiverer Dansk Metal arbejdsmarkedet


Torben Poulsen, leder af Metal A-kasse, formand for A-kassernes Samvirke 

Hvordan bidrager Dansk Metal til at aktivere det danske arbejdsmarked? Især med fokus på dit arbejde og dine erfaringer som leder af Metal A-kasse med politisk og administrativt ansvar for beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken. Og naturligvis også med inddragelse af de erfaringer du har med fra formandsskabet i A-kassernes Samvirke.

Børsbygningen, tirsdag 5. september 2017 kl. 09.00-12.00 

 

Mål og strategi ved offentlige overenskomster


Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

Topforhandleren ved Danmarks offentlige overenskomst, Anders Bondo Christensen, lægger lige nu planer for næste års forhandlinger, 2018. Hvad er der fokus på, og hvordan vil man nå i mål? På dette møde vil Anders Bondo Christensen svare på disse spørgsmål og lægge op til debat.

Børsbygningen, torsdag 23. november 2017 kl. 09.00-12.00 

 

Ministerens visioner 


Sophie Løhde, minister for offentlig innovation

(Afventer bekræftelse)

Børsbygningen, tirsdag 6. februar 2017 kl. 09.00-12.00 

  

Altingets årlige arbejdsmarkedsdøgn - Grønbechs Hotel tirsdag 24. april 2018 inkl. overnatning

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg ved Hanne Shapiro

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved Anna Ilsøe

•   Indlæg ved tredje oplægsholder (opdateres snarest)

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Erfaringer fra SIRI Kommissionen


Hanne Shapiro, innovationschef på Teknologisk Institut

Hvordan ser arbejdsmarkedets fremtid ud med kunstig intelligens og konstant udvikling af digitale muligheder? Og hvorfor og hvordan skal man ruste sine medarbejdere? Som hovedforfatter på SIRI Kommissionens første rapport og med erfaring fra sin stilling som innovationschef forsøger Hanne Shapiro at besvare disse spørgsmål.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag den 24. april 2018 inkl. overnatning

 

Muligheder og udfordringer i platformsøkonomi 


Anna Ilsøe, arbejdsmarkedsforsker, lektor på FAOS, Københavns Universitet, og medlem af Akademikernes og HK's ”Ekspertpanel i platformsøkonomi”

Debatten om platformsøkonomi og konsekvenserne for arbejdsmarkedet begyndte først for alvor at tage fart i Danmark i 2016. I Sverige har de diskuteret det i årevis. Anna Illsøe er inspireret af Sverige og står også i spidsen for et EU-støttet projekt om, hvordan løn og arbejdsmarkedsvilkår fastsættes i platformsøkonomien. Hvad gør Danmark rigtigt, hvad kan vi gøre bedre og hvordan? hør svarene ved arbejdsmarkedsforsker Anna Illsøe. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag den 24. april 2018 inkl. overnatning 

 

Et atypisk arbejdsmarked


Trine Pernille Larsen, lektor på FAOS, Københavns Universitet

Vi oplever et arbejdsmarked i konstant forandring. Hvad har man set indtil nu, og hvilke forandringer er i fokus? Trine Pernille Larsen har studeret atypiske ansættelsesformer og med udgangspunkt i egen forskning, fremlægger hun tidens vigtige forandringer på arbejdsmarked.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 24. april 2018 inkl. overnatning

 

Med forbehold for ændringer