Børn og unge-netværk 2017


Altingets børn og unge-netværk sætter barnet i centrum og giver mulighed for at møde nøgleaktører med fokus på barnets interesser og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, mødes vi den 3. september 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

 

Mental trivsel


Carsten Obel, professor i mental børnesundhed og direktør for Center for Sundhedsarbejde, Aarhus Universitet

Nye undersøgelser viser, at et stigende antal børn og unge mistrives og har nedsat mental sundhed. Carsten Obel præsenterer de væsentligste resultater af et systematisk litteraturstudie af international forskning, som har undersøgt effekten af indsatser, der fremmer mental sundhed hos børn og unge, som er gennemført for Sundhedsstyrelsen. Carsten Obel giver sine nogle bud på, hvordan man understøtter den robusthed og innovationsevne, som den opvoksende generation har brug for at klare sig i et samfund under hastig forandring.

Altinget, Ny Kongensgade 10, KBH K, mandag 6. november 2017 kl. 09.00-12.00

 

 (Møde i januar 2018 - dato kommer snarest)

 

Skab engagement hos vores børn og unge

Louise Klinge, Prisvindende skoleforsker og konsulent

Louise Klinges empiriske forskning fokuserer på, hvad der præcist sker i undervisningen i det konkrete møde mellem elever og lærer, som skaber engagement, fordybelse og muliggør egentlige læringsfælleskaber. Ligeledes er der et fokus på, hvad der skal til, for at det finder sted. Hvad skal læreren kunne, og hvordan kan rekruttering og rammer bidrage til, at det lykkes i videst mulige omfang?

Børsbygningen, torsdag 15. marts 2018 kl. 09.00-12.00

 

 (Møde i maj 2018 - dato kommer snarest)

 

Børn og unge-døgnet mandag 3. september 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'

Program:
- Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
- Velkomst og indlogering på hotellet
- Formiddagsmøde og indlæg ved Frans Ørsted Andersen
- Indlæg ved forsker (endnu ikke bekræftet)
- Workshop
- Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
- Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Læring og motivation


Frans Ørsted Andersen, lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Aarhus Universitet

Samtidens unge lider i stigende grad af perfektionisme og ender med stress på grund af høje krav fra forældre og uddannelsesinstitutioner. Andre ryger helt ud af systemet, fordi de ikke finder sig tilpas i samfundets rammer. Frans Ørsted Andersen tager udgangspunkt i et treårigt studie, som vidner om en polarisering iblandt unge, som aldrig set før. En polarisering mellem de såkaldte 12-tals piger og de unge på kanten. Hør mere om disse unge ved Frans Ørsted Andersen, som samtidig fremlægger konkrete bud på, hvordan vi håndterer ovennævnte problematiske udvikling.

(Bornholm mandag 3. september 2018)

 

Navnenyt

Se flere »