By- og boligpolitisk netværk 2017


Altingets by- og boligpolitiske netværk sætter fokus på emner og problemstillinger, som er fælles for den private og almene sektor og det private boligmarked. Vi tilbyder et fortroligt forum, hvor ligesindede nøgleaktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og skaber dermed dialog og forbindelser på tværs af de forskellige sektorer.

Programmet for 2017 ligger nu klart, og kan læses nedenfor. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i slutningen af maj måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

 

Ministervisioner

Ole Birk Olesen, transport-, bygnings- og boligminister (LA)

Børsbygningen, mandag 30. januar 2017 kl. 09.00 - 12.00

 

By & Havn - nu og fremover

Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør i Udviklingsselskabet By & Havn

På netværkets andet møde gæster adm. direktør i Udviklingsselskabet By & Havn Jens Kramer Mikkelsen os. Han vil fortælle om status, erfaringer og perspektiver på By & Havns udviklingsområder i Ørestad, Sydhavn og Nordhavn.

Børsbygningen, fredag 28. april 2017 kl. 09.00 - 12.00


Altingets årlige by- og boligdøgn - Grønbechs Hotel mandag den 22. maj 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Curt Lilliegreen, direktør Boligøkonomisk Videncenter
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Louise Lyng Bojesen, teknisk chef, Center for Teknik og Miljø, Bornholms Kommune
  • Indlæg ved Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem


Megatrends på boligområdet

Curt Lilliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter

Urbanisering, aldring og flere personer, som vælger at bo alene er blot nogle af de samfundsudviklinger, der påvirker boligmarkedet. Direktør i Boligøkonomisk Videncenter Curt Liliegreen fortæller om megatrends på boligområdet og kaster lys over de største udfordringer.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 22. maj 2017 inkl. overnatning 

 

Boligpolitisk interessevaretagelse

Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen

Kort efter sin tiltrædelse som direktør for Arkitektforeningen i 2015 meddelte Jesper Pagh, at han var klar til et eftersyn af planloven, så loven i højere grad blev tilpasset det nuværende samfund og dets udfordringer. Mens planlovsaftalen fra sommeren 2016 løser nogle umiddelbart forestående udfordringer, er den ifølge Jesper Pagh ikke svaret på, hvordan vi også i den fysiske planlægning sikrer en bæredygtig udvikling af fremtidens velfærdssamfund. Jesper Pagh fortæller om, hvordan Arkitektforeningen med et fagligt udgangspunkt arbejder på at bidrage til den offentlige debat og kvalificere de politiske beslutninger, som ligger inden for foreningens medlemmers fagområde.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 22. maj 2017 inkl. overnatning

  

Flygtningeboliger

Jens Elmelund, adm. direktør i KAB

Boligen skal være rammen om integrationen, og derfor skal flygtningeboliger ikke være isolerede bebyggelser med små boliger, mener KAB's administrerende direktør Jens Elmelund. Jens Elmelund fortæller om foreningens samarbejde med kommunerne og de forskellige løsninger, der findes på udfordringerne med at finde egnede og billige boliger til flygtningene.

Børsbygningen, onsdag 20. september 2017 kl. 09.00 - 12.00

 

Energirenoveringer

Michael H. Nielsen, direktør i virksomhedsudviklingssekretariatet i Dansk Byggeri

Byggeriets Energianalyse fra 2015 viste, at der er et stort uforløst potentiale i energirenovering af bygninger. Hvordan går det med at forløse potentialet? Og hvilken rolle bør bygninger spille i den grønne omstilling – et Danmark fri af fossile energikilder i 2050? Er der behov for yderligere politiske tiltag? Direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen giver en status på situationen og de fremtidige perspektiver.

Børsbygningen, onsdag 22. november 2017 kl. 09.00 - 12.00
 

Med forbehold for ændringer

Navnenyt

Se flere »