Civilsamfundsnetværk 2016


Altingets civilsamfundsnetværk er en mulighed for at møde nøgleaktører og professionelle repræsentanter for det danske civilsamfund og erfaringsudveksle med ligesindede. Programmet for 2016/2017 er nu klart. 

Altingets netværksmodel inkluderer fem møder om året – fire afholdes i Børsens lokaler i København og ét på Grønbechs Hotel på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Til hvert møde inviterer vi en interessant nøgleaktør på området – embedsmand, politiker, ekspert, lobbyist eller andet – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der hermed lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Netværkets faste mødeleder er Altingets civilsamfundsredaktør, Carsten Terp.

 

Hvad siger de folkevalgte?

Jan E. Jørgensen (V), Marianne Jelved (R) og Torsten Gejl (ALT)

Ved årets første møde har vi inviteret et udvalg af vores folkevalgte politikere til en snak om det civile Danmark. Hør Jan E. Jørgensens (V), Marianne Jelveds (R) og Torsten Gejls (ALT) visioner for det danske civilsamfund.

Børsbygningen, tirsdag 27. september 2016 kl. 9.00-12.00 

 

Ledelse uden løn og vilkår

Hanna Line Jakobsen, præsident for Røde Kors, projektchef i Det Obelske Familiefond

Hanna Line Jakobsen var bare 16 år gammel, da hun blev medlem af Røde Kors. Siden da har hun gjort kometkarriere i organisationen, og i 2014 blev hun valgt som den yngste præsident i Røde Kors' historie. Hvad drev hende til at blive frivillig, og hvordan bruger hun dette i sit arbejde? Hvilke udfordringer ser hun for sin organisation og for det danske civilsamfund generelt? Og hvordan mener hun, at de skal håndteres?

Børsbygningen, mandag 28. november 2016 kl. 9.00-12.00 

 

Fonde i Danmark - filantropi eller samskabelse?

Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden

Debatten om fondenes rolle i samfundet fylder mere og mere og blev senest aktualiseret med Den A.P. Møllerske Støttefonds milliondonation til socialt udsatte. Nogle mener, at de negative røster blot er fordomme uden hold i virkeligheden. Andre mener, at fordommene ikke eksisterer uden grund. Henriette Christiansen vil give sin vurdering af forholdet og sin opfattelse af, hvordan foreninger og fonde i samspil kan skabe reelle forbedringer. 

Børsbygningen, onsdag 11. januar 2017 kl. 9.00-12.00

 

I statens skygge

Lars Bo Kaspersen, professor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, og forskningsleder i CISTAS

Det tværfaglige forskningsprojekt CISTAS startede i juni 2014 med en bevilling fra Carlsbergfondet på 8,97 mio. kroner. Fokus er på det danske civilsamfunds oprindelse, dets udvikling og dets nuværende form. Hvilken rolle spiller civilsamfundet i udviklingen af den moderne velfærdsstat? Og hvilken rolle vil den have i fremtiden? Forskningsleder og professor Lars Bo Kaspersen vil komme og fortælle om projektet og resultaterne.

Børsbygningen, mandag 24. april 2017 kl. 9.00-12.00

 

Civilsamfundsdøgnet - tirsdag den 6. juni 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

 • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
   
 • Velkomst og indlogering på hotellet

 • Formiddagsmøde og indlæg ved Jon Kiellberg, partner og direktør i Republic

 • Fælles frokost

 • Indlæg ved Andreas Gylling Æbelø, Chief Advisor i Advice A/S

 • Indlagt tid til eventuelle eksterne møder for deltagerne på Bornholm. Altinget sørger for transport på øen

 • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'

 • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Det sociale kommunikationsbureau

Jon Kiellberg, direktør og partner i Republic

Jon Kiellberg har sammen med sin partner Christian Lunøe startet Danmarks første sociale kommunikationsbureau, der beskæftiger sig specifikt med at hjælpe virksomheder, fonde og NGO'er med at indfri ambitionerne om et mere socialt og bæredygtigt samfund. Han vil i sit oplæg komme ind på, hvilke specifikke værktøjer deres bureau benytter for at løfte samfundsdagsordner, og hvordan alliancer kan være med til at skabe konkrete sociale velfærdsløsninger. 

 

Gode råd til en målrettet Public Affairs-indsats 

 

Andreas Gylling Æbelø, Chief Advisor i Advice A/S

Andreas Gylling Æbelø har mange års erfaring med kommunikation og ledelse – både i og uden for Christiansborg. Efter at have været hovedbestyrelsesmedlem i Røde Kors, kommunikationschef i Det Obelske Familiefond og særlig rådgiver for handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S), er han nu tilbage i kommunikationsbureauet Advice A/S. Andreas Gylling Æbelø vil dele ud af sine erfaringer med politisk kommunikation fra begge sider af bordet og komme med konkrete cases fra sit arbejde med politisk interessevaretagelse.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 6. juni 2017 inkl. overnatning

 

Et civilt Folkemøde

Michael Valentin, formand for Foreningen Folkemødet, adm. direktør for Akademikernes A-kasse

Hvordan har Folkemødet ændret sig fra at være styret af kommunen til at være styret af en bestyrelse? Hvad betyder det for civilsamfundet, og hvordan får man det hele til at gå op i en højere enhed? Disse spørgsmål svarer formanden for Foreningen Folkemødet på ved årets døgnmøde på Bornholm. 


Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 6. juni 2017 inkl. overnatning

 


Store projekter og strategiske alliancer


Stina Vrang Elias, adm. direktør i DEA

Hvordan skaber man de rigtige strategiske alliancer, som på sigt er gavnlig for egen organisation eller virksomhed? Hvad virker rigtig godt og mindre godt? Adm. direktør, Stina Vrang Elias, har flere års erfaring med alliancer fra bl.a. DI og DEA og bidrager med sine erfaringer på området.

Børsbygningen, onsdag 27. september 2017 kl. 09.00-12.00

 

Debat om satspuljen

  
Carl Holst (V), Torsten Gejl (ALT), Vibe Klarup

Fungerer fordelingen af satspuljemidlerne hensigtsmæssigt? Vi har inviteret de folkevalgte politikere og Vibe Klarup, formand i Frivilligrådet og sekretariatschef i Hjem til Alle, til en debat om satspuljen og det civile samfund. 

Børsbygningen, onsdag 8. november 2017 kl. 09.00-12.00

 

 

Hvad ved vi egentlig om frivilligheden i Danmark?

Mette Hjære, koordinator for analyse og formidling, og Dorte Nørgaard, udviklingsleder, Center for Frivilligt Socialt Arbejde 

Vi kan alle blive klogere på, hvordan det egentlig står til i samarbejdet mellem kommuner og frivillige og foreninger, og hvordan man udvikler fokus på frivillige og civilsamfund. Men vi vil også gerne vide, hvem de frivillige er? Hvad de hyppigste grunde er til, at frivillige er frivillige, og hvad der motiverer dem? og hvem er den gruppe af danskere, der aldrig har været frivillige? Se de nye tal fra den kommende frivilligrapport fra Center for Frivilligt Social Arbejde. Mette Hjære og Dorte Nørgaard fra CFSA præsenterer fakta. 

Børsbygningen, tirsdag 30. januar 2018 kl. 09.00-12.00

 

Civilsamfundsdøgnet - onsdag 11. april 2018 
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

 • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
 • Velkomst og indlogering på hotellet
 • Formiddagsmøde og indlæg ved første oplægsholder
 • Fælles frokost
 • Indlæg ved anden oplægsholder
 • Pause
 • Indlæg ved tredje oplægsholder
 • Pause og bobler
 • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
 • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 11. april 2018 inkl. overnatning

(Dato er kun foreløbig og program følger snarest)

 

Ledelse og motivation
Hvordan leder og motiverer man en organisation med både fuldtidsansatte og frivillige? 

Børsbygningen, torsdag 24. maj kl. 09.00-12.00

(Dato er kun foreløbig og program følger snarest)