Digitaliseringspolitisk netværk


Flere centrale velfærdsfunktioner inden for blandt andet sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet digitaliseres, hvilket gør Danmark og danskerne til digitale frontløbere i EU-sammenhænge. Men hvordan sikrer man, at borgerne tages i betragtning i digitaliseringsprocessen, og hvordan sikres den politiske dialog mellem interesseorganisationer, virksomheder og offentlige institutioner i forbindelse med implementering af nye IT-systemer? Hvornår skaber digitalisering vækst, og hvordan udfordres vi i nytænkningen af det digitale Danmark samtidig med, at IT skal finansieres inden for rammerne af stramme budgetter?

Altingets digitaliseringspolitiske netværk sætter fokus på digitaliseringens muligheder og problemer. Vi skaber dialog og forbindelser på tværs af sektorer med indflydelsesrige og relevante organisationer. Netværkets faste mødeleder er redaktør på Altinget: forsyning og Altinget: velfærdsteknologi, Klaus Ulrik Mortensen.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i løbet af året til et særligt netværksdøgn i behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm.

Til hvert møde inviterer vi en interessant nøgleaktør på området – embedsmand, politiker, ekspert, lobbyist eller andet – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der hermed lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Nedenfor kan du se hele programmet for 2016/2017, og vi opdaterer løbende med kommende års program. 

 

IT i den offentlige sektor - økonomi, udfordringer og nødvendighedspolitik

Michael Ørnø, adm. direktør i Statens IT

Michael Ørnø har siden tiltrædelsen som direktør for Statens IT i 2012 haft ansvaret for at professionalisere, effektivisere og harmonisere IT-tjenester i staten. Hvilke udfordringer har han som embedsmand oplevet, når de politiske, digitale visioner har skulle implementeres? Og hvilke perspektiver ser han i at få yderligere IT integreret i staten?

Børsbygningen, torsdag 24. november 2016 kl. 9.00 - 12.00

 

Den digitale vagthund – sikringen af borgernes retssikkerhed

Jonas Bering Liisberg, direktør for Folketingets Ombudsmand 

Som direktør hos Folketingets Ombudsmand er sikring af borgernes rettigheder en af Jonas Liisbergs vigtigste arbejdsopgaver. Hvilke retssikkerhedsmæssige udfordringer følger af den øgede digitalisering, og hvordan sikrer man borgernes rettigheder i det digitaliserede samfund? Og hvordan forholder de offentlige institutioner sig til udfordringerne? Direktør Jonas Bering Liisberg forholder sig til problemstillingerne.

Børsbygningen, fredag 27. januar 2017 kl. 9.00 - 12.00 

 

Digital vækst - rammebetingelser for danske virksomheder

Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA og for Siri Kommissionen

Regeringens ”Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2016” viste, at Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men at der stadig er plads til forbedringer, hvis de danske virksomheder skal følge med den internationale konkurrence. Samtidig er meget lovgivning forældet i forhold til den hastige digitale udvikling, eksemplificeret med det nye taxaforlig, der har modtaget kritik for at være håbløst gammeldags. Med den nye Siri Kommissionen er politikere og erhvervsliv begyndt at tage dette alvorligt. Hvordan ser situationen ud i 2017? Hvilke initiativer eller ændringer er på tegnebrættet?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, tirsdag 14. marts 2017 kl. 9.00 - 12.00

 

Altingets årlige digitale døgn - Grønbechs Hotel tirsdag 2. maj 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

 • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
 • Velkomst og indlogering på hotellet
 • Formiddagsmøde og indlæg ved Rikke Hougaard Zeberg
 • Fælles frokost
 • Indlæg ved Helle Zinner Henriksen
 • Grupper og diskussion med cases
 • Afrunding og reception
 • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
 • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Status på strategien

Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Hvordan kan kommuner, organisationer, ministerier og styrelser sammen og hver for sig fastholde Danmarks internationale førerposition som digital nation? Hvad er strategien for digitaliseringen af det offentlige Danmark fra 2016-2020, og hvorfor kan det være en kompliceret øvelse at implementere nye systemer og arbejdsgange? Det fortæller vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Rikke Hougaard Zeberg om i dette oplæg.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 2. maj 2017 inkl. overnatning

 

Fremtidens E-governance

Helle Zinner Henriksen, Ph.D og forsker ved CBS

Ph.D Helle Zinner Henriksen har primært undervist og forsket i digitalisering i den offentlige sektor - herunder e-governance og digitalisering. Blandt andet Erhvervs- og Vækstministeriet forudser, at vi vil have brug for større ekspertise og kompetente medarbejdere med digital tyngde, og at det uundgåeligt vil have indflydelse på den offentlige sektors fremtidige struktur. Hvordan ser Helle Zinner Henriksen fremtidens behov for digitalisering i det offentlige, og hvad vil det kræve af medarbejdere, ledere og arbejdspladser?

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 2. maj 2017 inkl. overnatning

 

Big data og digitalisering af det danske sundhedssystem

 

Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

Med etableringen af Sundhedsdatastyrelsen i 2015 er brugen af sundhedsdata sat i system med det formål at skabe et stærkere og mere sammenhængende sundhedsvæsen. Direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen fortæller om styrelsens arbejde med danskernes sundhedsdata og betydningen af den øgede digitalisering for sundhedssektoren som helhed. 

Børsbygningen, onsdag 13. september 2017 kl. 9.00 - 12.00 

 

Regeringens digitale vækststrategi

Morten Bødskov, MF (S) og formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, m.fl.

Regeringens strategi er sat til offentliggørelse i efteråret. Vi inviterer derfor to politiske aktører- en rød og en blå ordfører - til at diskutere rapportens indhold og mål, om den vil flytte ved noget, eller er det blot endnu en omgang hensigtserklæringer om Danmark som verdens bedste digitale nation?

Børsbygningen, onsdag 8. november 2017 kl. 9.00 - 12.00 (dato ikke endeligt bekræftet)

 

SKAT: Hvordan går vi videre

Merete Agergaard, konstitueret direktør i SKAT

Man kan ikke komme udenom, at SKAT har været en omdiskuteret og udskældt institution i offentligheden de seneste år, og senest på grund af EFI-systemerne. Den politiske opmærksomhed har udmundet i nedsættelsen af en diskussion, men ved dagens oplæg vil vi høre den centrale embedsmand Merete Agergaard fortælle om genoprettelsen af SKAT; hvad gør vi, mens kommissionen er undervejs, hvilke konkrete udfordringer står vi over for, og hvad vil det betyde for det offentlige, effektivisering og retsstaten?

Børsbygningen, tirsdag 16. januar 2018 kl. 9.00 - 12.00

 

Mød Danmarks nye digitale ambassadør

Casper Klynge, Danmarks digitale ambassadør

Den tidligere danske ambassadør i Indonesien, Casper Klynge, er udpeget af udenrigsministeren som Danmarks første digitale ambassadør. "Det er afgørende for Danmark, at vi positionerer os bedst muligt i forhold til den hastige teknologiske udvikling i disse år," sagde Anders Samuelsen ved udnævnelsen, men hvad betyder dette konkrete, og hvad gør Casper Klynges tilstedeværelse i Silicon Valley fremover?

Børsbygningen, torsdag 8. marts 2018 kl. 9.00 - 12.00

 

Altingets årlige digitale døgn - Grønbechs Hotel onsdag 3. maj 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, Øltinget.

Denne gang sætter vi overordnet fokus på demokrati, samfund og digitalisering i samspil.

Program:

 • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
 • Velkomst og indlogering på hotellet
 • Oplæg
 • Fælles frokost
 • Oplæg
 • Workshop
 • Afrunding og reception
 • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
 • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Valg og borgere: er vi sikre nok?

Carsten Schürmann, lektor, ITU

E-valg, demokrati og vælgersikkerhed er nogle af de ting, professor Carsten Schürmann har beskæftiget sig med på ITU og Yale University. I styringen af fremtidens demokrati kommer digitale initiativer til at spille en stor rolle, og det kan give essentielle demokratiske og sikkerhedsmæssige udfordringer - senest set eksempler på i den amerikanske valgkamp i 2016. Carsten Schürmann har dog senest i juli 2017 påvist, hvordan man let kan hacke en amerikansk såkaldt WinVote stemmemaskine. Han tager diskussionen op med disse konkrete eksempler og fremtidsperspektiver.

Grønbechs Hotel, onsdag 3. maj 2018

 

Hacking: udsatte myndigheder og virksomheder

Kim Aarenstrup, centerchef, Rigspolitiets Center for Cyberkriminalitet

De statslige myndigheder har vist sig i flere tilfælde at være bagud på IT-sikkerhed, og både danske og udenlandske myndigheder har set sig slået af anonyme hackergrupper. Virksomheder er i stigende grad udsat for mulige cyberangreb. Derfor har nogle taget initiativ til at involvere selvsamme hackere i udvikling af tilstrækkelig cyberbeskyttelse - men er det rimeligt, at man skal ty til kriminelle eller civile hackere for at løse digitale udfordringer? Dagens oplægsholder på Bornholm diskuterer, hvordan vi styrker myndigheders og virksomheders digitale sikkerhed ved at involvere civile eksperter.

Grønbechs Hotel, onsdag 3. maj 2018

 

Anbefalinger og disruption - et år efter

I maj 2017 - efter offentliggørelsen af regeringens disruptionsråd - nedskrev medlemmerne i Altingets digitaliseringspolitiske netværk en række forslag til, hvad vi ville gøre, hvis vi sad i rådet, og forventninger til rådets arbejde og resultater. Efter den forventede offentliggørelse af rådets konklusioner, vil vi tage medlemmernes overvejelser frem og sammenligne. Er der kommet noget reelt ud af arbejdet, er det hvad vi forventede, ville vi have gjort det samme, og hvad kan vi gøre nu?

Børsbygningen, september 2018 kl. 9.00 - 12.00 (dato ikke bekræftet)

 

Med forbehold for ændringer.

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.