Digitaliseringspolitisk netværk


Flere centrale velfærdsfunktioner inden for blandt andet sundheds-, beskæftigelses- og uddannelsesområdet digitaliseres, hvilket gør Danmark og danskerne til digitale frontløbere i EU-sammenhænge. Men hvordan sikrer man, at borgerne tages i betragtning i digitaliseringsprocessen, og hvordan sikres den politiske dialog mellem interesseorganisationer, virksomheder og offentlige institutioner i forbindelse med implementering af nye IT-systemer? Hvornår skaber digitalisering vækst, og hvordan udfordres vi i nytænkningen af det digitale Danmark samtidig med, at IT skal finansieres inden for rammerne af stramme budgetter?

Altingets nye digitaliseringspolitiske netværk sætter fokus på digitaliseringens muligheder og problemer. Vi skaber dialog og forbindelser på tværs af sektorer med indflydelsesrige og relevante organisationer. Netværkets faste mødeleder er redaktør på Altinget: forsyning og Altinget: velfærdsteknologi, Klaus Ulrik Mortensen.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af maj måned 2017 til et særligt netværksdøgni ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Til hvert møde inviterer vi en interessant nøgleaktør på området – embedsmand, politiker, ekspert, lobbyist eller andet – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der hermed lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling.

Nedenfor kan du se hele programmet for 2016/2017. 

 

IT i den offentlige sektor - økonomi, udfordringer og nødvendighedspolitik

Michael Ørnø, adm. direktør i Statens IT

Michael Ørnø har siden tiltrædelsen som direktør for Statens IT i 2012 haft ansvaret for at professionalisere, effektivisere og harmonisere IT-tjenester i staten. Hvilke udfordringer har han som embedsmand oplevet, når de politiske, digitale visioner har skulle implementeres? Og hvilke perspektiver ser han i at få yderligere IT integreret i staten?

Børsbygningen, torsdag 24. november 2016 kl. 9.00 - 12.00

 

Den digitale vagthund – sikringen af borgernes retssikkerhed

Jonas Bering Liisberg, direktør for Folketingets Ombudsmand 

Som direktør hos Folketingets Ombudsmand er sikring af borgernes rettigheder en af Jonas Liisbergs vigtigste arbejdsopgaver. Hvilke retssikkerhedsmæssige udfordringer følger af den øgede digitalisering, og hvordan sikrer man borgernes rettigheder i det digitaliserede samfund? Og hvordan forholder de offentlige institutioner sig til udfordringerne? Direktør Jonas Bering Liisberg forholder sig til problemstillingerne.

Børsbygningen, fredag 27. januar 2017 kl. 9.00 - 12.00 

 

Digital vækst - rammebetingelser for danske virksomheder

Thomas Damkjær Petersen, formand for IDA og for Siri Kommissionen

Regeringens ”Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2016” viste, at Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men at der stadig er plads til forbedringer, hvis de danske virksomheder skal følge med den internationale konkurrence. Samtidig er meget lovgivning forældet i forhold til den hastige digitale udvikling, eksemplificeret med det nye taxaforlig, der har modtaget kritik for at være håbløst gammeldags. Med den nye Siri Kommissionen er politikere og erhvervsliv begyndt at tage dette alvorligt. Hvordan ser situationen ud i 2017? Hvilke initiativer eller ændringer er på tegnebrættet?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, tirsdag 14. marts 2017 kl. 9.00 - 12.00

 

Altingets årlige digitale døgn - Grønbechs Hotel tirsdag 2. maj 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Rikke Hougaard Zeberg
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Helle Zinner Henriksen
  • Grupper og diskussion med cases
  • Afrunding og reception
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Status på strategien

Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen

Hvordan kan kommuner, organisationer, ministerier og styrelser sammen og hver for sig fastholde Danmarks internationale førerposition som digital nation? Hvad er strategien for digitaliseringen af det offentlige Danmark fra 2016-2020, og hvorfor kan det være en kompliceret øvelse at implementere nye systemer og arbejdsgange? Det fortæller vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Rikke Hougaard Zeberg om i dette oplæg.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 2. maj 2017 inkl. overnatning

 

Fremtidens E-governance

Helle Zinner Henriksen, Ph.D og forsker ved CBS

Ph.D Helle Zinner Henriksen har primært undervist og forsket i digitalisering i den offentlige sektor - herunder e-governance og digitalisering. Blandt andet Erhvervs- og Vækstministeriet forudser, at vi vil have brug for større ekspertise og kompetente medarbejdere med digital tyngde, og at det uundgåeligt vil have indflydelse på den offentlige sektors fremtidige struktur. Hvordan ser Helle Zinner Henriksen fremtidens behov for digitalisering i det offentlige, og hvad vil det kræve af medarbejdere, ledere og arbejdspladser?

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 2. maj 2017 inkl. overnatning

 

Big data og digitalisering af det danske sundhedssystem

 

Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

Med etableringen af Sundhedsdatastyrelsen i 2015 er brugen af sundhedsdata sat i system med det formål at skabe et stærkere og mere sammenhængende sundhedsvæsen. Direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen fortæller om styrelsens arbejde med danskernes sundhedsdata og betydningen af den øgede digitalisering for sundhedssektoren som helhed. 

Børsbygningen, onsdag 13. september 2017 kl. 9.00 - 12.00 

 

Med forbehold for ændringer

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.