Energi- og klimapolitisk netværk 2016


Altingets energi- og klimapolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører fra den danske energi- og klimapolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Programmet for 2016/2017 ligger nu klart.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle afholdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af juni måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er redaktør på Altinget: energi og klima, Morten Øyen.

 

Ministervisioner

Lars Christian Lilleholt (V), energi-, forsynings- og klimaminister

Hvad er de næste kloge træk i Danmarks grønne omstilling? Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) giver sit bud på dagens møde.

Børsbygningen, fredag 16. september 2016, kl. 09.00-12.00


Hvordan tænker Finansministeriet - og hvordan får du dem til at høre dig?

Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Offshoreenergy.dk, LORC og Grøn Energi, fhv. adm. direktør i DONG Energy

Regeringens såkaldte Ø-udvalg tager nogle af de helt store beslutninger om fordelingen af midler til ressortområderne. Anders Eldrup har været departementschef i Finansministeriet og har været med til at skabe det magtfulde udvalg. Sidenhen er han gået over til det grønne område - en udfordret sektor, når man skal konkurrere med grøn realisme. Hvad er Anders Eldrups forståelse af Ø-udvalgets rolle, hvad kan det gøre for klimaet og energisektoren, og hvordan kan man få indflydelse på det?

Børsbygningen, torsdag 10. november 2016 kl. 09.00-12.00 


Mulighederne for dansk klima- og energipolitik

Katherine Richardson, professor og leder af Sustainability Science Centre, Københavns Universitet

Som forsker, hovedforfatter på bogen ”Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions” og med erfaring fra blandt andet Klimarådet, Concito og Det Europæiske Forskningsråd har Katherine Richardson omfattende viden om klima og energi. Hun vil derfor evaluere COP22-konferencen i november 2016 og vurdere, hvordan den danske sektor påvirkes af globale tendenser samt tegne et billede af perspektiverne for dansk klima-, energi- og erhvervspolitik.

Børsbygningen, mandag 16. januar 2017 kl. 09.00-12.00


Ny organisering - nyt fokus?

Thomas Egebo, departementschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Tiltrædelsen af Venstre-regeringen i 2015 betød en omdannelse af ministeriet, og pr. 2016 har ministeriet ligeledes fået lagt to nye styrelser, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering samt en ny Geodatastyrelse, ind under sig. Hvilken betydning har denne nye omorganisering for departementets fokusområde og for Danmarks energipolitiske retning?

Børsbygningen, tirsdag 25. april 2017 kl. 09.00-12.00


Altingets årlige energidøgn - Grønbechs Hotel onsdag 17. maj 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

  • Velkomst og indlogering på hotellet

  • Formiddagsmøde og indlæg ved Lars Aagard, direktør, Dansk Energi

  • Fælles frokost

  • Indlæg ved Martin Næsby, adm. direktør, Olie Gas Danmark

  • Indlæg ved Jan Serup Hylleberg, adm. direktør, Vindmølleindustrien

  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'

  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem


Forening af interesser

Lars Aagaard, direktør i Dansk Energi

Dansk Energi rummer et bredt spektrum af medlemmer i energisektoren og har på vegne af sektoren formuleret visionen ”Giv energien videre”. Målet er at skabe en energipolitik, der gavner både kunderne, samfundet, energiselskaberne samt skaber dansk velfærd. Hvordan balancerer man de samlede mål for organisationens medlemmer? Og hvordan ser det ud med planen om uafhængighed af fossile brændsler i 2050 og dens implikationer for de danske energiselskaber?

Grønbechs Hotel, Allinge, onsdag 17. maj 2017


Interessevaretagelse i modvind 

Martin Næsby, adm. direktør i Olie Gas Danmark

Energikommissionen skal i 2017 komme med sine anbefalinger til, hvordan Danmark kan indfri sine internationale klimaforpligtelser og sikre en stabil omstilling til grøn energi. Martin Næsby vil fortælle om at få sin dagsorden igennem i et udfordrende og omskifteligt, politisk miljø, hvor olie og gas er udpeget som de største klimasyndere.

Grønbechs Hotel, Allinge, onsdag 17. maj 2017

 

Den førende nation?

Jan Serup Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien

Energiaftalen fra 2014 opstillede klare mål for den grønne omstilling og bød blandt andet på en målsætning om, at knap 50 pct. af danskernes elforbrug skulle komme fra vind i 2020. Adm. direktør i Vindmølleindustrien Jan Serup Hylleberg giver en status på indfrielsen af målsætningerne samt arbejdet med at gøre Danmark til førende vindenergination.

Grønbechs Hotel, Allinge, onsdag 17. maj 2017 

 

Med forbehold for ændringer.

 

Navnenyt

Se flere »