Energi- og klimapolitisk netværk


Det energi- og klimapolitiske er måske ét af de områder med størst potentiale for Danmark, der i forvejen anses som firstmovers internationalt med både at udvikle teknologi, eksportere og skabe vækst ud fra energi- og klimaløsninger. Samtidig er selv danske spillere på især dette felt ramt af internationale retningslinjer og lovgivning, der har direkte konsekvenser - men også udviklingspotentiale. I oplægsrækken i dette netværk sætter vi derfor fokus på potentialet inden for energi- og klimasektoren; hvad er rammevilkårene, hvad er det vigtigste på den politiske agenda, hvordan får man indflydelse som både privat og offentlig aktør eller interesseorganisation, hvad er vækstpotentialet? Og hvad er myte og hvad er fakta inden for de større tendenser?

Altingets energi- og klimapolitiske netværk er også en mulighed for at møde nøgleaktører fra den danske energi- og klimapolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Programmet for 2017-2018 er fortsat under udarbejdelse, men nedenfor kan du se det foreløbige program.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle afholdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af juni måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

 

Energieksport og investeringer

Reik Haahr Müller, Vice President, Climate Investments, Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU)

IFU og Klimainvesteringsfonden har været med til at sætte udviklingslandene på verdenskortet som eksportmarked for det danske energiteknologiske eventyr. Med flere end 60 investeringer i 23 lande har IFU i samarbejde med danske virksomheder blandt andet etableret vindmølleparker, solcelleanlæg, og energieffektive bygninger i lande som Kenya, Malaysia, Maldiverne og Chile. Hvad er erfaringerne med at investere i eksport af dansk energividen og -teknologi, og hvordan kan danske virksomheder få hjælp til at blive first-movers på nye markeder?

Børsbygningen, mandag 21. august 2017 kl. 9.00-12.00

 

Altingets årlige energi- og klimadøgn - Grønbechs Hotel onsdag 27. september 2017

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på det energi- og klimapolitiske område. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

 • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
 • Velkomst og indlogering på hotellet
 • Indlæg ved Martin Næsby, Olie Gas Denmark
 • Fælles frokost 
 • Indlæg ved relevant oplægsholder
 • Workshop og cases i samarbejde med moderator
 • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
 • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Den politiske dagsorden, erhverv og vækst

Troels Ranis, branchedirektør, Dansk Industri

DI Energi er en af de største interessenter inden for energi, forsyning mm., og har i januar 2017 været på erhvervsfremstød i Østasien med en større erhvervsdelegation og energi-, forsynings- og klimaministeren. Hvad er de mest presserende sager på dagsordenen den kommende tid, hvilke energi- og klimapolitiske tiltag er i pipelinen og hvordan kan vi gå til dem?

Børsbygningen, mandag 23. oktober 2017 kl. 9.00-12.00

 

Fremtidens trends i energiforskningen

Niels Langvad, Scientific Officer i Innovationsfonden

Med forskning inden for både Energi, Klima og Miljø samt Bioressourcer, Fødevarer og Livsstil vil Niels Langvad give et fremadsynet perspektiv på de forskningsmæssige tendenser inden for energi og klima. Han har desuden ledererfaring fra det private og vil fremlægge, hvad fremtidens forskningsprioriteter kan betyde for virksomheder og innovation.

Børsbygningen, tirsdag 9. januar 2018 kl. 9.00-12.00

 

Cirkulær økonomi - sandt og falskt

Flemming Besenbacher, professor og bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og Carlsbergfondet

Miljø- og fødevareministeren og erhvervs- og vækstministeren har nedsat et Advisory Board for cirkulær økonomi med repræsentanter fra dansk erhverv for at bidrage med rådgivning til dansk erhvervslivs omstilling til recirkulering og genanvendelse i miljø- og produktionssektoren. Men er det sandt, at cirkulær økonomi er en fordel for alle? Hvor langt er vi med cirkulær økonomi? Og hvordan skal regeringen, erhvervslivet og miljøsektoren samarbejde? Med en baggrund både som erhvervsmand og professor vil Flemming Besenbacher som formand for panelet bl.a. belyse disse spørgsmål og evaluere på anbefalingerne knap et år efter.

Børsbygningen, onsdag 14. marts 2018 kl. 9.00-12.00

 

Altingets årlige energi- og klimadøgn - Grønbechs Hotel torsdag 31. maj 2018

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører på det energi- og klimapolitiske område. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Her vil vi med et fremtidsperspektiv gå i dybden med, hvad vi kan forvente af den energi- og klimapolitiske dagsorden, og hvordan vi allerede nu kan begynde at arbejde for at forme den.

Program:

 • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
 • Velkomst og indlogering på hotellet
 • Indlæg ved relevant oplægsholder
 • Fælles frokost 
 • Indlæg ved relevant oplægsholder
 • Workshop og cases i samarbejde med moderator
 • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
 • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

 

Med forbehold for ændringer.