Erhverv- og vækstpolitisk netværk 2017


Beskæftigelsen i Danmark har sammenlignet med andre lande været høj igennem kriseårene. Og på samme vis har overskuddene på handels- og betalingsbalancerne de sidste ti år ligget historisk højt. Alligevel vurderer Finansministeriets økonomer, at væksten vil holde sig under 2 pct. i 2017.

Regeringen har adresseret problematikken med udspillet ”Et stærkere Danmark”, der har Industrialisering 4.0, Generation Vækst og Ny global økonomi, som de centrale temaer. Men modsvarer udspillet overhovedet virksomhedernes behov? Hvordan skaber vi et endnu bedre erhvervsklima? Og sikrer tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft? Og hvordan kan kommunal- og regionalpolitik - Business Regions - bidrage til væksten?  

Det er nogle af de spørgsmål, som Altingets nye erhverv- og vækstpolitiske netværk sætter fokus på. Netværket er et professionelt fagpolitisk netværk for danske virksomheder, offentlige aktører, brancheorganisationer og andre interesseorganisationer, der beskæftiger sig med den politiske vækstdagsorden. Netværket er et fortroligt forum, hvor medlemmerne bliver indviet i nye vækst-, herunder eksportpolitiske initiativer, og diskuterer rammevilkårene for danske virksomheder.

Programmet for 2017 er på nu på plads og kan læses nedenfor.

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den vækstpolitiske dagsorden de sidste 30 år gennem ansættelser i Finansministeriet, på Børsen og senest i Dansk Industri.

 

Et blik ind i maskinrummet

Søren Gaard, Erhvervsøkonomisk direktør, Erhvervsministeriet

Med udspillet ”Et stærkere Danmark” optegnede regeringen og Erhvervsministeriet tre sigtelinjer - Industrialisering 4.0, Generation Vækst og Ny global økonomi - for arbejdet med at sikre vækst i den danske økonomi. Hvad er status på væksten? Og udfordringerne med manglende kvalificeret arbejdskraft? Og er der nye eller flere politiske tiltag på vej? Erhvervsøkonomisk direktør i ministeriet Søren Gaard giver et blik ind i maskinrummet.

Børsbygningen, tirsdag 4. april 2017 kl. 09.00-12.00 

 

Vækst gennem partnerskab


Rolf Kjærgaard, investeringsdirektør i Vækstfonden 

Vækstfonden har siden etableringen i 1992 medfinansieret mere end 6.000 virksomheder, og en optælling fra 2015 viste, at virksomhederne havde over 55.000 ansatte tilsammen og omsatte for mere end 78 mia. kr. Hvordan ser vækstlaget af danske virksomheder ud? Og hvad er typisk de største barrierer for, at virksomhederne kan vokse? Investeringsdirektør i Vækstfonden Rolf Kjærgaard giver sit bud på, hvordan Vækstfonden som en del af det finansielle økosystem kan bidrage til at skabe øget aktivitet og flere arbejdspladser i Danmark.

Altinget, Ny Kongensgade 10, torsdag 8. juni 2017 kl. 09.00-12.00 

 

Altingets årlige vækstdøgn - Grønbechs Hotel onsdag 23. august 2017 
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Philipp Schröder, professor, Aarhus Universitet
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Christian Ølgaard, vicedirektør i EKF - Danmarks Eksportkredit
  • Indlæg ved Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør i CLEAN
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Optimale vækstvilkår

Philipp Schröder, professor og centerdirektør, The Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms ved Aarhus Universitet

Virksomhedernes rammevilkår er afgørende, hvis vi skal øge produktiviteten og dermed skabe vækst i samfundet. Men hvilke politiske tiltag er nødvendige for at sikre virksomhederne de optimale vækstvilkår? Professor og direktør for The Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms ved Aarhus Universitet Philipp Schröder gæster Grønbechs Hotel og fortæller om centerets seneste forskningsresultater.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 23. august 2017 inkl. overnatning 

 

Prisbelønnet vækstinitiativ

Carsten Orth Gaarn-Larsen, direktør i CLEAN

Region Hovedstaden, Region Sjælland og Copenhagen Capacity søsatte i 2009 Danmarkshistoriens mest ambitiøse klyngeprojekt Copenhagen Cleantech Cluster, der over en femårig periode bl.a. skulle skabe 1.000 job. Det lykkedes at skabe 1.089 job, og blandt andet derfor vandt projektet Smart Growth-kategorien i den europæiske RegioStars-konkurrence i 2016. Carsten Orth Gaarn-Larsen fra Clean fortæller om projektet og kommer med deres anbefalinger til vækst og jobskabelse.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 23. august inkl. overnatning

 

EKF - Danmarks Eksportkredit og dets samfundsnytte

Christian Ølgaard, vicedirektør i EKF – Danmarks Eksportkredit

Hvordan sikrer vi, at Danmark som eksportland kan opretholde konkurrencen blandt de store spillere på det globale eksportmarked? Eksportfinansiering er af afgørende betydning for danske virksomheder, men for at skabe de bedste forudsætninger og rammebetingelser for dansk eksport, er vi nødt til løbende at udvikle og tilpasse vores finansielle løsninger, så de understøtter behovene i markedet og en global økonomi i konstant forandring. Christian Ølgaard, vicedirektør i EKF Danmarks Eksportkredit, giver et indblik i, hvilken samfundsnytte EKF bidrager med gennem finansiering af dansk eksport og tegner et billede af, hvordan EKF understøtter danske eksportvirksomheder, så de i stand til at konkurrere på internationale markeder under de rette betingelser.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, onsdag 23. august inkl. overnatning

 

Politiske visioner

 

Thomas Jensen, erhvervsordfører (S) og Torsten Schack, erhvervsordfører (V)

Et år er gået siden Venstre-regeringen fremlagde sin 2025-plan, der lagde op til en revision af danske virksomheders betingelser for at begå sig i en global økonomi. Hvordan skaber vi de bedste muligheder for vækst, og hvor skal der sættes ind politisk for at fremme danske styrkepositioner? Socialdemokratiets og Venstres erhvervsordfører, hhv. Thomas Jensen og Torsten Schack, fremlægger og diskuterer deres bud på en erhvervs- og vækstpolitik for Danmark.

Børsbygningen, tirsdag 10. oktober 2017 kl. 09.00 – 12.00

 

De næste vækstpolitiske træk

Thomas Bustrup, direktør i DI 

"Der er et stort katalog af gode virkemidler til at skabe vækst, velstand og job i regeringsgrundlaget," sagde DI's direktør Karsten Dybvad efter præsentationen af VLAK-regeringens regeringsgrundlag i november måned 2016. Er potentialet blevet indfriet? Og hvad bør være det næste træk fra Christiansborg? Direktør i Dansk Industri Thomas Bustrup giver sit bud ved dagens møde.

Børsbygningen, tirsdag 5. december 2017 kl. 09.00-12.00

 

Med forbehold for ændringer

 

Om Altinget 
Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.