Erhverv- og vækstpolitisk netværk 2017


Beskæftigelsen i Danmark har sammenlignet med andre lande været høj igennem kriseårene. Og på samme vis har overskuddene på handels- og betalingsbalancerne de sidste ti år ligget historisk højt. Alligevel vurderer Finansministeriets økonomer, at væksten vil holde sig under 2 pct. i 2017.

Regeringen har adresseret problematikken med udspillet ”Et stærkere Danmark”, der har Industrialisering 4.0, Generation Vækst og Ny global økonomi, som de centrale temaer. Men modsvarer udspillet overhovedet virksomhedernes behov? Hvordan skaber vi et endnu bedre erhvervsklima? Og sikrer tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft? Og hvordan kan kommunal- og regionalpolitik - Business Regions - bidrage til væksten?  

Det er nogle af de spørgsmål, som Altingets nye erhverv- og vækstpolitiske netværk sætter fokus på. Netværket er et professionelt fagpolitisk netværk for danske virksomheder, offentlige aktører, brancheorganisationer og andre interesseorganisationer, der beskæftiger sig med den politiske vækstdagsorden. Netværket er et fortroligt forum, hvor medlemmerne bliver indviet i nye vækst-, herunder eksportpolitiske initiativer, og diskuterer rammevilkårene for danske virksomheder.

Programmet for 2018 er fortsat under udarbejdelse, men nedenfor kan du se det foreløbige program. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Netværkets faste mødeleder er direktør i kommunikationsvirksomheden Rolf's Bureau, Rolf Ejlertsen. Rolf Ejlertsen har beskæftiget sig med den vækstpolitiske dagsorden de sidste 30 år gennem ansættelser i Finansministeriet, på Børsen og senest i Dansk Industri.

Se hele programmet for 2017 her.

  

De næste vækstpolitiske træk

Thomas Bustrup, direktør i DI 

"Der er et stort katalog af gode virkemidler til at skabe vækst, velstand og job i regeringsgrundlaget," sagde DI's direktør Karsten Dybvad efter præsentationen af VLAK-regeringens regeringsgrundlag i november måned 2016. Er potentialet blevet indfriet? Og hvad bør være det næste træk fra Christiansborg? Direktør i Dansk Industri Thomas Bustrup giver sit bud ved dagens møde.

Børsbygningen, tirsdag 5. december 2017 kl. 09.00-12.00

 

Iværksætterpanelets videre arbejde

Tommy Ahlers, fmd. Iværksætterpanelet, fmd. Iværksætter foreningen

Iværksætterpanelet præsenterede i efteråret 2017 sine anbefalinger, der skal styrke det danske iværksættermiljø, men arbejdet slutter ikke der. Panelet fortsætter som et stående udvalg, der skal rådgive ministeriet, og regner med at komme med et ”nedslag” før sommeren, som skal bruges til finanslovsforhandlingerne 2019. Hvilke udfordringer har panelet identificeret i deres videre arbejde? Og hvad har de på dagsordenen til politikerne?  

Børsbygningen, mandag 5. marts 2018 kl. 09.00-12.00

 

2. møde: slut maj 2018 

Oplægsholder ikke bekræftet

Børsbygningen, slut maj 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige døgnmøde - Grønbechs Hotel tirsdag 6. september 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Besøg hos HASLE Refractories og oplæg ved adm. direktør Michael Bladt 
  • Transport til Allinge og indlogering på Grønbechs Hotel
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Peter Loft, kommunaldirektør, Bornholms Regionskommune
  • Walk n' talk rundt i Allinge
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem.

 Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm tirsdag 6. september 2018 inkl. overnatning

 

Virksomhedsbesøg

Michael Bladt, adm. direktør, HASLE Refractories A/S

HASLE Refractories A/S udvikler og fremstiller ildfaste materialer produceret af materiale importeret fra Kina, Sydamerika og Sydafrika. Og eksporterer med stor succes størstedelen af produkterne. Adm. direktør Michael Bladt giver et indblik i, hvordan man driver en succesfuld virksomhed på en ø, når vi besøger virksomheden i Rønne.

HASLE Refractories, Rønne, Bornholm tirsdag 6. september 2018

 

Kommunal erhvervspolitik


Peter Loft, kommunaldirektør, Bornholm Regionskommune

Bornholms Regionskommune sprang frem til en placering som nummer 68 – mod nummer 89 året forinden - i DIs erhvervsklimaundersøgelse 2017. Hvad er baggrunden for denne fremgang? Og fortsætter udviklingen? Det giver kommunaldirektør Peter Loft sit bud på, når han tager en debat om erhvervspolitikken med netværkets medlemmer.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm tirsdag 6. september 2018 inkl. overnatning

 

Uddannelse som vækstdriver

Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA

”Nøglen til vækst ligger i uddannelse”. Mantraet er kendt for de fleste, men hvordan realiserer vi det? Vil danske uddannelsesinstitutioner konkurrere med internationale i fremtiden? Og hvordan ville det danske uddannelsessystem se ud, hvis vi skulle etablere det på ny? Stina Vrang Elias, adm. direktør i Tænketanken DEA gør os klogere på, hvordan vi kan skabe et bedre samspil mellem forskningsinstitutionerne og virksomhederne.

Torsdag 1. november 2018 kl. 09.00-12.00 - endelig lokation følger

 

Erhvervsfremmesystemet - hvad nu?

Oplægsholder ikke bekræftet

Forenklingsudvalget, der skal se på, hvordan man kan forenkle erhvervsfremmesystemet til gavn for virksomhederne, forventes at præsentere deres anbefalinger i starten af 2018. Hvilke anbefalinger arbejder Erhvervsstyrelsen videre med? Og er der andre erhvervsfremmende tiltag i støbeskeen? Vi inviterer en relevant aktør til at gøre os klogere på blandt andre disse spørgsmål, og diskuterer oplægget over et glas vin og lidt mad.

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, 1472 København K kl. 15.00-18.00

 

Med forbehold for ændringer

 

Om Altinget 
Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.