Fødevarepolitisk netværk


Altingets fødevarepolitiske netværk sætter fokus på en række forskellige emner relateret til dansk fødevarepolitik. Vi tilbyder et fortroligt rum, hvor ligesindede aktører fra forskellige hjørner af den fødevarepolitiske sektor kan erfaringsudveksle om udfordringer, løsninger og fremtidsvisioner.

Programmet for 2016/2017 er nu på plads og kan ses nedenfor. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af maj måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er fungerende redaktør på Altinget: fødevarer, Lasse Lange.

 

Cirkulær økonomi - Husholdningsaffald som ressource

        

 Anne S. Meyer, professor på Danmarks Tekniske Universitet, og Ida Auken (R), MF

Vi skal skabe et Danmark uden affald og spildprodukter. Et Danmark, hvor affald og spildprodukter bliver set som en ressource. Så klar er meldingen fra tidligere miljøminister Ida Auken (R). Hun fortæller om sine visioner for Danmark og sine internationale erfaringer med cirkulær økonomi, mens professor Anne S. Meyer relaterer visionerne til videnskaben. Er det muligt at indfri visionen om et affaldsfrit Danmark hvor alle råvare-ressourcerne udnyttes optimalt? Er politiske tiltag nødvendige – hvilke i så fald? Og er der forhold, som man skal have sig for øje, når vi taler genanvendelse af husholdningsaffald? Politikeren og professoren belyser emnet ved netværkets første møde.

Børsbygningen, onsdag 23. november 2016 kl. 9.00 - 12.00

 

Landbrugspakken 1 år efter - hvad nu?

Carsten Bach (LA), Erling Bonnesen (V), Maria Gjerding (EL) og Simon Kollerup (S)

For godt et år siden indgik regeringen en aftale om en fødevare- og landbrugspakke med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de Konservative. Aftalen havde blandt andet til formål at øge råvaregrundlaget og udvikle fremtidens fødevareproduktion. Hvad er status knap et år efter vedtagelsen? Fire ordførere giver deres vurdering.

Børsbygningen, torsdag 26. januar 2017 kl. 09:00 - 12:00

 

Tillid og troværdighed – aktuelle udfordringer for dansk fødevarepolitik

Henrik Studsgaard, departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet

Departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet Henrik Studsgaard præsenterer et vue over nogle af de centrale spændingspunkter inden for fødevarepolitikken netop nu. I en tid med fake news og alternative fakta - hvordan går det så med hovedinteressenternes tillid til ministeriet? Hvad med borgerne? Og hvordan influerer tillid og troværdighed på fremtidens muligheder? Departementschefen vil i oplægget præsentere udfordringerne, som han ser dem netop nu og lægge op til diskussion med netværkets deltagere.

Børsbygningen, onsdag 15. marts 2017, kl. 09:00 - 12:00

 

Altingets årlige fødevaredøgn - Grønbechs Hotel mandag den 1. maj 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Ib Byrge Sørensen, tidl. departementschef og nu seniorkonsulent hos Rud Petersen
  • Indlæg ved Olav Harsløf, fhv. dekan og rektor samt initiativtager til et privat fødevareuniversitet på Bornholm
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem
     

Fødevarers klimapåvirkning

Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet

Peter Birch Sørensen vil give en oversigt over landbrugsproduktionens klimapåvirkning og diskutere de forskellige muligheder, der er for at regulere landbrugets drivhusgasudledninger på en omkostningseffektiv måde i en dansk kontekst og i en EU-kontekst set i lyset af EU’s klimapolitiske mål for 2030.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 1. maj 2017 inkl. overnatning

 
Gode råd til den fødevarepolitiske interessevaretagelse 

Ib Byrge Sørensen, seniorkonsulent i Rud Pedersen

Med mere end 20 års erfaring fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har Ib Byrge Sørensen et indgående kendskab til området. Ib Byrge Sørensen deler ud af sine erfaringer med politisk kommunikation fra begge sider af bordet og kommer med konkrete cases fra sit arbejde med politisk interessevaretagelse. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 1. maj 2017 inkl. overnatning


Fødevareudvikling i centrum

Olav Harsløf, professor, fhv. dekan og rektor, Rytmisk Musikkonservatorium

I samarbejde med Bornholms Regionskommune har professor og forhenværende dekan ved Aalborg Universitet Olav Harsløf det sidste år arbejdet for at få etableret et privat fødevareuniversitet på øen. Olav Harsløf giver en status på projektet og sin vurdering af, hvilken betydning et fødevareuniversitet kan få for Danmarks brand.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 1. maj 2017 inkl. overnatning

 

Danske eksportmuligheder 

Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug og Fødevarer

Verdens øjne har været rettet mod TTIP-aftalen mellem EU og USA de senere år. Men ifølge Landbrug & Fødevarer er der langt mere potentiale i frihandelsaftalen mellem EU og Japan. Administrerende direktør i Landbrug og Fødevarer, Karen Hækkerup, fortæller om muligheder og udfordringer for eksport af dansk landbrug.

Børsbygningen, onsdag 16. august 2017,  kl. 09:00 - 12:00

 

Med forbehold for ændringer