Netværk for forskning og innovation


Altingets netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik, ligesom vi ser nærmere på samarbejdet mellem vidensinstitutionerne og de danske virksomheder, og i særdeleshed hvordan samarbejdet kan styrkes.

Vi tilbyder et fortroligt rum, hvor ligesindede aktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og skaber dermed dialog og forbindelser mellem netværkets medlemmer, der repræsenterer forskellige hjørner af feltet.

Programmet for 2017-2018 er fortsat under udarbejdelse, men nedenfor kan du se det foreløbige program. Du kan ligeledes se programmet for netværkets første år ved at følge linket her.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af maj måned 2018 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er fhv. minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sander (V). Helge Sander forlod ministerposten i 2010, og året efter blev det også et farvel til Folketinget. Tiden efter godt 25 år på tinge har Helge Sander blandt andet brugt på opgaver for rumfartsindustrien og inden for nanoteknologi.

Se hele programmet for 2016-2017 her.
  

Med ministerens øjne

Søren Pind, uddannelses- og forskningsminister (V)

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) gæster netværket til en snak om dansk forskning og visionerne for forskningens rolle i det danske samfund.

Børsbygningen, fredag 29. september 2017 kl. 09.00-12.00

 

Dansk forskning i internationalt perspektiv

Oplægsholder ikke bekræftet

Børsbygningen, slut november 2017 kl. 09.00-12.00

 

Fra forsker til fundraiser

Thomas Bjørnholm, Prorektor for forskning og innovation, Københavns Universitet

Eksterne midler fra forskningsråd, private fonde, virksomheder og EU finansierer i stadig højere grad forskningen på landets universiteter, og har gjort forskerne til ”jægere med jagttegn” uden hvilke, universiteterne hverken kunne uddanne eller forske, som prorektor for forskning og innovation på KU Thomas Bjørnholm beskrev det for år tilbage. Thomas Bjørnholm gæster netværket til en snak om konkurrenceudsatte forskningsmidler og betydningen for forskerne og deres forskning.

Børsbygningen, tirsdag 6. februar 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige forskningsdøgn - Grønbechs Hotel torsdag den 3. maj 2018
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Her sætter vi blandet andet fokus på open data, og hvordan det påvirker forskernes arbejde, men også muligheden for samarbejde mellem forskningsinstitutionerne og de danske virksomheder.

Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved John Renner Hansen, professor og dekan på Københavns Universitet 
  • Frokost
  • Indlæg ved Peter Scharff, Head of Engagement & Digital Natives, Google
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem


Innovation gennem open data

John Renner Hansen, professor og dekan, Københavns Universitet

Dekan og professor John Renner Hansen har været medlem af den styregruppe, der havde til opgave at koordinere udviklingen og implementeringen af Den Nationale Strategi for Open Access, der er en del af udviklingen inden for open science. John Redder Hansen dykker ned i en gren af tilgangen, nemlig open data, og fortæller om potentialerne i forhold til innovation og udvikling, men også om de principelle diskussioner, der følger af tilgangen.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm torsdag den 3. maj 2018 inkl. overnatning

 

Google og universiteterne

Peter Scharff, Head of Engagement & Digital Natives, Google

Google er blandt deltagerne i Sciences digitaliseringsråd, der arbejder for at sikre, at universitetsuddannelserne er på forkant med den digitale udvikling. Head of Engagement & Digital Natives hos Google Peter Scharff giver et indblik i, hvordan virksomheden i øvrigt arbejder med forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og kommer med sine ønsker til, hvilke kompetencer institutionerne skal sikre de unge. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm torsdag den 3. maj 2018 inkl. overnatning

 

Innovation i det offentlige - what works?

Pia Gjellerup, centerleder, Center for Offentlig Innovation

Børsbygningen, 20. august 2018 kl. 09.00-12.00 - endelig beskrivelse følger snarest

 

Efter Horizon2020

Oplægsholder ikke bekræftet

Europa-Kommissionen forventes at fremlægge sit bud på et rammeprogram for efterfølgeren til Horizon 2020 i efteråret 2018. Ved dagens møde vil vi blive klogere på tendenserne i forslaget samt de danske prioriteter.

Ubbes Vinbar, Ny Vestergade 1, oktober 2018 kl. 15.00-18.00 - endelig dato følger

 

Med forbehold for ændringer