Netværk for forskning og innovation


Altingets nye netværk for forskning og innovation sætter fokus på de visioner, muligheder og udfordringer, der knytter sig til den danske forskningspolitik. Vi tilbyder et fortroligt rum, hvor ligesindede aktører med samme professionelle udfordringer og løsninger kan erfaringsudveksle, og skaber dermed dialog og forbindelser mellem netværkets medlemmer, der repræsenterer forskellige hjørner af feltet.

Programmet for 2017 ligger nu klart, og kan læses nedenfor. 

Netværkets faste mødeleder er fhv. minister for videnskab, teknologi og udvikling Helge Sander (V). Helge Sander forlod ministerposten i 2010, og året efter blev det også et farvel til Folketinget. Tiden efter godt 25 år på tinge har Helge Sander blandt andet brugt på opgaver for rumfartsindustrien og inden for nanoteknologi.


Ny organisering - bedre forskning?

Hans Müller Pedersen, direktør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet annoncerede i efteråret en omorganisering af ministeriet. Direktør i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Hans Müller Pedersen fortæller om den nye koncernstrategi og organisering, og hvordan tiltagene skal forbedre dansk forskning.

Børsbygningen, onsdag 11. januar 2017 kl. 09.00-12.00

 

Universiteterne og velfærdsstaten

Nikolaj Helm-Petersen, souschef i Danske Universiteter

Forsknings- og innovationsinvesteringer skal omsættes til vækst og arbejdspladser. Så klar er meldingen fra virksomheder og organisationer, der kalder på større og bedre samarbejde med universiteterne. Hvad tænker universiteterne selv? Hvordan kan de bidrage til velfærdssamfundet og hvordan kan vi forbedre samarbejdet således at også det omgivende samfund får gavn af den danske forskning, der er i verdensklasse.

Børsbygningen, mandag 27. marts 2017 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige forskningsdøgn - Grønbechs Hotel torsdag den 4. maj 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeck Fonden
  • Indlæg ved Søren-Peter Olesen, direktør i Danmarks Grundforskningsfond
  • Frokost
  • Indlæg ved Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Tunnelsyn i forskningspolitikken

Anne-Marie Engel, forskningschef i Lundbeck Fonden

Det var forholdsvis smertefrit for en gruppe af folketingets partier at blive enige om at investere 20 mia. kroner i nye kampfly. Men når det kommer til investeringer i forskning og innovation dominerer mere kortsigtede hensyn. Forskningschef i Lundbeck Fonden Anne-Marie Engel sætter fokus på udviklings- og vækstmulighederne for det danske samfund ved en mere langsigtet forskningspolitisk strategi. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 4. maj 2017 inkl. overnatning 


Hvorfor støtte dansk grundforskning?

Søren-Peter Olesen, direktør i Danmarks Grundforskningsfond

Debatten om prioriteringen af grundforskning er evigt tilbagevendende. Samtidens resultatorienterede samfund forventer et hurtigt målbart udbytte af sine investeringer. Det er ikke typisk den vare, som grundforskerne leverer, men de bedste af dem skaber andre og større værdier med længere tidshorizonter. Direktør Søren Peter-Olesen uddyber vigtigheden af fri og nysgerrig grundforskning og fortæller desuden om, hvad der optager forskerne i øjeblikket.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 4. maj 2017 inkl. overnatningFra idé til handling
 

Peter Høngaard Andersen, direktør i Innovationsfonden

Peter Høngaard Andersen er et vidt anerkendt navn i forskningens verden – senest som koncerndirektør for forskning hos medicinalvirksomheden Lundbeck. Med 25 års ledelseserfaring med forsknings- og udviklingsprojekter har han et dybt kendskab til, hvordan forskning implementeres i konkrete projekter. En vigtig proces, som Peter Høngaard Andersen vil redegøre for og uddybe til dette møde.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 4. maj 2017 inkl. overnatning  

 

Faresignaler i forskningen

Kaare Aagaard, seniorforsker på Aarhus Universitet

Hvordan bør det offentlige forskningssystem indrettes? Og hvilke ’trade offs’, dilemmaer og delvist modsatrettede hensyn skal vi være opmærksomme på, når vi udformer forskningspolitikken? Seniorforsker ved Aarhus Universitet Kaare Aagaard vil fortælle om sin forskning og de faresignaler, han ser i den aktuelle danske forskningspolitik.

Børsbygningen, tirsdag 15. august 2017 kl. 09.00-12.00

 

Med ministerens øjne

Søren Pind, uddannelses- og forskningsminister (V)

Børsbygningen, fredag 29. september 2017 kl. 09.00-12.00

 

Med forbehold for ændringer