Forsyningspolitisk netværk 2017


Med Lars Chr. Lilleholt (V) fik forsyningssektoren for første gang en minister, som samlede og gjorde sektoren til et selvstændigt fokusområde. Ministeren har øget fokusset på benchmark og effektiviseringer og har derudover fremlagt danmarkshistoriens første samlede forsyningsstrategi.

Altingets forsyningspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske forsyningssektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Netværket vil derudover udvikle deltagernes forståelse samt mulighed for at påvirke den kommende forsyningsstrategi gennem oplæg fra relevante og indflydelsesrige oplægsholdere i et fortroligt rum.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i slutningen af august måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er redaktør på Altinget: forsyning Klaus Ulrik Mortensen.

Programmet for 2017 er nu på plads, og kan ses nedenfor.

 

Et blik ind i maskinrummet

Dorte Nøhr Andersen, kontorchef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

I august måned præsenterede regeringen McKinseys rapport om effektiviseringer i forsyningssektoren, der skal danne grundlag for den kommende forsyningsstrategi. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen giver en status på strategien og fortæller om analyserne bag.

Børsbygningen, torsdag 12. januar 2017 kl. 09.00-12.00

 

Råd fra én sektor til en anden

 

Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi

EU's liberalisering af elsektoren blev implementeret i Danmark med el-reformen af 1999, og dermed var elsektorens monopoltilstand brudt. Ifølge Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi, er dét forsyningssektoren står over for i bund og grund det samme, som elmarkedet gennemgik for 10-15 år siden. Anders Stouge udfolder sin pointe og fortæller om erfaringerne, som forsyningssektoren kan drage nytte af.

Børsbygningen, fredag 7. april 2017 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige forsyningsdøgn - Grønbechs Hotel torsdag 31. august 2017

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Indlæg og debat ved professor Brian Vad Mathiesen, AAU og professor emeritus Martin Paldam, AU
  • Fælles frokost
  • indlæg ved Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme
  • Indlæg ved Benjamin Rud Elberth, digital ekspert
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Forskningens bud på effektivisering af sektoren 

Brian Vad Mathiesen,professor AAU og Martin Paldam, professor emeritus AU

Aktørerne og centraladministrationen er uenige. Og det samme er forskerne, når det kommer til effektiviseringer i forsyningssektoren. Professor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg Universitet og professor emeritus Martin Paldam fra Aarhus Universitet præsenterer deres bud på muligheder og udfordringer ved effektiviseringerne og debatterer derefter emnet. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 31. august 2017 inkl. overnatning

 

Indspark fra fjernvarmen

 

Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme

Jagten på effektiviseringer i forsyningssektoren går hårdest ud over fjernvarmen, der bliver mødt af et effektiviseringskrav på 2,3 milliarder kroner. Svarende til sektorens samlede udgifter til løn, drift og vedligehold, ifølge direktør i Dansk Fjernvarme Kim Mortensen. Hvordan griber sektoren kravet an? Og hvordan kan man komme igennem med sine interesser, når man er i så skarp modvind? Kim Mortensen fortæller om Danske Fjernvarmes dagsorden og interessevaretagelse.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 31. august 2017 inkl. overnatning  

 

Digital interessevaretagelse

Benjamin Rud Elberth, rådgiver, Digital Taktik

Interessevaretagelse foregår i stadig højere grad på de sociale medier, og derfor må organisationer og virksomheder være dygtige på især Twitter, hvis de vil påvirke den politiske dagsorden. Digital ekspert Benjamin Rud Elberth guider til effektiv digital interessevaretagelse gennem cases og udvider din lobby-værktøjskasse.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 31. august 2017 inkl. overnatning

 

Status på forsyningsstrategien

Lars Chr. Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister  (V)

Forsyningens minister, Lars Chr. Lilleholt (V), fremlagde i september danmarkshistoriens første, samlede forsyningsstrategi, der skal effektivisere sektorerne for 5,9 mia. kroner frem mod år 2025. Lars Chr. Lilleholt giver en status på forsyningsstrategien ved dagens møde.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 18. september 2017 kl. 13.00-16.00

 

Tips fra en insider

Kristian Ruby, generalsekretær for Eurelectric

Kristian Ruby har mange års erfaring fra den politiske arena som rådgiver i Klima- og Energiministeriet og assistent for EU-kommissær Connie Hedegaard, men har også siddet på den anden side af bordet som chefrådgiver i kommunikationsvirksomheden Operate A/S, politisk chef hos Wind Europe og nu som generalsekretær for Eurelectric. Kristian Ruby fortæller om sine erfaringer og kommer med tips til interessevaretagelsen, der i stadig højere grad skal fokuseres på Finansministeriet frem for ressortministerierne.

Børsbygningen, fredag 3. november 2017 kl. 09.00-12.00