Integrationspolitisk netværk


Integration er et centralt emne på den politiske dagsorden og involverer aktører fra civilsamfundet over det offentlige og ud til det private, hvis den skal være succesfuld. Altingets integrationspolitiskenetværk er en mulighed for at møde nøgleaktører fra forskellige sektorer og erfaringsudveksle med ligesindede, der dagligt beskæftiger sig med integration i afgørende poster.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i maj måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Programmet er nu på plads og kan ses nedenfor.

Netværkets faste mødeleder er Natasha Al-Hariri, der er uddannet jurist med speciale i udlændingeret og menneskerettigheder. Natasha er derudover medlem af Rådet for Etniske Minoriteter, bestyrelsesmedlem i Refugees Welcome og arbejder til dagligt som community organiser hos MedBorgerne.

  

Integration gennem civilsamfundet

Anders Ladekarl, generalsekretær for Dansk Røde Kors

Antallet af borgere der ønsker at gøre en frivillig indsats for blandt andre Dansk Røde Kors er vokset markant siden flygtningekrisens højdepunkt, og har mobiliseret civilsamfundet i en grad, det ikke er set det tidligere. Anders Ladekarl, der har stået i spidsen for organisationen siden 2008, giver sin vurdering af civilsamfundets betydning for integrationsindsatsen og peger derudover på udfordringer forbundet med involveringen af borgerne.

Børsbygningen, torsdag 19. januar 2017 kl. 09.00 - 12.00

 

Status på IGU'en 

Henrik Kyvsgaard, afdelingschef, integrationsafdelingen, Udlændinge- og Integrationsministeriet

Regeringens trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter fra foråret 2016 bød blandt andet på oprettelsen af en integrationsuddannelse (IGU). Uddannelsesforløbet skal bidrage til, at regeringens ambition om, at hver anden flygtning og familiesammenførte kommer i arbejde, indfries. Hvordan er tilbagemeldingerne godt et år efter? Afdelingschef Henrik Kyvsgaard giver en status på integrationsindsatsen på det danske arbejdsmarked.

Børsbygningen, mandag 3. april 2017 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige integrationsdøgn - Grønbechs Hotel tirsdag 16. maj 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg Keld Laursen, adm. direktør i Gellerup Boligforening
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Mehmet Ümit Necef, forsker på Syddansk Universitet
  • Indlæg ved Halima El Abassi, socialrådgiver og ph.d.-stipendiat, Høgskolen i Oslo
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Udsatte boligområders bidrag til bedre integration

Keld Laursen, adm. direktør for Gellerup Boligforening

Som administrerende direktør i Brabrand Boligforening har Keld Laursen de sidste tre år været involveret i Helhedsplan Gellerup, der skal ændre Gellerupparken fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel. Keld Laursen fortæller om realiseringen af helhedsplanen og hvordan planen skal bidrage til at rette op på årtiers fejlslagen integration gennem massive fysiske og infrastrukturelle ændringer samt beskæftigelsestiltag og sociale indsatser

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 16. maj 2017 inkl. overnatning

  

Ondt i integrationen

Mehmet Ümit Necef, forsker på Syddansk Universitet

Flere undersøgelser tyder på, at Danmark er et af de lande i den vestlige verden, som har sværest ved at integrere flygtninge og indvandrere – ikke mindst på arbejdsmarkedet. Forsker på Syddansk Universitet Mehmet Necef præsenterer forskningens bud på årsagerne til integrationsvanskelighederne.  

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 16. maj 2017 inkl. overnatning

 

Nyt blik på social kontrol

Halima El Abassi, lektor og ph.d. hos Høgskolen i Oslo og Akershus 

Hvilken rolle kan kommuner og fagfolk spille i arbejdet med social kontrol blandt minoriteter? Det spørgsmål vil lektor og ph.d. Halima El Abassi belyse i sit oplæg, hvor hun fortæller om de foreløbige forskningsresultater på området. En pointe er blandt andet, at fokus skal rettes mod hele familien og ikke blot de unge, som er kutymen i dag.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 16. maj 2017 inkl. overnatning

 

Den nye landbefolkning

Birgitte Romme Larsen, post.doc., Saxo-Instituttet, Københavns Universitet

Stigende kriminalitet og faldende huspriser er nogle af de bekymringer, der dukker op hos lokalbefolkningen, når nyheden om, at der etableres et asylcenter i byen, præsenteres. Post.doc. Birgitte Romme Larsen forsker i asylcentrenes betydning og konsekvens for de lokale fællesskaber i de danske landdistrikter, og vil fortælle om sin nyeste forskning, der undersøger det hverdagslige møde og naboskab mellem asylansøgere og lokale indbyggere i Jelling.

Børsbygningen, fredag 25. august 2017 kl. 09.00-12.00

 

Fra virksomhedernes perspektiv

Teresia Palm, HR-chef i IKEA Danmark

Sidste efterår indgik en række af landets største virksomheder, heriblandt IKEA, en partnerskabsaftale med regeringen, der havde til formål at få flere flygtninge i virksomhedspraktik. HR-chef i IKEA Danmark Teresia Palm fortæller om det første års oplevelser, udfordringer og erfaringer, og virksomhedens egen integrationsindsats.

Børsbygningen, mandag 30. oktober 2017 kl. 09.00-12.00

 

Med forbehold for ændringer 

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.