Miljøpolitisk netværk 2017


Altingets miljøpolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske miljøsektor og erfaringsudveksle med ligesindede.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i maj måned til et særligt netværkstopmøde i behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Peter Mose, der er partner i konsulentfirmaet Hegelund & Mose. Han står sammen med makkeren Susanne Hegelund bag bøgerne Javel, hr. minister, Håndbog for Statsministre og Lobbyistens Lommebog samt den ugentlige Altinget-klumme Mandagstræneren, der tager pulsen på Slotsholmen og lobbyindustrien. Som journalist, kommunikatør og embedsmand på både kommunalt og miljøministerielt niveau har Peter Mose beskæftiget sig med miljøpolitik mere indgående end de fleste.

Vi har netop afviklet netværkets første år og går hermed i gang med det andet. Programmet for 2017 opdateres derfor løbende her. I 2017 ønsker vi at bringe en bred gruppe af miljøaktører sammen om problemstillinger, der forstyrrer, udfordrer eller udvikler nye muligheder for miljøsektoren gennem mødet med markante oplægsholdere med nye synspunkter.

 

Omstrukturering af naturbeskyttelsen

Hanne Kristensen, direktør i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning 

1. juli 2016 blev Naturstyrelsen delt i to. Dermed har sammenlægningen af Miljø- og Fødevareministeriet medført igen flere omstruktureringer. Hvad er SVANA, og hvad skal vi bruge det til som en selvstændig instans? Direktør Hanne Kristensen vil fortælle om den nye struktur til fordel for vand- og naturbeskyttelse og blandt andet komme ind på styrelsens overvågningsprogram, der leverer en stor del af det faglige grundlag for myndighedsopgaver og politikbetjening.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, fredag 27. januar 2017 kl. 9.00-12.00

 

Nye klagenævn - til gavn for hvad

Christian Lützen, direktør i Nævnenes Hus 

Christian Lützen er direktør i det nyligt etablerede Nævnenes Hus. Der har dog lydt kritik fra både erhvervslivet, fødevaresektorens repræsentanter og miljøorganisationer over de nye miljøklagenævn, hvorimod erhvervs- og vækstministeren forventer, at institutionen vil skabe et velfungerende fagligt hus på mange niveauer. Hvordan har man ændret på klagesystemet, hvad bliver Nævnenes Hus’ fornemste opgaver, og hvad betyder det for sagsbehandlingstider, medarbejdere og borgere?

Børsbygningen, torsdag 23. marts 2017 kl. 9.00-12.00

 

 

Miljødøgn - Grønbechs Hotel torsdag 18. maj 2017

Netværkets årlige døgnmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

  • Velkomst og indlogering på hotellet

  • Formiddagsmøde og indlæg (oplægsholder ikke bekræftet)

  • Fælles frokost

  • Indlæg ved John Wagner, De Samvirkende Købmænd

  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'

  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Planloven - fra miljø til erhverv og vækst

John Wagner, adm. direktør i De Samvirkende Købmænd

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 18. maj 2017 inkl. overnatning

 

Cirkulær økonomi - sandt og falskt

Flemming Besenbacher, professor og bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og Carlsbergfondet

Miljø- og fødevareministeren og erhvervs- og vækstministeren har nedsat et Advisory Board for cirkulær økonomi med repræsentanter fra dansk erhverv for at bidrage med rådgivning til dansk erhvervslivs omstilling til recirkulering og genanvendelse i miljø- og produktionssektoren. Men er det sandt, at cirkulær økonomi er en fordel for alle? Hvor langt er vi med cirkulær økonomi? Og hvordan skal regeringen, erhvervslivet og miljøsektoren samarbejde? Med en baggrund både som erhvervsmand og professor vil Flemming Besenbacher som formand for panelet bl.a. belyse disse spørgsmål.

Børsbygningen, tirsdag 12. september 2017 kl. 9.00-12.00

 

EU-prioriteringer af landbrug og miljø

Niels Peter Nørring, områdedirektør for Miljø, Energi og EU i Landbrug & Fødevarer

Niels Peter Nørring har som cand.agro og ph.d i høj grad styr på det faglige og har som områdedirektør for Miljø & Energi nu fået EU-området under sig. Nogle af de mest afgørende støttekroner, Danmark får fra EU, er landbrugsstøtten. Landbruget vil gerne udøve naturbeskyttelse og landskabspleje, men kan det lade sig gøre som landbrugsrepræsentant at tage en dobbeltrolle som fødevareproducent og naturforvalter? Hvordan kan miljøsektoren få andel i de mange EU-midler, der uddeles til fødevarer og landbrug, og behøver vi overhovedet konkurrere?

Børsbygningen, tirsdag 14. november 2017 kl. 9.00-12.00

 

Med forbehold for ændringer.