Netværk om offentlig ledelse


Altingets nye netværk om offentlig ledelse sætter fokus på muligheder, problemer og ledelsesudfordringer i den offentlige sektor. Vi skaber dialog og forbindelser på tværs af sektorer med indflydelsesrige og relevante oplægsholdere med et perspektiv på organisering og ledelse. Som medlem af netværket får du adgang til erfarne ledere med ekspertise inden for offentlige problemstillinger, samtidig med at du opbygger et netværk af ligesindede med samme professionelle udfordringer og løsninger.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af september måned 2017 til et særligt netværkstopmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Nedenfor kan du læse mere om det foreløbige program for 2016/2017, der repræsenteres af både nuværende og tidligere øverste ledere i centraladministrationen, kommunale nøglespillere, forskere og private topledere.

Netværkets faste mødeleder er redaktør på Altinget: kommunal, Kim Rosenkilde. 

  

Ledelse, udbud og samarbejde

Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet

Sundhedssektoren er en af de tungeste i den danske offentlige sektor, og Per Okkels sidder som øverste leder på et område fyldt med offentlige og private interessenter. Jævnligt tages debatten om det offentliges utilstrækkeligheder på området op, hvor privat udbud bringes i spil som en mulig løsning på overbelastning af det offentlig og dårlig ledelse. Hvad er departementschefens erfaringer med uddelegering og ledelsesudfordringer, og hvordan er det anderledes end ledelse af amt og regioner, som Per Okkels har mange års erfaring fra?

OBS bemærk adresse: Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, onsdag 8. februar 2017 kl. 9.00-12.00

 

Den effektive offentlige sektor - på tværs af kommuner, regioner og stat

Søren Hartmann Hede, afdelingschef i Finansministeriet

Den offentlige sektors økonomi og styringen af kommunernes rammevilkår udstukket af staten er en ofte ophedet diskussion. Søren Hartmann Hede giver Finansministeriets perspektiv på den offentlige sektors struktur og økonomi med fokus på arbejdet med effektiviseringer på tværs. Hvor går det godt, hvor er der udfordringer, og hvad er vejen frem for en mere "effektiv" offentlig sektor?

Børsbygningen, torsdag 4. maj 2017 kl. 9.00-12.00

 

Topmøde - Grønbechs Hotel mandag 4. september 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

  • Velkomst og indlogering på hotellet

  • Formiddagsmøde og indlæg ved Ulf Hjelmar, programleder KORA

  • Fælles frokost

  • Indlæg ved Henrik Kolind, formand for Kommunaldirektørforeningen

  • Indlæg Allan Søgaard Larsen, formand for Ledelseskommissionen

  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'

  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem
     

Friere hænder til de offentlige ledere?

Ulf Hjelmar, programleder i KORA

De næste fire år får en række kommuner fritagelse fra regler og procedurer og skal i stedet forsøge sig med nye og forhåbentlig mere effektive måder at løse velfærdsopgaverne på. KORA er med på sidelinjen i ’frikommuneforsøget’. Programleder Ulf Hjelmar fortæller som leder af projektet om de foreløbige erfaringer med forsøget, og om konceptet kan overføres til andre dele af det offentlige.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 4. september 2017 inkl. overnatning
 

Direktøren har ordet 

Henrik Kolind, formand for Kommunaldirektørforeningen

Henrik Kolind er frontfigur for alle landets kommunaldirektører og har mange års erfaring på øverste pind i flere af landets kommuner. Siden tiltrædelsen af Venstre-regeringen i sommeren 2015 har forholdet mellem kommunerne og regeringen været en højspændt affære. Henrik Kolind fortæller om relationen mellem parterne og kommer med sine medlemmers vurdering af den centrale ledelse af den decentrale del af den offentlige forvaltning.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 4. september 2017 inkl. overnatning

 


Ledelseskommissionen: styrket offentlig ledelse

Allan Søgaard Larsen, tidl. koncernchef i Falck og formand for regeringens ledelseskommission 

På dagens tredje oplæg zoomer vi ud og ser på den offentlige sektors fremtidige reformeringer og styring oppefra. Hvordan får vi en mere effektiv og tidssvarende offentlig sektor, hvor der er fokus på god ledelse og motiverede ansatte? Det vil Allan Søgaard Larsen, formand for regeringens nynedsatte ledelseskommission, diskutere og fortælle om kommissionens målsætninger. Han har desuden mange års erfaring med topledelse i det private og som topchef i Falck og har i forbindelse med kommissionsarbejdet udtalt, at høj kompleksitet og lavere entydighed sætter helt andre krav til offentlige ledere end private. Allan Søgaard Larsen kommer med et friskt perspektiv på dagens offentlige sektor og vil gå i dialog med medlemmerne om, hvilke knapper vi kan skrue på i fremtiden.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 4. september 2017 inkl. overnatning

 

 

Kommunestyret og KL's rolle 

Kristian Wendelboe, adm. direktør i KL

Det danske kommunestyre er udfordret af en stadig mere stram økonomi og mere krævende opgaveportefølje. Administrerende direktør i KL Kristian Wendelboe giver sit bud på kommunestyrets udvikling og berettigelse i den nærmeste og lidt fjernere fremtid - herunder ikke mindst, hvilken rolle KL skal spille som central ledelsesrepræsentant og mægler i den offentlige sektor.

Børsbygningen, torsdag 5. oktober 2017 kl. 9.00-12.00 

 

NPM på retræte - sæt ledelsen fri

 

Dennis Kristensen, formand for FOA

Socialdemokratiet har nye og store planer for den brede offentlige sektor, som FOA bakker op om som et nybrud inden for den offentlige ledelse og et opgør, hvor man ønsker at sætte de offentlige ledere fri og give generelt større ledelsesrum. New Public Management er allerede på tilbagetog, og vi ser os om efter nye typer af styringsmetoder. Hvordan skal visionen fungere i praksis, og hvor ser formand Dennis Kristensen gerne, at vi på vej hen med en "lille revolution"?

Børsbygningen, fredag 10. november 2017 kl. 12.00-15.00 (bemærk: eftermiddagsmøde med frokost)

 

Lokal lobbyisme

Marie Scott Poulsen og Maria Steno, Geelmuyden Kiese

De to rådgivere Marie Scott Poulsen og Maria Steno mener, at lokallobbyisme har levet for længe i skyggen, selvom det er allestedsnærværende. De afdækker derfor på dagens oplæg det politiske og næres direkte indflydelse og giver tips til både lokallobbyister og kommunalpolitikere om, hvordan man får indflydelse. Du kan også læse anmeldelsen af deres bog "Lokal Lobbyisme - Få indflydelse i kommunen" her af Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune, der giver den fem ud af seks A'er på Altinget.

Børsbygningen, tirsdag 9. januar 2017 kl. 9.00-12.00

 

 

Med forbehold for ændringer.

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.