Netværk for offentlig-privat samarbejde


Altingets nye netværk for offentlig-privat samarbejde sætter fokus på muligheder, problemer og udfordringer, når det offentlige og private aktører indgår samarbejder. Vi skaber dialog og forbindelser på tværs af sektorer med indflydelsesrige og relevante oplægsholdere og forsøger derigennem at optimere det offentlig-private samarbejde. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle afholdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af september måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport fra København, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Programmet for 2017 er nu på plads og kan læses nedenfor.

Netværkets faste mødeleder er Rikke Haahr, der i dag arbejder som konsulent hos Mediq Danmark, men tidligere har været chef for offentlig-privat i KL.

 

Et år med Danmarks første udbudslov

Mette Rose Skaksen, branchedirektør for Offentlig/Privat, Dansk Industri

Forventningerne var store, da udbudsloven blev vedtaget i november 2015. Loven skulle lette transaktionsomkostningerne, øge markedsdialogen og gøre udbud mere SMV-venlige. 1. januar 2017 har loven været i funktion i et år. Mette Rose Skaksen gør status over udbudslovens anvendelse i praksis set fra leverandør-perspektivet.

Børsbygningen, tirsdag 17. januar 2017 kl. 09.00-12.00

 

Markedsorientering, effektivitet og konkurrence i jernbanedriften

Nikolaj Wendelboe, adm. direktør i Arriva og formand for Dansk Tog

Arrivas togdrift i Midt- og Vestjylland peger på, at et udbud af togtrafikken og øget konkurrence medfører mere trafik, flere tilfredse kunder og nedsatte priser. Det har konkret ført til besparelser for staten på 18 og 10 pct. i hhv. første og anden kontraktperiode. Disse strækninger udgør dog kun fem pct. af den statslige passagertrafik. Kan det udvides til de resterende 95 pct.? Adm. direktør i Arriva Nikolaj Wendelboe giver sin vurdering og fortæller mere om erfaringerne med offentlig-privat samarbejde om persontransporten.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, mandag 13. marts 2017 kl. 09.00-12.00

 

Fremtiden for OPS?

Anders Wiberg, analysechef i Center for Offentlig Konkurrence, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde er nedlagt, men der er endnu ikke taget stilling til, hvad der skal erstatte rådet. Et forslag går på at oprette en fremadrettet OPS-enhed, hvor flere af myndighedernes opgaver varetages, mens der samtidig skabes og formidles viden og rådgivning for aktører på området. Anders Wiberg fortæller om planerne for den fremtidige organisering, samt hvordan man ønsker at præge det offentlig-private samarbejde fremadrettet.

Børsbygningen, fredag 19. maj 2017 kl. 09.00-12.00

 

Netværkets topmøde- Grønbechs Hotel tirsdag 12. september 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Rikke Margrethe Friis, vicedirektør i Danske Regioner
  • Fælles frokost
  • Walk and talk inkl. kaffepause
  • Indlæg ved Dennis Kristensen, formand for FOA 
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Regionernes rolle

Rikke Margrethe Friis, vicedirektør, Danske Regioner

Regionerne arbejder for at skabe mest mulig sundhed for pengene ved at øge effektiviteten og kvaliteten. Hvordan kan et styrket samspil mellem regioner og det private erhvervsliv være et redskab til at udvikle nye løsninger til sundhedsvæsenet? Og hvordan kan regionerne og Danske Regioner fordre et frugtbart offentlig-privat samarbejde? Vicedirektør Rikke Margrethe Friis giver sit bud.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 12. september 2017 inkl. overnatning

 

OPS for manden på gulvet

Dennis Kristensen, formand for FOA

Medarbejderne er centrale aktører, når det offentlige og det private skal samarbejde. Men hvilke udfordringer skal man være opmærksom på, når et OPS søsættes? FOA's formand Dennis Kristensen præsenterer arbejdstagernes opfattelse af, hvilke udfordringer der er forbundet med offentlig-private samarbejder, og giver derudover sit bud på, hvordan man skruer et offentligt-privat samarbejde sammen, der er gunstigt for ansatte såvel som borgere.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 12. september 2017 inkl. overnatning 

 

Effekten af konkurrenceudsættelse

Ole Helby Petersen, professor ved Roskilde Universitet

I takt med at samspillet mellem det offentlige og private er vokset over de seneste 10 år, er skillelinjen mellem de to sektorer blevet gradvist mere udvisket. Det offentlige og private går ofte sammen for at lave et bedre produkt eller service, men hvad skal der egentlig til for at dette lykkes? Og hvilken effekt har konkurrenceudsættelse for ydelserne i den offentlige sektor? Professor Ole Helby Petersen fortæller om de nyeste forskningsresultater.

Børsbygningen, mandag 9. oktober 2017 kl. 09.00-12.00.

 

Med forbehold for ændringer

 

Om Altinget

Altinget er et prisvindende, privatejet, politisk neutralt netmedium grundlagt i januar 2000 med en af de største redaktioner på Christiansborg i ryggen. Vi udgiver 20 fagpolitiske nyhedsportaler og er blandt de mest citerede politiske medier i Danmark. Dertil kommer to gratis netaviser (en med overblik over dansk politik og en om civilsamfundet), to årlige magasinudgivelser samt flere konferencer. Efter stigende efterspørgsel fra vores læsere udvidede vi i 2016 vores online-platform med fysiske netværk, hvor medlemmerne bliver bundet sammen i eksklusive netværksgrupper med fokus på nichepolitiske problemstillinger. Vi kalder det den politiske ARENA, fordi man mødes om aktuelle, centrale politiske emner i et fælles og fortroligt rum.