Retspolitisk netværk


Altingets retspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører fra den danske retspolitiske arena og erfaringsudveksle med ligesindede. Programmet er endnu ikke fastlagt, men Altingets netværksmodel inkluderer fem møder om året – fire afholdes i Børsens lokaler i København og ét på Grønbechs Hotel på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er tidligere justitsminister og nuværende seniorrådgiver i Primetime, Lars Barfoed. Med sine mange års erfaring på området vil han diskutere og reflektere med gruppen og inddrage alle medlemmer fra forskellige sider af det retspolitiske område.

Til hvert møde inviterer vi en interessant nøgleaktør på området – embedsmand, politiker, ekspert, lobbyist eller andet – til at komme med sit syn på en relevant problemstilling eller egne erfaringer, der hermed lægger op til refleksion og personlig erfaringsudveksling. Indenfor det retspolitiske område fokuserer vi på retsstilling på tværs af forskellige sektorer - det vil sige borger- og menneskerettigheder på blandt andet social-, sundheds-, data- og skatteområdet. Fælles for problematikken på områderne er, at stat og institutioner er til for at sikre disse rettigheder samtidig med, at det kan være nødvendigt at gå på kompromis med borgerens ubetingede rettigheder for eksempelvis at bekæmpe kriminalitet eller effektivisere det politiske arbejde. I Altingets retspolitiske netværk vil vi samle trådene og se borger- og menneskerettigheder i Danmark i lyset af forskellige sektorspecifikke problemstillinger.

 

Retssikkerhed for samfundets svageste

Jesper Christensen (S), socialborgmester, Københavns Kommune

Odense-sagen og tårnhøje fejlprocenter fra kommuner i sagsbehandlingen af socialsager. Det er bare nogle af de eksempler, der har fået mange til at stille spørgsmålstegn ved retssikkerheden på socialområdet. Andre henviser til, at borgerne har for høje forventninger til, hvad de kan forvente af kommuner, der samtidig er presset på økonomi og tid. Faktum er dog, at de mest ressourcesvage i samfundet ofte er dem, der har mest brug for at få sikret deres rettigheder, og samtidig er mest udfordrede på at gå igennem langsigtede klagesager. Hvordan står det til med retssikkerheden på det sociale område? Og hvordan kan man styrke retssikkerheden og på sigt genoprette tilliden mellem kommuner og borgere?

Fredag 5. maj 2017 kl. 9.00-12.00

 

Ministervisioner

Søren Pape Poulsen (K), justitsminister

Med den nye trekløverregering trådte Søren Pape Poulsen til som justitsminister. Lov, orden og strafferammer har altid været mærkesager for Det Konservative Folkeparti - ser justitsministeren en retningsændring i ministeriet med den nye regering? Og hvad vil det kommende år blive defineret af retspolitisk og for borgerne?

Tirsdag 6. juni 2017 kl. 13.00-16.00

 

Det retspolitiske døgn - borgerrettigheder og sikkerhed - torsdag 14. september 2017

Det årlige netværksdøgn finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

På døgnet vil vi gå i dybden med borgerrettigheder og sikkerhed. Gennem tre oplægsholdere med hver deres baggrund vil vi komme ind på danskernes vilkår i forhold til efterretningstjeneste og politi i relation til rammerne for efterforskning og opbevaring af persondata. Hvor vidt rækker datasikkerhed, og hvad betyder eksempelvis øget overvågning og sessionslogning for dette? Hvad betyder offentlighedsloven og hvad er udsigten for denne i forhold til den politiske diskussion? Vi giver også en opdateret status på menneskerettighederne i Danmark.

Program:

  • Fly fra København eller Aarhus til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Indlæg ved Jakob Scharf: Efterforskning og sikkerhed
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved relevant aktør: Menneskerettigheder
  • Indlæg ved Jørgen Steen Sørensen: Offentlighedsloven
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende morgenmad og transport hjem

 

Efterforskning og sikkerhed: afkast og borgerrettigheder

Jakob Scharf, tidl. chef for PET, Executive Director i CERTA Intelligence & Security

Dagens første oplæg med den tidligere chef for PET tager udgangspunkt i efterretningstjeneste og politi i relation til rammerne for efterforskning og opbevaring af persondata. Vi spørger, om overvågningen, persondataindsamling og andre sikkerhedstiltag faktisk giver det afkast i forhold til, hvad nogle argumenterer for er at give køb på borgerrettigheder?

Allinge, Bornholm, torsdag 14. september 2017

 

Offentlighedsloven: borgerrettigheder eller borgerbetjening

Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand

Allinge, Bornholm, torsdag 14. september 2017 

 

Menneskerettigheder anno 2017

Trine Christensen, generalsekretær, Amnesty International

I Danmark bryster vi os af et være et frit, demokratisk samfund, lige for loven og hvor alle har en fair retsstilling. Det kan på sin vis være gammeldags, at diskutere noget så basalt grundlæggende som menneskerettigheder, som vi tager for givet, men hvordan står det egentlig til med menneskerettighederne i Danmark anno 2017? Er der kritisable områder, og hvor og hvem i samfundet betyder det noget for?

Allinge, Bornholm, torsdag 14. september 2017

 

Langtrukne klagesager: retten til sagsbehandling

Anette Hummelshøj, direktør i Skatteankestyrelsen

Ved ændringen af klagestrukturen i 2013 forventede Skatteministeriet, at klagebehandlingen både skulle forbedres og ske med færre medarbejdere end de 200, der allerede arbejdede med klagerne. Tre år senere står Skatteankestyrelsen med dobbelt så mange medarbejdere, en kæmpe sagsbeholdning og alt for lange sagsbehandlingstider. Hvordan endte de der og med hvilke retslige konsekvenser? Hvad betyder de politiske rammevilkår for vejen til korte sagsbehandlingstider? Hør direktørens fortælling om en opgave, der vendte 180 grader kort efter, at styrelsen blev født.

Tirsdag 14. november 2017 kl. 9.00-12.00 

 

Straf eller forebyggelse - den socioøkonomiske kriminelle

 

Sysette Vinding Kruse, advokat og formand for Advokatrådets strafferetsudvalg

Højere strafferammer og bedre forebyggelsesinitiativer bliver jævnligt taget op i den politiske debat. Er det forkert at se straf, forebyggelse og generel kriminalitet i et socioøkonomisk perspektiv? Og hvis man gør, hvordan prioriterer vi så?

Februar 2018 kl. 9.00-12.00 - endelig dato følger