Socialpolitisk netværk


Altingets socialpolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører fra den danske socialpolitiske sektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Programmet for 2016/2017 ligger nu klart.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af juni måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er journalist og kommunikationsrådgiver Nana Askov, der blandt andet har været redaktionschef på UgebrevetA4 og Avisen.dk.

Et blik ind i maskinrummet


Martin Ulrik Jensen, afdelingschef Analyse og Datastrategi, Social- og Indenrigsministeriet 

Omorganiseringen til et Social- og Indenrigsministerium indebar oprettelsen af en ny analyse- og dataafdeling, der har ansvaret for en ambitiøs og strategisk udvikling af data og analyser på social- og indenrigsområdet. Afdelingschef Martin Ulrik Jensen fortæller om afdelingens arbejde.

Børsbygningen, onsdag 28. september 2016 kl. 09.00-12.00

 

Kommunerne har ordet

Thomas Adelskov (S), formand, KL’s Social- og Sundhedsudvalg 

En reform af serviceloven er nok det varmeste emne på den socialpolitiske dagsorden i øjeblikket. Men hvad er næste punkt på dagsordenen, når regeringen og KL forhåbentlig har landet en aftale? Det fortæller formand for KL’s social- og sundhedsudvalg Thomas Adelskov (S) om, når han gæster Børsbygningen.

Børsbygningen, fredag 2. december 2016 kl. 09.00-12.00

 

Ministervisioner 


Mai Mercado, børne- og socialminister (K)

Social- og indenrigsministeren har igangsat en reform af Serviceloven, men hvad er næste punkt på dagsordenen? Det løfter børne- og socialminister Mai Mercado (K) sløret for, når hun fortæller om sine visioner på området.

Børsbygningen, fredag 6. januar 2017 kl. 09.00-12.00 

 

Den nye spiller på socialområdet

Henrik Tvarnø, direktør A.P. Møller Fonden

Civilsamfundet, ført an af de store fonde, spiller en stadig mere aktiv rolle på socialområdet. Hvilke overvejelser gør fondene sig om deres rolle i socialpolitikken? Og hvor mener de, at de kan gøre en forskel i forhold til tidligere indsatser? Direktør i A.P. Møller Fonden, Henrik Tvarnø, giver et blik ind i fondenes maskinrum.

Børsbygningen, fredag 21. april 2017 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige socialdøgn - Grønbechs Hotel torsdag 8. juni 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at møde og diskutere med flere af landets vigtigste aktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, 'Øltinget'.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Knud Aarup, fmd. Socialpolitisk Forening, fhv. direktør, Socialstyrelsen, 
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Agi Csonka, adm. direktør, SFI
  • Indlæg ved Preben Brandt, formand, stifter, projekt UDENFOR, fhv. formand, Rådet for Socialt Udsatte
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen 'Spisestuen' og 'Øltinget'
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem.

 

Velfærdsstaten anno 2017

Knud Aarup, fhv. direktør i Socialstyrelsen, formand for Socialpolitisk Forening

De sidste 30-35 år er der kommet stadig flere fagprofessionelle på socialområdet - som tilmed er blevet bedre uddannede - ligesom midlerne til området er steget. Alligevel har velfærdssamfundet svært ved at hjælpe de mennesker, som er aller mest udsatte. Det har fået Knud Aarup til at karakterisere velfærdsstaten anno 2017 som et 80%-velfærdssamfund. Fhv. direktør i Socialstyrelsen, Knud Aarup, belyser paradokset.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 8. juni 2017

 

Værdi gennem data og analyse

 

Agi Csonka, adm. direktør SFI

Der lægges stadig større vægt på evidens i socialpolitikken. Men hvad betyder det konkret, at politikken er evidensbaseret? Hvem skal gøre hvad? Er evidensbasering det samme som databasering – og hvorfor ikke? Adm. direktør i SFI Agi Csonka guider til evidensbaseret politik. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 8. juni 2017 

 

Sociale problemer i Danmark og Europa

Preben Brandt, formand, stifter af projekt UDENFOR, fhv. formand for Rådet for Socialt Udsatte

Siden 1980’erne har der været en stigende opmærksomhed på socialt udsatte og hjemløses forhold - både folkeligt og socialpolitisk. Og det er godt, anerkender Preben Brandt, formand og stifter af projekt UDENFOR. Omfanget af udsathed og hjemløshed er dog ikke blevet reduceret, hvilket blandt andet skyldes manglende internationalt udsyn. Preben Brandt kaster et kritisk blik på socialpolitikken og det sociale arbejde.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 8. juni 2017  

 

Med forbehold for ændringer.

 

 

Navnenyt

Se flere »