Sundhedspolitisk netværk 2016


Altingets sundhedspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske sundhedssektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Programmet for 2016 ligger nu klart, mens programmet for 2017 er under udarbejdelse.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i juni måned til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft.

 

Det nære sundhedsvæsen

Hanne Agerbak, afdelingschef, Center for Social og Sundhed, KL

”Husk det nære sundhedsvæsen,” hører vi igen og igen fra kommunerne. Hvad er de største udfordringer i forhold til at sikre et bedre tilbud for danskerne uden for sygehusene? Og hvad er løsningerne? Afdelingschef i KL Hanne Agerbak giver sit bud ved mødet.

Børsbygningen, fredag 3. februar 2017 kl. 09.00-12.00

 

Sundhedsområdet med Indenrigsministeriets briller

Søren H. Thomsen, kontorchef, Opgaver og Struktur, Økonomi- og Indenrigsministeriet

Kommunalreformen fra 2007 betød en markant omorganisering af den offentlige sektor. Kontorchef Søren H. Thomsen var som leder af det kontor, der i det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium koordinerede arbejdet med kommunalreformen, en centralt placeret embedsmand. Han vil fortælle om tankerne bag reformen, give en status ved 10-året for reformens ikrafttræden og komme med sit bud på, hvor der fortsat er udfordringer at arbejde med.

Børsbygningen, fredag 24. marts 2017 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige sundhedsdøgn - Grønbechs Hotel torsdag 1. juni 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste sundhedsaktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, Øltinget.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Steen Werner Hansen, formand for Medicinrådet
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Kjeld Møller Pedersen, professor COHERE, SDU
  • Indlæg ved Jonas Egebart, vicedirektør på Bornholms Hospital
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen Spisestuen og Øltinget
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

 

Medicinrådets første erfaringer

 

Steen Werner Hansen, formand for Medicinrådet, Vicedirektør, Herlev og Gentofte hospitaler

Med etableringen af Medicinrådet har regionerne fået et værktøj til at sikre et bedre forhandlings- og udbudsgrundlag og dermed et middel til at tøjle de stigende medicinudgifter. Hvad er rådets første erfaringer og oplevelser? Det fortæller den ene halvdel af formandsduoen Steen Werner Hansen om.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 1. juni 2017 inkl. overnatning  

 

Styring 2.0?

Kjeld Møller Pedersen, professor, sundhedsøkonomi- og politik, COHERE, SDU

I årevis har man talt om, at sundhedsvæsenet i stadig større omfang skal afregnes på anden vis end at være aktivitetsbaseret. Hvor langt er sektoren i den proces? Og hvor er udfordringerne for, at man i højere grad kan afregne sundhedsvæsenet efter den gavn, patienterne har af behandlingen frem for blot, hvor mange patienter de behandler? Professor Kjeld Møller Pedersen giver sit bud.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 1. juni 2017 inkl. overnatning 


Borgeren i centrum

Jonas Egebart, vicedirektør, Bornholms Hospital

Sidste efterår igangsatte Bornholms Hospital forsøget med værdibaseret styring. Vicedirektør på hospitalet Jonas Egebart gæster Grønbechs Hotel og fortæller om det to-årige projekt. Hvad er status og hvilke udfordringer, oplever hospitalet knap et år efter projektstart?

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, torsdag 1. juni 2017 inkl. overnatning
Sundhedsvæsenets udfordringer

 

Christian Freitag, formand for PLO og Rikke Margrethe Friis, direktør i Danske Regioner

Regeringen forventes at have fremlagt sin plan for det nære sundhedsvæsen, når vi kommer til dette møde. Formand for PLO Christian Freitag og direktør og cheføkonom Rikke Margrethe Friis fortæller, hvad de forventer sig af planen, og hvor der ifølge dem fortsat er løse ender.

Børsbygningen, onsdag 6. september 2017 kl. 09.00-12.00  

 

Sundhed og sociale forhold

Knud Juel, professor, cand.stat., ph.d. ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

En EU-rapport om folkesundheden i medlemslandene placerede Danmark som nummer 19 ud af 34 europæiske lande i 2011. Langt efter de lande vi normalt sammenligner os med. Professor Knud Juel fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet giver en karakteristik af den danske folkesundhed anno 2017 og sit bud på de største udfordringer.

Børsbygningen, torsdag 9. november 2017 kl. 09.00-12.00

 

Med forbehold for ændringer.