Sundhedspolitisk netværk 2017


Altingets sundhedspolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske sundhedssektor og erfaringsudveksle med ligesindede. 

Programmet for 2017 er nu på plads, og kan læses neden for. 

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i juni måned til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Altingets mangeårige sundhedsredaktør, Ole Toft.

  

Udfordringer fra stat til region

 

Per Okkels, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet

Der findes næppe en centralt placeret embedsmand med større erfaring fra alle dele af sundhedsvæsenet end Per Okkels, der har været både amts- og regionsdirektør og øverste embedsmand i Danske Regioner og siden 2011 i Sundhedsministeriet. Han deler ud af sine egne erfaringer og giver sine bud på de væsentligste udfordringer på sundhedsområdet lige nu.

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, tirsdag 31. januar 2017 kl. 08.30-11.30

 

OPS i sundhedssektoren

Jens Stenbæk, regionsrådsformand, formand for Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervs-samarbejde (V)

Regionerne har en lang tradition for offentlig-privat samarbejde, og ifølge tidligere formand for Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervs-samarbejde, regionsrådsformand Stephanie Lose (V), så er der intet sundhedsvæsen uden offentlig-privat samarbejde. Den nye formand, Jens Stenbæk (V) fortæller om regionernes samarbejde med de private aktører og om, hvad han betragter som de største udfordringer for øget samarbejde.

Børsbygningen, onsdag 26. april 2017 kl. 09.00-12.00

 

Altingets årlige sundhedsdøgn - Grønbechs Hotel tirsdag 23. maj 2017
Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste sundhedsaktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, Øltinget.

Program:

  • Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge
  • Velkomst og indlogering på hotellet
  • Formiddagsmøde og indlæg ved Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif
  • Fælles frokost
  • Indlæg ved Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen
  • Indlæg ved Knut Borch-Johnsen, vicedirektør på Holbæk Sygehus
  • Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen Spisestuen og Øltinget
  • Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem

  

De effektive indflydelseskanaler

 

Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif

Som tidligere sygehusdirektør og nu koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen (Lif) har Ida Sofie Jensen både erfaring inde fra sundhedsvæsenet og med at fremme industriens interesser over for sundhedsvæsenet. Hvordan lobbyer man for sektoren i et højst ustabilt sundhedspolitisk landskab med en stor mængde skandalesager, utilfredse patienter og en omfattende omstrukturering af de vigtigste instanser? Og hvordan identificerer hun og Lif de mest presserende problemer på sundhedsområdet? Ud over at besvare disse spørgsmål vil Ida Sofie Jensen mere case-specifikt fortælle om Lifs erfaringer fra Folkemødet, hvor repræsentanter for sektoren er massivt til stede.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 23. maj 2017 inkl. overnatning

 

Sundhedsdata - udfordringer og muligheder

Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

Brugen af sundhedsdata er en af de helt store udfordringer i sundhedsvæsenet. Sundhedsdatastyrelsens direktør, Lisbeth Nielsen, giver en status på anvendelsen af sundhedsdata og fortæller derudover om de udfordringer, der er forbundet med indsamling og deling af sundhedsdata. 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 23. maj 2017 inkl. overnatning 

 

"Alt under ét tag på én dag"

Knut Borch-Johnsen, vicedirektør på Holbæk Sygehus

Som det første akutsygehus i Danmark samlede Holbæk Sygehus sidste år alle medicinske specialer i et fælles ambulatorium, og begyndte samtidig at indkalde patienter med flere langvarige sygdomme til tjek for alle sygdommene på én og samme dag. Vicedirektør på Holbæk Sygehus Knut Borch-Johnsen fortæller om de foreløbige erfaringer.

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 23. maj 2017 inkl. overnatning

 

Social ulighed i sundhed

Peter Vedsted, professor ved Aarhus Universitet

Social ulighed i sundhed er når dit helbred og chancen for at blive rask afhænger af din sociale position. Men sundhedsvæsenets organisation og funktion skaber en del af denne forskel, mener professor Peter Vedsted. Peter Vedsted uddyber sin pointe og fortæller om forskning i social ulighed i sundhed.

Børsbygningen, fredag 13. oktober 2017 kl. 09.00-12.00

 

Besyv fra en mastodont 

Leif Vestergaard Pedersen, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse er landets største patientforening og repræsentant på kræftområdet – den sygdom, der slår flest danskere ihjel. Alligevel påpeger kritikere, at en lang række mindre patientforeninger og alvorlige sygdomme kues af Kræftens Bekæmpelses høje indtægter og offentlighedens store fokus på kræft. Hvad mener direktøren om kritikken? Og hvordan evner organisationen at fastholde de stadig mere forenings-troløse danskere? 

Børsbygningen, torsdag 2. november 2017 kl. 09.00-12.00.

 

Med forbehold for ændringer 

 

 

Navnenyt

Se flere »