Uddannelsespolitisk netværk


Altingets uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Programmet for 2016/2017 ligger nu klart.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i slutningen af maj måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Altingets uddannelsesredaktør, Tyson W. Lyall.

 

Hvordan sikrer vi Danmarks fremtid?

Oplæg ved Jesper Fisker, departementschef for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

I en tid med reformer af både folkeskolerne, erhvervsuddannelserne og nu også gymnasierne, er Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling - og departementschef Jesper Fisker i centrum af den politiske scene. Jesper Fisker må balancere mellem den centrale målsætning om implementeringen af de omdiskuterede reformer og stærke interesseorganisationer og kommuners holdninger til dem. Hvordan håndteres interesserne bedst muligt af embedsmanden i spidsen for det hele, så det samtidigt bidrager til bedre uddannelser i Danmark? 

Børsbygningen, tirsdag 13. september 2016 kl. 9.00 - 12.00

 

Tilbage på Borgen

Oplæg ved Ulla Tørnæs (V), Uddannelses- og Forskningsminister

Meget er sket siden Ulla Tørnæs sidst sad med i spidsen for uddannelsespolitikken på Christiansborg, og særligt folkeskolereformen og fremdriftsreformen har fyldt meget i uddannelsesdanmark. Med den endelige implementering af fremdriftsreformen og stadig tiltagende diskussioner om SU'en er der nok at taget fat på for Ulla Tørnæs. Hvilke udfordringer og muligheder ser ministeren for fremtiden? Og hvilken overordnet strategi vil hun lægge for dagen?

Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K, fredag 11. november 2016 kl. 9.00 - 12.00

 

Kan man rykke ved kulturen i uddannelsespolitikken - og skal vi?

Oplæg ved Tina Nedergaard, fhv. Uddannelsesminister

Efter mange år på Christiansborg, er Tina Nedergaard nu ude på den anden side og har haft tid til at reflektere over den herskende kultur på uddannelsesområdet. Ifølge hende, hersker der forholdsvist fastlåste positioner i uddannelsespolitikken – både på det overordnede politiske niveau, men også helt ned på den enkelte skole. Selv når evidens fremlægges, er der en tendens til at holde fast i traditioner og metoder. Kan man gøre op med denne kultur? - Og er det ønskværdigt?

Børsbygningen, fredag 13. januar 2017 kl. 9.00 - 12.00

 

Møde med MF’erne

  

Dette møde vil give rig mulighed for at sparre med MF’erne om de største udfordringer i uddannelsessektoren, og hvordan de udfordringer skal adresseres. Carolina Magdalene Maier (ALT), Jakob Engel-Schmidt (V) og Henrik Dahl (LA) svarer på spørgsmål omkring den nuværende uddannelsespolitiske dagsorden, og tegner deres visioner for fremtidens uddannelsessektor i Danmark.

Børsbygningen, onsdag 19. april 2017 kl. 9.00 - 12.00

 

Altingets uddannelsesdøgn - Grønbechs Hotel tirsdag 30. maj 2017

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste uddannelsesaktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, Øltinget.

Program: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg ved Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Danske Gymnasier og rektor for Københavns Åbne Gymnasium

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved Lars Kunov, adm. direktør i Danske Erhvervsskoler

•   Indlagt tid til eventuelle eksterne møder for deltagerne på Bornholm. Altinget sørger for transport på øen

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen Spisestuen og Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 30. maj 2017 inkl. overnatning

 

Fremtidens gymnasieuddannelser


Oplæg ved Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Danske Gymnasier og rektor for Københavns Åbne Gymnasium

Flere år efter den store reform af gymnasierne melder rygterne om en revision af reformen sig, og diskussionerne om karakterkrav og adgangsbegrænsning spøger stadig. Hvilken vej skal gymnasierne nu, og hvordan sikres kvaliteten på en STX-uddannelse med stadig flere elever? Anne-Birgitte Rasmussen kommer med sit perspektiv på de danske gymnasier og deres fremtid.

 

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Oplæg ved Lars Kunov, adm. direktør i Danske Erhvervsskoler

Manglen på elevpladser udgør stadig et stort på problem for erhvervsskolerne, og det i en tid hvor forudsigelser om fremtidig mangel på faglærte til stadighed aktualiserer problemstillingen. Hvad er status, siden reformen af de danske erhvervsuddannelser trådte i kraft i august 2015? Er reformen tilstrækkelig, og hvordan er sammenhængen over til institutionslandskabet? Lars Kunov kommer med sin vinkel på erhvervsskolernes langvarige udfordringer og mulige løsninger.

 

Hvem er de udsatte unge, og hvad stiller vi op?

 


lektor ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Psykologi, Aarhus Universitet

Frans Ørsted Andersen tager udgangspunkt i et treårigt studie, som vidner om en polarisering iblandt unge, som aldrig set før. En polarisering mellem de såkaldte 12-tals piger og de unge på kanten. Hør mere om disse unge ved dagens oplægsholder, som samtidig fremlægger konkrete bud på, hvordan vi håndterer ovennævnte problematiske udvikling. Frans Ørsted Andersen sidder desuden med i DrengeAkademiet for fagligt udsatte drenge.

Børsbygningen, fredag 8. september 2017 kl. 09.00-12.00

 

Møde med ministeren

Merete Riisager (LA), undervisningsminister 

Merete Riisager taler om uddannelsesinstitutionernes rolle i forberedelsen til fremtidens arbejdsmarked. På dette møde er der rig mulighed for at stille spørgsmål til undervisningsministeren. 

Børsbygningen, fredag 10. november 2017 kl. 09.00-12.00

 

MF'erne om udsatte unge

   
Carolina Magdalene Maier (ALT), Mattias Tesfaye (S), Henrik Dahl (LA)

Dette møde giver dig mulighed for at sparre med MF’erne om de unge mennesker, der ryger ud af uddannelsessystemet. Carolina Magdalene Maier (ALT), Mattias Tesfaye (S) og Henrik Dahl (LA) svarer på spørgsmål omkring den nuværende uddannelsespolitiske dagsorden, og tegner deres visioner for fremtidens uddannelsessektor i Danmark.

Børsbygningen, tirsdag 27. februar 2018 kl. 09.00-12.00

 

Altingets uddannelsesdøgn - Grønbechs Hotel mandag 7. maj 2018 inkl. overnatning

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste uddannelsesaktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, Øltinget.

Program: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg ved oplægsholder

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved oplægsholder

•   Indlæg ved oplægsholder

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen Spisestuen og Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem 

 

 

Hvad skete der med ekspertgruppens anbefalinger?


Stefan Hermann, rektor for professionshøjskolen Metropol og formand for ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse

Det er over et år siden, at ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse blev fremlagt for regeringen. Stefan Hermann fremlægger, hvad der skete fra den dag anbefalingerne kom ud til i dag. Hvad er gået godt, mindre godt, og hvad bør vi overveje at fokusere på i fremtiden?

Grønbechs Hotel mandag 7. maj 2018 

 

Bertel Haarders uddannelsesvisioner


Bertel Haarder, MF (V), fhv. undervisningsminister

Den finske folkeskoles høje kvalitet er af mange eksperter erklæret indiskutabel, og succeshistorien har været på alles læber i snart to årtier. Hvordan omsætter vi den finske virkelighed til dansk virkelighed? Og hvad skal der til? Bertel Haarder er inspireret af den finske læreruddannelse, der på én gang er mere praksisorienteret og mere forskningstilknyttet end den danske. Han har selv været seminarieadjunkt i Haderslev og Aalborg.

 

Grønbechs Hotel mandag 7. maj 2018

 

 

Hvordan når vi målene om flere i uddannelse?

 
Oplæg ved Jesper Fisker, departementschef for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Der er stadig fokus på unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddanelse, og regeringen har for godt et år siden modtaget anbefalinger fra en ekspertgruppe om bedre veje til en ungdomsuddannelse. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling - og departementschef Jesper Fisker har til opgave at balancere mellem den centrale målsætning om implementeringen af anbefalingerne og tilvejebringe stærke interesseorganisationer og kommuners holdninger til dem. Hvordan håndteres interesserne bedst muligt af embedsmanden i spidsen for det hele, så det samtidigt bidrager til bedre uddannelsesmuligheder i Danmark?

Børsbygningen, Mandag 3. september 2018