Uddannelsespolitisk netværk


Altingets andet uddannelsespolitiske netværk er en mulighed for at møde nøgleaktører i den danske uddannelsessektor og erfaringsudveksle med ligesindede. Programmet for 2016/2017 ligger nu klart.

Ud over rækken af ordinære netværksmøder, der alle holdes i Børsbygningen med tilhørende morgenmad, inviteres der i starten af maj måned 2017 til et særligt netværks-topmøde i ekstra behagelige omgivelser på Altingets politiske hotel, Grønbechs, i Allinge på Bornholm. Transport, forplejning og overnatning i den forbindelse er naturligvis inkluderet.

Netværkets faste mødeleder er Altingets uddannelsesredaktør, Tyson W. Lyall.

 

Tilbage på Borgen

 

Oplæg ved Ulla Tørnæs (V), Uddannelses- og Forskningsminister

Meget er sket siden Ulla Tørnæs sidst sad med i spidsen for uddannelsespolitikken på Christiansborg, og særligt folkeskolereformen og fremdriftsreformen har fyldt meget i uddannelsesdanmark. Med den endelige implementering af fremdriftsreformen og stadig tiltagende diskussioner om SU'en er der nok at taget fat på for Ulla Tørnæs. Hvilke udfordringer og muligheder ser ministeren for fremtiden? Og hvilken overordnet strategi vil hun lægge for dagen?

Børsbygningen, tirsdag 11. oktober 2016 kl. 9.00 - 12.00

 

Møde med MF’erne

  

Dette møde vil give rig mulighed for at sparre med MF’erne om de største udfordringer i uddannelsessektoren, og hvordan de udfordringer skal adresseres. Anni Matthiesen (V), Jacob Mark (SF) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) vil svare på spørgsmål omkring den nuværende uddannelsespolitiske dagsorden, og vil tegne deres visioner for fremtidens uddannelsessektor i Danmark.

Børsbygningen, onsdag 18. januar 2017 kl. 9.00 - 12.00

 

Hvordan sikrer vi Danmarks fremtid?

 

Oplæg ved Jesper Fisker, departementschef for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

I en tid med reformer af både folkeskolerne, erhvervsuddannelserne og nu også gymnasierne, er Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling - og departementschef Jesper Fisker i centrum af den politiske scene. Jesper Fisker må balancere mellem den centrale målsætning om implementeringen af de omdiskuterede reformer og stærke interesseorganisationer og kommuners holdninger til dem. Hvordan håndteres interesserne bedst muligt af embedsmanden i spidsen for det hele, så det samtidigt bidrager til bedre uddannelser i Danmark? 

Børsbygningen, tirsdag 28. marts 2017 kl. 9.00 - 12.00

 

Altingets uddannelsesdøgn - Grønbechs Hotel mandag 8. maj 2017

Netværkets årlige topmøde finder sted på Grønbechs Hotel i Folkemødets hjemby, Allinge på Bornholm. Omringet af vand og natur får du gennem et døgn mulighed for at mødes og diskutere med flere af landets vigtigste uddannelsesaktører. For at give de bedst mulige betingelser for at netværke med med- og modspillere suppleres det faglige program med en dejlig bornholmsk middag i hotellets spisestue og et besøg i hotelbaren, Øltinget.

Program: 

•   Fly fra København til Bornholm og transport til Grønbechs Hotel, Allinge

•   Velkomst og indlogering på hotellet

•   Formiddagsmøde og indlæg ved Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Danske Gymnasier og rektor for Københavns Åbne Gymnasium

•   Fælles frokost

•   Indlæg ved Lars Kunov, adm. direktør i Danske Erhvervsskoler

•   Indlagt tid til eventuelle eksterne møder for deltagerne på Bornholm. Altinget sørger for transport på øen

•   Fælles middag med bornholmske råvarer i hotellets egen Spisestuen og Øltinget

•   Overnatning med efterfølgende veltillavet morgenmad og transport hjem 

 

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, mandag 8. maj 2017 inkl. overnatning

 

Fremtidens gymnasieuddannelser

 

Oplæg ved Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Danske Gymnasier og rektor for Københavns Åbne Gymnasium

Flere år efter den store reform af gymnasierne melder rygterne om en revision af reformen sig, og diskussionerne om karakterkrav og adgangsbegrænsning spøger stadig. Hvilken vej skal gymnasierne nu, og hvordan sikres kvaliteten på en STX-uddannelse med stadig flere elever? Anne-Birgitte Rasmussen kommer med sit perspektiv på de danske gymnasier og deres fremtid.

 

Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

 

Oplæg ved Lars Kunov, adm. direktør i Danske Erhvervsskoler

Manglen på elevpladser udgør stadig et stort på problem for erhvervsskolerne, og det i en tid hvor forudsigelser om fremtidig mangel på faglærte til stadighed aktualiserer problemstillingen. Hvad er status, siden reformen af de danske erhvervsuddannelser trådte i kraft i august 2015? Er reformen tilstrækkelig, og hvordan er sammenhængen over til institutionslandskabet? Lars Kunov kommer med sin vinkel på erhvervsskolernes langvarige udfordringer og mulige løsninger.

 

Kan man rykke ved kulturen i uddannelsespolitikken - og skal vi? 

 

Oplæg ved Tina Nedergaard, Chef for forretningsudvikling og fundraising i Tech First Danmark, fhv. Uddannelsesminister

Efter mange år på Christiansborg, er Tina Nedergaard nu ude på den anden side og har haft tid til at reflektere over den herskende kultur på uddannelsesområdet. Ifølge hende, hersker der forholdsvist fastlåste positioner i uddannelsespolitikken – både på det overordnede politiske niveau, men også helt ned på den enkelte skole. Selv når evidens fremlægges, er der en tendens til at holde fast i traditioner og metoder. Kan man gøre op med denne kultur? - Og er det ønskværdigt?

Børsbygningen, mandag 4. september 2017 kl. 9.00 - 12.00

 

Med forbehold for ændringer