Psykiatri

Kronik: Inklusion gælder ikke for de alvorligt psykisk syge

Kronik: Inklusion gælder ikke for de alvorligt psykisk syge

KRONIK: I stedet for at inkludere de mest alvorligt psykisk syge i samfundet, er der sket en eksklusion og yderligere stigmatisering, skriver Jette og Møllerhøj og Katrine Schepelern Johansen, der begge er beskæftiget inden for psykiatrien.