Opinion

Henrik Christoffersen: Historien om de to procent

Henrik Christoffersen: Historien om de to procent

KLUMME: Hvis Langeland lagde sig på udgifter i forhold til udgiftsbehov som Vejle eller Frederiksberg, ville beskatningen af borgerne kunne reduceres med ca. 2.000 kr. pr. borger om måneden.