Skud for Borgen

Skrot print og online – dyrk live

KLUMME: Alt for få performer deres budskaber til deres målgrupper, skriver Altingets chefredaktør Rasmus Nielsen i Skud for Borgen. Han opfordrer til levende årsberetninger.

Kan politik være positiv?

KLUMME: Hvis demokratiet igen skal opleves som den mindst ringe styreform, må beklikkelse af politikere og medier erstattes med konstruktive løsninger og borgerinddragelse, skriver Altingets chefredaktør Rasmus Nielsen.

Mere Europa - mindre USA og Trump

KLUMME: "Hvis aversionen i Europa over for Trump fører til, at interessen indadtil for Europa styrkes, er det godt for noget," skriver chefredaktør Rasmus Nielsen. Han undrer sig over europæeres USA-lidenskab og EU-ligegyldighed.

Sidste chance for frit tv på Borgen

KLUMME: "Folketinget ser ud til skridt for skridt at blive mere reguleret og lukket af," noterer chefredaktør Rasmus Nielsen før en stor konference om parlamentarismens fremtid. Bertel Haarder (V) vil indskrænke tv's adgang.

Danmark savner tv om erhverv og vækst

KLUMME: "DR formidler den offentlige sektor villigt, mens den private sektor enten negligeres eller mistænkeliggøres," mener Altingets chefredaktør Rasmus Nielsen.

Ny regeringsvilje tjener folkestyret

KLUMME: "Ros til Pape for at flytte sin popo fra en kold oppositionsstol til en varm ministertaburet", skriver chefredaktør Rasmus Nielsen, der glæder sig over en fornyet partivilje til at tage regeringsansvar. Men afsatte V-profiler kan underminere Løkke.

Altinget er sygeligt neutral

KLUMME: Altingets læsere opfatter os som politisk neutrale og anbefaler os i stigende grad. Vigtigt, når man skal tjene det højeste mål: kampen for vores styreform, skriver chefredaktør Rasmus Nielsen.

Samfundsgavnligt at omdanne firmaer til fonde

KLUMME: Lars Larsens nye fond er desværre et særsyn, men politisk skal det igen gøres attraktivt for ejerledere at gå fondsvejen, skriver Altingets chefredaktør Rasmus Nielsen i sit Skud for Borgen.

Ære den som æres bør

KLUMME: Et langt, solidt liv i politik – og så en enkelt fejl undervejs. Det summer op i en dårlig bundlinje, når medier gør det hele op. Det er ikke fair, skriver chefredaktør Rasmus Nielsen.