Almene boliger vil fritages for ny solcellelov

SOLCELLER: Når støtten til private solcelleanlæg igen ændres inden længe, bliver det meget svært for almene boligforeninger at etablere anlæg. BL vil derfor have kattelem, der kan undtage anlæg i almene foreninger fra loven.

 • Anmeld

  Henning Bo Madsen · Aktiv i NOAH og Alliancen for Community Power i Danmark

  Stop kampen mod forbrugerejet vedvarende energi

  Det er en skandale, at samfundets beslutningstagere ikke respekterer borgernes ønsker om at bidrage til og få nytte af produktion af forureningsfri energi.
  Det er en skandale, at det politiske flertal, administrationen og elselskaber har brugt de sidste 5 år på at bekæmpe forbrugerejet produktion af el med solceller. Helt urimelige og bureaukratiske regler for boligforeninger, solcellelav og kommuner har næsten totalt stoppet udviklingen dér.
  For forbrugerejede villa-anlæg er betingelserne løbende blevet forringet og betingelserne ændres på en måde, så forbrugerne ikke har sikkerhed for de at de investerede penge kan tjenes hjem.
  Den manglende udbygning med solceller har skadet miljøet, beskæftigelsen og landets økonomi.