Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Birk Olesen giver opbakning til nedrivningspuljen

SVAR:

Bygnings- og boligministeren bakker op om den såkaldte nedrivningspulje. Han understreger i sit svar til Magnus Heuinicke (S), at både kommuner og private har et ansvar for vedligeholdelse.

Pape anmoder Domstolsstyrelsen om en udtalelse om sagsbehandlingstider

SVAR:

Justitsministeren oplyser til Socialdemokratiet, at ministeren ikke kan besvare spørgsmålet inde for de rammer, der gælder for S-spørgsmål. Ministeren har dog anmodet Domstolsstyrelsen om en udtalelse om sagsbehandlingstiderne i sager om tvister om lejeforhold. Ministeren vender tilbage, når udtalelsen foreligger.