Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Pape anmoder Domstolsstyrelsen om en udtalelse om sagsbehandlingstider

SVAR:

Justitsministeren oplyser til Socialdemokratiet, at ministeren ikke kan besvare spørgsmålet inde for de rammer, der gælder for S-spørgsmål. Ministeren har dog anmodet Domstolsstyrelsen om en udtalelse om sagsbehandlingstiderne i sager om tvister om lejeforhold. Ministeren vender tilbage, når udtalelsen foreligger.

Pape anmoder Domstolsstyrelsen om en udtalelse om sagsbehandlingstider

SVAR:

Justitsministeren oplyser til Socialdemokratiet, at ministeren ikke kan besvare spørgsmålet inde for de rammer, der gælder for S-spørgsmål. Ministeren har dog anmodet Domstolsstyrelsen om en udtalelse om sagsbehandlingstiderne i sager om tvister om lejeforhold. Ministeren vender tilbage, når udtalelsen foreligger.

Ole Birk: Beregninger kan ikke give rimeligt skøn af kommunale besparelser på boligsikring

SVAR:

Transport-, bygnings- og boligministeren oplyser til Enhedslisten, at det ud fra rapporten 'Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000’erne' ikke er muligt at give et rimeligt skøn over besparelsen på udgifter til boligstøtte i kommuner, der ikke er omfattet af en bestemmelse i boligreguleringsloven.

Lunde Larsen ser ikke grund til at stramme pesticidregler for private

SVAR:

Nye regler fra 2015 er tilstrækkelige til at begrænse købet af skadelige sprøjtemidler fra private havedyrkere, mener Esben Lunde Larsen (V). Miljøministeren skriver til SF's Trine Torp, at de nye regler skal evalueres i 2019, og at han med baggrund i den evaluering vil drøfte dem med partierne bag Pesticidstrategien.