Artikel

Er collective impact filantropiens nye ord for ineffektivitet?

Er collective impact filantropiens nye ord for ineffektivitet?

BUZZWORD: Årelange processer og usikre resultater. Collective impact er både besværligt og ressourcekrævende. Men er der egentlig noget alternativ, når de traditionelle tilgange ikke duer til at løse store, komplekse samfundsproblemer?