Debat

DIF: Foreningsidræt er et middel til integration

DEBAT: Foreningsidræt kan hjælpe med integrationsopgaver i socialt belastede områder. Det kræver et samarbejde mellem danske politikere og Danmarks Idrætsforbund, skriver Morten Mølholm Hansen, direktør i Danmarks Idrætsforbund.

FriSe: Alle skal have positiv særbehandling

DEBAT: Positiv særbehandling for alle frivillige er den bedste måde at sikre rummelighed på i civilsamfundets organisationer. Det skriver Dannie Larsen, udviklingskonsulent i Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe).

Kooperationen: Socialøkonomi er ikke et mirakel, men et succesfuldt redskab

DEBAT: Socialøkonomi er et af de mest spændende redskaber til at skabe et mere rummeligt og inkluderende samfund og arbejdsmarked. Ofte stiller politikerne dog urimelige krav til de socialøkonomiske iværksættere og ildsjæle, skriver direktør i Kooperationen Susanne Westhausen.

OMBOLD: Foreningsidrætten er lukket land for udsatte grupper

REPLIK: Det er ikke rigtigt, at der er plads til alle i foreningsidrætten; de svageste grupper i samfundet er ikke at finde i landets fodboldklubber og idrætsforeninger, skriver sekretariatsleder i Ombold Martin Pedersen i en replik til DGI's formand, Søren Møller.

SUS: Rummelighed kræver ledelsesmæssig pondus

DEBAT: Civilsamfundets ledere skal turde tale direkte og åbent om udfordringerne ved en større mangfoldighed, hvis det skal lykkes at skabe rummelighed. Det skriver chefkonsulent i Socialt Udviklingscenter SUS, Sussi Maack.

URK: Først i ligeværdigheden opstår reelle fællesskaber

DEBAT: En forenings rummelighed skal ikke måles på dens bestyrelsessammensætning, men på om den højtuddannede og den hjemløse kan indgå ligeværdigt i dens aktiviteter. Det skriver landsformand i Ungdommens Røde Kors Amalie Utzon.

DGI: Der er plads til alle i foreningsidrætten

DEBAT: Så længe de demokratiske spilleregler respekteres, er der plads til alle i idrætsforeningerne. Men den rummelige idrætsforening kræver støtte og samarbejde med det omgivende samfund, skriver DGI's formand Søren Møller.

DIF: Idræt kan hjælpe udsatte krigsveteraner

DEBAT: Via idræt kan danske krigsveteraner, der er skadede på krop eller sjæl, få et aktivt liv og et tillidsfuldt fællesskab med andre medborgere, skriver administrerende direktør i DIF, Morten Mølholm Hansen.

Frivilligrådet, DH og DCH: Det behøver ikke være svært at rumme de udsatte

DEBAT: Det kan være svært at blive en del af frivilligmiljøet i foreninger, hvis man har en psykisk diagnose eller et fysisk handicap, men det behøver ikke være sådan. Det skriver Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet, Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, og Anette Laigaard, formand for Det Centrale Handicapråd.

OMBOLD: Det etablerede civilsamfund bør invitere udsatte indenfor

DEBAT: Danske hjemløse dør ikke af kulde og sult, men af selvmedicinering, der ofte skyldes en følelse af at være udenfor. Civilsamfundet bør gøre mere for at inkludere udsatte i fællesskaber, skriver sekretariatsleder i OMBOLD Martin Pedersen.