August 2017

Fredag 18. august

KL. 9:00
 • Hjemløsekonference på Christiansborg

  Blå Kors og Socialpædagogernes Landsforbund arrangerer en konference om hjemløshed. Socialminister Mai Mercado (K) er blandt deltagerne.

Onsdag 23. august

KL. 11:00
 • Ambassadørmøde: Pres på civilsamfundets råderum

  Fire ambassadører og nogle deltagere fra danske civilsamfundsorganisationer vil debattere det store politiske pres på civilsamfundets vilkår og handlerum.

September 2017

Onsdag 6. september

KL. 9:00
 • Forsvars- og sikkerhedspolitisk Døgn 2017

  Altinget inviterer til Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Døgn 2017 på Grønbechs Hotel i Allinge.

KL. 9:30
 • Frivillighedskonference 2017: Meningsfulde fællesskaber

  Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og COK inviterer igen i år til Frivillighedskonference med temaet 'Meningsfulde fællesskaber'.

Torsdag 7. september

KL. 8:00
 • Integrationstræf 2017

  Kommunernes Landsforening afholder integrationstræf og sætter fokus på jobskabelse blandt indvandrere.

KL. 9:00
 • Ungdommens Folkemøde 2017

  For anden gang afholdes Ungdommens Folkemøde - en demokratisk festival for unge. 

KL. 9:00
 • Konference: Handlekraft – ADHD 2017

  ADHD-foreningen inviterer til årlig konference for fagprofessionelle på ADHD-området. Målet for dette års ADHD-konference er blandt andet at sætte fokus på handlekraft i forhold til ADHD.

   

   

Onsdag 13. september

KL. 9:00
 • Altinget netværksdøgn: Digital interessevaretagelse

  Altingets netværk for digital interessevaretagelse inviterer til netværksdøgn på Grønbechs Hotel.

Mandag 18. september

KL. 8:00
 • Konference: Collective Impact

  Socialt Udviklingscenter afholder konference om collective impact i Danmark. 

Onsdag 27. september

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Store projekter og strategiske alliancer

  Altingets civilsamfundsnetværk afholder foredrag om alliancer, hvor administrerende direktør for DEA, Stina Vrang Elias, deltager. 

Oktober 2017

Tirsdag 31. oktober

KL. 11:00
 • Reformationsjubilæet: Markering og reception

  I anledning af 500-året for Reformationen afholder Folketinget og regeringen en officiel markering.

November 2017

Onsdag 8. november

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Debat om satspuljen

  Altingets civilsamfundsnetværk afholder debat om satspuljen og det civile samfund med Carl Holst (V), Torsten Gejl (ALT) Vibe Klarup. 

Januar 2018

Tirsdag 30. januar

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Frivillighed i Danmark

  Altingets netværk for civilsamfund inviterer til formiddagsmøde om frivillighedens ve og vel i Danmark.