Maj 2017

Onsdag 24. maj

KL. 11:00
 • Uddeling: Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

  Den gamle Rigmor og Carl Holst-Knudsen Videnskabspris uddeles på Aarhus Universitet til to forskere, der har udmærket sig på allerhøjeste niveau.

Fredag 26. maj

KL. 11:00
 • Afsløring: Mindemærke af Vilhelm Grønbech på Grønbechs Hotel

  Bornholms store religionshistoriker Vilhelm Grønbech får sit eget mindesmærke på hotel. Afsløring af Hans Pauli Olsens nye relief.

Lørdag 27. maj

KL. 9:00
 • Natur- og vidensfestival Bloom

  Natur- og vidensfestivalen Bloom er en folkeoplysende, non-profik-begivenhed. Den foregår i Søndermarken på Frederiksberg over to dage på otte scener.

Mandag 29. maj

KL. 8:00
 • Altingets årlige arbejdsmarkedsdøgn

  Altingets arbejdsmarkedspolitiske netværk afholder topmøde med overnatning på Grønbechs Hotel i Allinge.

KL. 10:00
 • Offentliggørelse af rapport: Danskernes holdninger til forebyggelse og sundhed

  TrygFonden og Mandag Morgen offentliggør en rapport, der tegner et billede af danskernes syn på forebyggelse med særlig fokus på rygning og alkohol. På baggrund af rapporten vil der blive debatteret muligheder og udfordringer på forebyggelsesområdet i Danmark.

Tirsdag 30. maj

KL. 10:00
 • Invitation til pressen: Lancering af initiativet 'Nordic Solutions to Global Challenges'

  Pressen inviteres til lancering af de nordiske statsministres initiativ 'Nordic Solutions to Global Challenges'.

KL. 13:00
 • Konference: Frivillighedens positive effekter

  Røde Kors afholder konference om de positive effekter ved at være frivillig. Konferencen sætter også fokus på, hvordan udsatte kan involveres i frivilligt arbejde. 

Onsdag 31. maj

KL. 12:30
 • Konference: Timbuktu Fonden

  Timbuktu Fonden inviterer til mini-konference under titlen 'Communicating Worlds 2' og uddeler samtidig Timbuktu-prisen for undersøgende journalistik.

Juni 2017

Torsdag 15. juni

KL. 12:00
 • Folkemøde 2017: Åbning

  Folkemøde 2017 åbnes fra Hovedscenen i Allinge.

Søndag 18. juni

KL. 14:00
 • Folkemøde 2017: Afslutning

  Folkemøde 2017 afsluttes fra Hovedscenen.

September 2017

Onsdag 6. september

KL. 9:00
 • Forsvars- og sikkerhedspolitisk Døgn 2017

  Altinget inviterer til Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Døgn 2017 på Grønbechs Hotel i Allinge.

Onsdag 13. september

KL. 9:00
 • Altinget netværksdøgn: Digital interessevaretagelse

  Altingets netværk for digital interessevaretagelse inviterer til netværksdøgn på Grønbechs Hotel.

Onsdag 27. september

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Store projekter og strategiske alliancer

  Altingets civilsamfundsnetværk afholder foredrag om alliancer, hvor administrerende direktør for DEA, Stina Vrang Elias, deltager. 

Oktober 2017

Tirsdag 31. oktober

KL. 11:00
 • Reformationsjubilæet: Markering og reception

  I anledning af 500-året for Reformationen afholder Folketinget og regeringen en officiel markering.

November 2017

Onsdag 8. november

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Debat om satspuljen

  Altingets civilsamfundsnetværk afholder debat om satspuljen og det civile samfund med Carl Holst (V), Torsten Gejl (ALT) Vibe Klarup. 

Januar 2018

Tirsdag 30. januar

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Frivillighed i Danmark

  Altingets netværk for civilsamfund inviterer til formiddagsmøde om frivillighedens ve og vel i Danmark.