Hvordan lokker man hjemmehjælperen til at grave sin egen grav?

GULERØDDER: Det kræver stærke ledelsesværktøjer at få den kommunale plejesektor til at omfavne velfærdsteknologien. Og manglen på incitamenter er en væsentlig årsag til, at de økonomiske gevinster ikke er realiseret. Det viser nye tal fra Teknologisk Institut.