September 2017

Fredag 22. september

KL. 13:00
 • Ellen Trane og Sophie Løhde besøger Vejle Sygehus

  Sundhedsministeren og innovationsministeren besøger Vejle Sygehus for bl.a. at få en introduktion til, hvordan sygehuset arbejder med at sætte patienten i centrum. 

Tirsdag 26. september

KL. 13:00
 • Dansk Industris topmøde 2017

  Dansk Industri samler mere end 1.000 ledere, politikere og andre beslutningstagere til DI Topmødet 2017 i Operaen i København.

Onsdag 27. september

KL. 13:00
 • Høring: Digitalisering som vækstkatalysator

  Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg holder åben høring om digitalisering som vækstkatalysator. 

Torsdag 28. september

KL. 10:00
 • Digitaliseringsmessen 2017

  Messen sætter fokus på digitale løsninger og effektiviseringsmuligheder samt videndeling mellem leverandører, udviklere og chefer, ledere og medarbejdere i kommunerne.

Fredag 29. september

KL. 9:00
 • Digitalt EU-topmøde i Tallinn

  Det estiske formandskab for Rådet og formanden for Det Europæiske Råd og Europa-Kommissionen inviterer til det digitale topmøde i Tallinn, hvor EU's stats- og regeringschefer. 

Oktober 2017

Onsdag 4. oktober

KL. 9:00
 • Installationskonferencen 2017

  Molia inviterer til Installationskonferencen 2017

Mandag 9. oktober

KL. 9:00
 • Vidensfestival: WHINN

  Vidensfestivalen Week of Health and Innovation samler i alt 12 konferencer og 22 aktiviteter om dansk sundhedsinnovation frem mod 2020.

Torsdag 12. oktober

KL. 9:00
 • Konference: Mental sundhed

  Konferencen har til formål at skabe refleksion og debat blandt fagfolk, meningsdannere og politikere om, hvordan vi varetager vores mentale sundhed i fremtiden.

KL. 10:00
 • Konference: Det brugerinddragende hospital

  ViBIS og Aarhus Universitetshospital (AUH) inviterer til erfaringsdeling om Det Brugerinddragende Hospital.

KL. 10:00
 • Konference: Hvordan implementerer man brugerinddragelse på et hospital?

  Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet og Aarhus Universitetshospital inviterer til konference og erfaringsdeling om storskalaprojektet Det Brugerinddragende Hospital.

November 2017

Onsdag 1. november

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Tilstedeværelse på digitale platforme

  Altingets netværk for digital interessevaretagelse inviterer til formiddagsmøde med kommunikationskonsulenter fra Plastindustrien.

Mandag 6. november

KL. 9:30
 • Debat: Fremtidens sundhedsvæsen, big data og wearables

  Etisk Råd inviterer til debatdag med fokus på fremtidens sundhedsvæsen og på, hvordan brugen af wearables og data vil få stor betydning i forebyggelse og behandling.

Torsdag 16. november

KL. 9:00
 • Konference: Automatisering og sporbarhed øger patientsikkerhed

  Konferencen om automatisering, sporbarhed og optimering af logistik tager udgangspunkt i nye måder at leve op til kravene om effektivitet på de danske hospitaler.

Tirsdag 21. november

KL. 10:00
 • Temamøde: EU's persondataforordning

  ATV's Digitale Vismænd afholder temamøde om EU's persondataforordning, hvor der vil være fokus på hvilke compliance-tiltag, der er nødvendige for virksomheder og organisationer.