Ellen Trane: Styrelsen for Patientsikkerhed tjekker implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Sjælland