Styrelser vil granske støj fra kystnære vindmøller

STØJ: Kritik af modellen for at beregne støjgener fra de kystnære havvindmølleprojekter får nu Energistyrelsen og Miljøstyrelsen til at se nærmere på den anvendte model.