Udkast til bekendtgørelse med fastsættelse af administrationsgrundlaget