Laust Leth Gregersen

Dansk EU-formandskab skal stoppe spekulation i fødevarer

21. december 2011 kl. 12:35
DEBAT: EU er en stor synder i fødevarespekulation. Selv USA er langt foran Europa i lovgivningen på dette område. Formandskabet skal tage deres løfte om at gøre en indsats imod fødevarespekulation alvorligt, mener Laust Leth Gregersen.
| Flere

EUdebatten

Af Laust Leth Gregersen,
Politikmedarbejder, Concord Danmark

Verden har de seneste år været vidne til historisk voldsomme udsving i de globale fødevarepriser. For fødevareproducenter overalt i verden betyder de kraftige prisudsving, at det er svært at planlægge den fremtidige produktion. For fattige mennesker, der bruger op til 80 procent af deres indkomst på mad, kan udsvingene betyde sult og i yderste konsekvens hungersnød. Men nu skal det være slut. Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) har bebudet, at Danmark under det kommende EU-formandskab vil arbejde for at sætte en stopper for ukontrolleret spekulation i fødevarer.

På bare 15 måneder, fra slutningen af 2006 til marts 2008, steg FN's råvareindeks med 71 procent for efter juli 2008 at falde tilbage til 2006-niveauet på bare få måneder. Siden er priserne igen himmelflugtet, og de globale fødevarepriser ligger i dag på samme rekordhøje niveau som i 2008. Forventningen er, at fødevarepriserne fortsat vil være yderst omskiftelige. FN's fødevareorganisation FAO vurderer således, at prisen på basisfødevarer som soja og hvede vil have udsving på over 35 procent i fremtiden.

USA dæmmer op for spekulation i fødevarer
Spekulation har dog ikke kun negative konsekvenser for mennesker i fattige lande. At den spekulative handel med råvarer også påvirker de vestlige markeder negativt har været et af hovedbudskaberne i investoren Michael Masters' kamp for at begrænse spekulation. Masters er grundlægger af firmaet Masters Capital Management LLC og organisationen Better Markets, der har ét formål: At stoppe spekulation i råvarer. Han arbejder for at sætte fokus på de vidtrækkende skadelige virkninger af den uregulerede råvarespekulation og behovet for finansielle reformer.

Fødevarespekulation er negativt for samfundsudviklingen, der har brug for stabile markeder for at sikre en bred fælles velstand og finansiel stabilitet. Og arbejdet har indtil nu båret frugt. Således har Masters været en af drivkræfterne bag vedtagelsen af en vidtgående regulering af fødevarespekulation i USA - Dodd-Frank loven.

"Der skal skabes flere organisationer og ligesindede institutioner, der har indsigt i kompleksiteten i markederne, for at der kan blive dæmmet op for den negative spekulation," udtalte Masters på en konference i Folketinget om spekulation i fødevarer arrangeret af blandt andre Concord Danmark.

Masters opfordrer derfor Europa til at vedtage ligeså omfattende reguleringer af fødevarespekulation, som USA har gjort.

USA langt foran EU
EU fremlagde 20. oktober 2011 et forslag til regulering af fødevarespekulation på Europas børser. Men forslaget er skuffende og langt fra så ambitiøst som Dodd-Frank loven. Hovedproblemerne i EU's forslag er, at Kommissionen med dette direktiv ganske vist får kompetence til at fastsætte positionsbegrænsninger - et loft for, hvor stor en sum den enkelte investor kan investere i råvarederivater - men det er ikke noget, Kommissionen pålægges. Den kan vælge at lade være.

Yderligere er flere aktører på markedet undtaget - både fødevareproducenter og kornselskaber. Denne undtagelse kan misbruges til at underminere positionsbegrænsningerne, hvis selskaber som disse også optræder som spekulanter på markedet, eller hvis finanshuse ligefrem opretter selskaber med kendetegn, der undtager dem fra reglerne.

Selvom de første ambitiøse skridt mod at begrænse spekulation i fødevarer er taget i USA, afhænger gennemslaskraften i Dodd-Frank af EU's direktiv. Sammenlignet med Dodd-Frank loven, er EU-Kommissionens udspil meget uambitiøst, og det er uheldigt. I USA har de store finanshuse nemlig haft held med at overbevise politikere og finanstilsynet om, at det er afgørende ikke at gå meget længere end EU. Så jo svagere signaler EU sender, des ringere bliver effekten af Dodd-Frank.

Danmark har ansvar under formandskab
I sidste ende skal Europa-Parlamentet og Ministerrådet være enige om Kommissionens forslag. Begge steder kan danske politikere gøre en forskel. Det gælder ikke mindst i Rådet, hvor Danmark har EU-formandskabet i første halvdel af 2012. En vigtig del af de videre forhandlinger om forslaget skal foregå, mens Danmark har EU-formandskabet.

Og erhvervs- og vækstminister Ole Sohn (SF) har netop bebudet, at Danmark under det kommende EU-formandskab vil arbejde for at sætte en stopper for ukontrolleret spekulation i fødevarer på børserne i Europa. Til Kristeligt Dagblad 2. december udtaler Ole Sohn:

"Det danske formandskab prioriterer reformerne af den finansielle regulering i EU og vil arbejde for at sikre væsentlige fremskridt i disse sager."

Ordførerne fra R, S og SF er tilsvarende enige i, at reguleringen som minimum må på højde med den amerikanske lovgivning, og understreger vigtigheden af, at EU indfører restriktioner på de finansielle markeder.

Og en reform på området er nødvendig, for den spekulative handel er eksploderet. Der er stigende enighed om, at spekulation er med til at forstærke prisudsving, der gør markederne ustabile og medfører sult og i yderste konsekvens hungersnød for verdens fattigste. Der kan derfor kun opfordres til, at regeringen fremlægger en konkret plan for, hvordan Danmark har tænkt sig at føre an i kampen for at dæmme op for fødevarespekulation under og efter det danske EU-formandskab.

EUdebatten

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK
Altinget.dk er en uafhængig, journalistisk netavis, der skriver om dansk og international politik. Bestil Altinget.dks gratis daglige overblik her.

God fornøjelse,
Mvh. Rasmus Nielsen, chefredaktør
Email:
Kære læser,

Du er blevet opmærksom på en artikel fra Altinget.dk gennem Infomedia.

Hvis du er abonnent hos Altinget.dk og er logget ind med emailadresse og kode, kommer du direkte ind på den artikel, du har ønsket at se. Glemt kode - klik her.

Hvis du ikke er abonnent, kan du hurtigt og nemt bestille et gratis og uforpligtende prøveabonnement her.

God fornøjelse.

Altinget | EU er støttet økonomisk af:
Logo Bendt Bendtsen søger politisk assistent til Europa-Parlamentet
FRIST: 15/8 2014
Konsulent/chefkonsulent til Dansk Erhverv og Forlæggerforeningen
FRIST: 12/8 2014
Svensk kundkonsulent till Altinget.dk. Deltidstjänst.
FRIST: 11/8 2014
Svensk kundkonsulent på Altinget.dk. Fulltidstjänst.
FRIST: 11/8 2014
Afdelingschef for standarder og it-arkitektur til National Sundheds-it
FRIST: 14/8 2014
It-projektleder og it-arkitekt til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
FRIST: 15/8 2014
Redaktør til Agenda
FRIST: 10/8 2014
Strategisk enhedschef med politisk tæft
FRIST: 29/8 2014
Projektmedarbejder med interesse for folkeskolen søges
FRIST: 18/8 2014
Student til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
FRIST: 17/8 2014
AK-Samvirke søger en konsulent med særlige kompetencer
FRIST: 10/8 2014
To engagerede kolleger til økonomi og sundhedsdata
FRIST: 12/8 2014
Direktør til Pharmadanmark
FRIST: 26/8 2014
Public affairs-konsulent til Forsikring & Pension
FRIST: 11/8 2014
Regnskabs- og økonomimedarbejder til DIPD
FRIST: 18/8 2014
5 medarbejdere til Passagerpulsen i Forbrugerrådet Tænk
FRIST: 15/8 2014
Politisk kampagnekoordinator til Forbrugerrådet Tænk
FRIST: 15/8 2014
Konsulent med flair for kommunikation og marketing til Bus & Tog - organisationen for kollektiv trafik
FRIST: 6/8 2014
Konsulent med flair for projektstyring til Bus & Tog
FRIST: 6/8 2014
Økonomi- og administrationschef til Bus & Tog
FRIST: 6/8 2014
Jurist til ATP
FRIST: 10/8 2014
Marketing- og kommunikations-konsulent til Vindmølleindustrien
FRIST: 30/7 2014
Kapacitetsudviklings-konsulent med stærke netværkskompetencer
FRIST: 13/8 2014
Pressechef til Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
FRIST: 8/8 2014
Ambitiøs projektkonsulent til Regionernes Sundheds-it (RSI)
FRIST: 11/8 2014
Universitetsdirektør til Aalborg Universitet
FRIST: 7/8 2014
Kommunaldirektør til Fanø Kommune
FRIST: 11/8 2014
Danske Regioner søger 2 konsulenter til Videncenter for Jordforurening
FRIST: 1/8 2014
Sort pil Indryk jobannonce
NAVNENYT:
SENESTE PÅ ALTINGET: