Marts 2017

Onsdag 15. marts

KL. 12:00
 • Embla 2017 - Den nordiske madpris

  Embla er en ny nordisk madpris, der har til formål at styrke den fælles nordiske madidentitet og kultur, samt at øge interessen for nordisk mad uden for Norden. De nordiske bondeorganisationers Centralråd står bag den nye madpris.

Tirsdag 28. marts

KL. 15:30
 • Reception: Royal Unibrew CEO fratræder

  CEO i Royal Unibrew Henrik Brandt fratræder, og det markeres med en afskedsreception for forretningsforbindelser, samarbejdspartnere og kolleger.

Onsdag 29. marts

KL. 8:00
 • Ministermøde på Malta om fair fiskeri i Middelhavet

  På Malta deltager en række lande i et ministermøde om fair fiskeri i Middelhavet under navnet MedFish4Ever.

KL. 14:00
 • Samråd: Marine virkemidler (L 111)

  Miljø- og Fødevareudvalget har kaldt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i samråd om marine virkemidler (L 111).

KL. 14:00
 • Miljø- og Fødevareudvalget modtager deputationer

  NOAH, No Patents On Seeds og Dansk Kennel Klub besøger Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

KL. 16:30
 • Biorefining Alliance holder åbent årsmøde

  Biorefining Alliance inviterer til åbent årsmøde med fokus på cirkulær økonomi.

Torsdag 30. marts

KL. 10:00
 • Salen: Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (L 145).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder, registreringsafgiftsloven, lov om kommunale borgerservicecentre og forskellige andre love (L 164).

KL. 13:30
 • Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget modtager deputationer

  Coop Danmark, Danske Vognmænd og Horesta besøger Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

April 2017

Tirsdag 4. april

KL. 9:30
 • Temamøde: Implementering af den ny EU-persondataforordning

  Landbrug & Fødevarer inviterer sine medlemsvirksomheder til temamøde om EU's nye persondataforordning. 

Onsdag 19. april

KL. 9:00
 • Konference: Fremtidens ammoniak systemer

  Teknologisk Institut inviterer til to-dages konference med fokus på brugen af ammoniak som kølemiddel.

Tirsdag 25. april

KL. 13:00
 • Konference: Etisk handel i landbrugs- og fødevaresektoren

  Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og Landbrug & Fødevarer inviterer virksomheder, NGO’er, brancheorganisationer, politikere mfl. til konference om etisk handel i landbrugs- og fødevaresektoren.

Onsdag 26. april

KL. 14:30
 • Debatmøde: ”Skibet er ladet med” - om det kommende energiforlig

  Regeringen forventes at komme med et udspil til en ny energipolitisk aftale i løbet af 2017, som vil afløse den nuværende aftale fra 2012, og som dermed vil ændre rammerne for energipolitiske initiativer i Danmark i de kommende år.

  I anledning heraf inviterer Det Økologiske Råd til debat om fremtidens energipolitik, hvor fokus vil være på, hvilken betydning aftalen kan få for fremtidige investeringer i vedvarende energi, energieffektivitet, energisystemet og i forskning, udvikling og demonstration af ny grøn energiteknologi. 

Maj 2017

Onsdag 3. maj

KL. 9:30
 • Konference: Prioritering af fremtidens arealanvendelse i Danmark

  Teknologirådet og Aalborg Universitet inviterer til debat om fremtidens arealanvendelse i Danmark.

Mandag 15. maj

KL. 9:00
 • Konference: Orientering om den nye husdyrregulering (Odense)

  Miljøstyrelsen inviterer til orienteringskonference om den nye husdyrregulering.

Torsdag 18. maj

KL. 9:00
 • Energimesse 2017

  Foreningen af Danske Solcelleejere afholder energimesse 2017 i Bjerringbro Idrætspark.

Mandag 22. maj

KL. 10:00
 • Konference: Orientering om den nye husdyrregulering (Kolding)

  Miljøstyrelsen inviterer til orienteringskonference om den nye husdyrregulering.

Tirsdag 23. maj

KL. 9:00
 • Konference: Orientering om den nye husdyrregulering (Herning)

  Miljøstyrelsen inviterer til orienteringskonference om den nye husdyrregulering.

Onsdag 24. maj

KL. 9:00
 • Konference: Orientering om den nye husdyrregulering (Aalborg)

  Miljøstyrelsen inviterer til orienteringskonference om den nye husdyrregulering.

Onsdag 31. maj

KL. 9:00
 • Konference: GoFood

  DTU og Lund Universitet inviterer til konferencen GoFood, der vil blive afholdt på både DTU og Lund Universitet. Konferencen vil sætte fokus på, hvordan man globalt kan løse de største fødevaresikkerhedsudfordringer, der gør sig gældende rundt om i verden.