Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Minister forklarer samarbejde med Fødevarestyrelsen

SVAR:

Enhedslisten havde bedt miljø- og fødevareministeren oplyse, om det er Fødevarestyrelsens rolle at "afveje økonomi, jura og samfundsmæssige værdier når det besluttes, hvad der skal indstilles til en minister". Ministeren forklarer sig her. 

Minister: Jeg skal ikke vurdere, om CBS-rapport er uvildig forskning

SVAR:

Radikale havde bedt miljø- og fødevareministeren vurdere, om CBS-rapporten om konsekvensen af de danske rammevilkår for landbrugets indtjening kan siges at være uvildig forskning. Ministeren mener imidlertid ikke, at det er op til ham at afgøre. 

Esben Lunde: Jeg er uenig med Det Økologiske Råds syn på regeringsgrundlaget

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren er uenig med Det Økologiske Råds udsagn om, at regeringens regeringsgrundlag indeholder "flere gode principper, men få konkrete handlinger". Han forklarer her, hvorfor regeringsgrundlaget også indeholder konkret handling på natur-, miljø- og klimaområdet.

Pape: Svært at vurdere danskernes hashforbrug

SVAR:

Alternativet havde bedt justitsministeren oplyse, hvor stor en mængde hash/cannabis det estimeres, at der bliver forbrugt i Danmark om året. En rapport fra EU vurderer, at stoffet er det mest udbredte i Europa. Rigspolitiet vurderer, at det samme gælder i Danmark, men kan ikke sætte konkrete tal på.