Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lunde Larsen: Ikke behov for en cannabiskommission

SVAR:

Dyrkning af cannabis til medicinsk brug er ved at blive undersøgt under Sundheds- og Ældreministeriet. Miljø- og fødevareministeren mener derfor ikke, at der er behov for at nedsætte en cannabiskommission.

Lunde: Afvist antibiotikum bruges næsten ikke

SVAR:

Fødevarebranchen indførte i 2010 et frivilligt stop for brugen af de såkaldt "kritisk vigtige 3. og 4. generations cefalosporiner". Ifølge fødevareministeren har der været et meget begrænset forbrug af cefalosporiner siden.

Lunde: Vil ikke bede restauranter skilte med halal-kød

SVAR:

Fødevareministeren finder ikke "tilstrækkeligt grundlag for at regulere restauranternes oplysning om slagtemetode for det kød, de anvender". Svaret falder på et spørgsmål fra DF om, hvorvidt restaurantsgæster skal gøres opmærksomme på, om der serveres halalslagtet kød.

Lunde om medicinsk cannabis: For tidligt at tale om økologi

SVAR:

SF havde bedt miljø- og fødevareministeren oplyse, om regeringen vil stille krav om økologiske metoder ved dyrkning af medicinsk cannabis i det lovforslag, som regeringen barsler med. Det er for tidligt at lægge sig fast på en model for dyrkningen, svarer ministeren.

Lunde: Derfor oplyste jeg ikke om fejl ved CBS-rapport

SVAR:

Socialdemokratiet havde spurgt miljø- og fødevareministeren, hvorfor han ikke fortalte om sit embedsværks vurdering af, at CBS-rapporten ”Dansk landbrugs rammevilkår og konkurrenceevne” var mangelfuld. "Da hverken jeg eller Miljø- og Fødevareministeriet har andel i det pågældende rapportudkast, vil jeg ikke gå ind i en nærmere diskussion af arbejdet," lyder svaret.