Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Lauritzen:

SVAR:

Skatteministeren oplyser Liberal Alliance, at det vil betyde besparelser for Skat at fjerne råstofafgiften i chokoladeafgiftsloven. Hvilke administrative konsekvenser en afskaffelse vil have for erhvervslivet vil senere blive fremsendt.

Lunde svarer på årsager til bidød

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren har ikke planer om at igangsætte initiativer i forhold til pesticider og ’bidød’. Han henviser Maria Reumert Gjerding (ALT) til en tidligere besvarelse.

Lunde afviser reduktions-skandale

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren oplyser, at Folketinget blev tilstrækkeligt orienteret ved forhandlinger i 2012. Men inddragelsen af eksterne aktører var utilfredsstillende, svarer han Alternativets Christian Poll.

Lunde bifalder kritisk fokus på pangasius-salg

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren vil ikke lave andre regler end de, der allerede gælder i EU omkring pangasius-salg. Han roser dog det kritiske fokus, der er på området i et svar til Ib Poulsen (DF).

Minister opgør samlet EU-støtte til landbruget

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren redegør i et svar til Europaudvalget for EU's støtte til dansk landbrug. I perioden 2017-2020 udgør den i gennemsnit 7,6 milliarder kroner årligt.