Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Minister: Efterafgrødeordning er en gevinst for dansk landbrug

SVAR:

Socialdemokratiet havde bedt miljø- og fødevareministeren oplyse, om den nye efterafgrødeordning er en gevinst for dansk landbrug. Ministeren svarer, at ordningen er en del af fødevare- og landbrugspakken, og at "fødevare- og landbrugspakken er en gevinst for dansk landbrug".

Lunde svarer om sprøjtemidlet Tebuconazol

SVAR:

Miljøstyrelsen regulerede i 2014 anvendelsen af tebuconazol ved at nedsætte doseringen i en række afgrøder og/eller forbyde de mest kritiske anvendelsestidspunkter, skriver miljø- og fødevareministeren. Han redegør samtidig for aktuelle undersøgelser af stoffets tilstedeværelse i grundvandet. 

Pind: CBS-landbrugsrapport er ikke mit bord

SVAR:

Uddannelsesministeren vil ikke vurdere, om CBS-landbrugsrapport er misbrug af statslige midler. "Da Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har andel i den omtalte rapport, vil jeg ikke i øvrigt kommentere den konkrete sag," lyder det fra ministeren. 

Minister: Har talt sandt om EU's syn på PSO-systemet

SVAR:

"Der er givet retvisende informationer til Folketinget," svarer energi-, forsynings- og klimaministeren Alternativet. Partiet havde spurgt ministeren, om han har givet "urigtige, uretvisende, usande eller vildledende" oplysninger til Folketinget i forhold Europa-Kommissionens syn på PSO-systemet.

Minister forklarer samarbejde med Fødevarestyrelsen

SVAR:

Enhedslisten havde bedt miljø- og fødevareministeren oplyse, om det er Fødevarestyrelsens rolle at "afveje økonomi, jura og samfundsmæssige værdier når det besluttes, hvad der skal indstilles til en minister". Ministeren forklarer sig her. 

Minister: Jeg skal ikke vurdere, om CBS-rapport er uvildig forskning

SVAR:

Radikale havde bedt miljø- og fødevareministeren vurdere, om CBS-rapporten om konsekvensen af de danske rammevilkår for landbrugets indtjening kan siges at være uvildig forskning. Ministeren mener imidlertid ikke, at det er op til ham at afgøre.