September 2017

Onsdag 20. september

KL. 7:00
 • Konference: High Tech Summit om digitalisering

  DTU sætter fokus på, hvordan digitalisering kommer til at dominere hverdagen i fremtiden.

KL. 13:00
 • Konference: Offentliggørelse af Fødevareforskningsstrategi

  DI Fødevarer og Landbrug & Fødevarer afholder i fællesskab en konference i forbindelse med lanceringen af deres samlede fødevareforskningsstrategi. 

KL. 15:00
 • Temamøde: Hvordan får man succes med mere sundhed og bevægelse på skoleskemaet? (Odense)

  VIVE inviterer til en række temamøder, hvor konkrete tiltag og erfaringer med Projekt Sund Uddannelse vil blive præsenteret.

Torsdag 21. september

KL. 10:00
 • Mette Bock åbner international herregårdskonference

  Kulturminister Mette Bock (LA) åbner konferencen 'A Manorial World', som finder sted på herregården Gammel Estrup, som huser Center for Herregårdsforskning. Temaet er herregårdenes fælleseuropæiske kulturarv.

Mandag 25. september

KL. 14:30
 • Aarhus Universitet åbner nyt center for innovativ fødevareforskning

  Aarhus Universitet åbner et nyt center, der får navnet iFOOD - Center for Innovativ Fødevareforskning. Til åbningsarrangementet vil der afholdes taler og der vil forevises eksempler på innovativ fødevareforskning.

   

Tirsdag 26. september

KL. 8:30
 • Morgensalon: Kan vi lære noget af finske dagtilbud?​

  Tænketanken DEA inviterer til morgensalon, hvor de sætter fokus på, hvad vi kan lære af pædagoguddannelsen og den pædagogiske praksis i finske dagtilbud.

KL. 13:00
 • Dansk Industris topmøde 2017

  Dansk Industri samler mere end 1.000 ledere, politikere og andre beslutningstagere til DI Topmødet 2017 i Operaen i København.

Torsdag 28. september

KL. 15:00
 • Anders Fogh Rasmussen gæsteforlæser på KU

  Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen besøger Økonomisk Institut på Københavns Universitet, hvor han vil gæsteforlæse om "Den økonomiske politik 2001-09". 

Fredag 29. september

KL. 9:00
 • Altinget netværk: Oplæg v. Søren Pind

  Altingets netværk for forskning inviterer til formiddagsmøde, hvor uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) vil holde oplæg.

Oktober 2017

Torsdag 5. oktober

KL. 10:00
 • Konference: VUC deler viden 2017

  VUC Videnscenter inviterer til den årlige konference ”VUC deler viden”, hvor der i år vil være fokus på data.

Mandag 9. oktober

KL. 9:00
 • Konference: NeuroRehab 2017

  VihTek - Videncenter for hjælpemidler og velfærdsteknologi, Region Hovedstaden, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Rigshospitalet, Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet og Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet inviterer til NeuroRehab 2017 konference.

  Formålet med konferencen er at undersøge udviklingen inden for rehabilitering efter erhvervet hjerne- og rygmarvsskade.

   

Tirsdag 24. oktober

KL. 9:30
 • Konference: Unges trivsel

  Sundhedsstyrelsen inviterer til konference med fokus på unges trivsel.

November 2017

Onsdag 8. november

KL. 9:30
 • Konference: Effektiv stofmisbrugsbehandling

  Socialstyrelsen inviterer i samarbejde med ni kommuner og Center for Rusmiddelforskning til konference omhandlende effektiv stofmisbrugsbehandling. Her vil resultaterne fra en omfattende metodeafprøvning præsenteres, som har taget afsæt i evidensbaserede metoder til misbrugsbehandling af unge mellem 15 og 25 år.

   

Februar 2018

Mandag 26. februar

KL. 9:00
 • Konference: Big Science Business Forum 2018

  For første gang nogensinde afholdes Big Science Business Forum, som Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag.