Navnenyt


Fødselsdage

Anders Frederiksen
Anders Frederiksen

Institutleder, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus BSS
41 år den 19. september (født Faaborg).
Uddannet ph.d. (Aarhus Uni 2005)

Gitte Just
Gitte Just

Grundlægger, Just Different, adm. direktør, KLUB, fhv. programdirektør, Aarhus 2017, fhv. adm. direktør, Design Danmark
55 år den 19. september (født Foldby).
Uddannet bachelor i datalingvistik (CBS 1993)

Erik Steen Kristensen
Erik Steen Kristensen

Institutleder, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
61 år den 19. september (født Hammer).
Uddannet cand.agro. (Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole 1981), ph.d. (KVL 1987)

Birgit Munck-Kampmann
Birgit Munck-Kampmann

Direktør, ejer, Copenhagen Resource Institute, fhv. centerchef, Det europæiske Miljøagentur
69 år den 19. september (født København).
Uddannet cand.merc. (CBS 1983)

Lars Christian Pallesen
Lars Christian Pallesen

Fhv. rektor, DTU, fhv. adm. direktør, Danmarks Apotekterforening, Statens Serum Institut
70 år den 20. september (født Gentofte).
Uddannet civilingeniør i kemi (DTH 1971), MBA i international business (1975), ph.d. i matematisk statistik (1977), dr.scient. & techn. hc. (KAIST 2010)

Steffen Kruse Juul Krahn
Steffen Kruse Juul Krahn

Chefkonsulent, Reflexio
32 år den 20. september (født Horsens).
Uddannet cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2012)

Jesper Fisker
Jesper Fisker

Departementchef, Undervisningsministeriet
57 år den 20. september (født Frederikshavn).
Uddannet cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1987), ph.d. i offentlig forvaltning (Københavns Uni.)

Anne-Marie Søderberg
Anne-Marie Søderberg

Professor, Department of Management, Society and Communication, CBS
66 år den 20. september (født København).
Uddannet cand.mag. i dansk og sprogpsykologi (Københavns Uni. 1978)

Jens Peter Kampmann
Jens Peter Kampmann

Overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital
76 år den 20. september (født Frederiksberg).
Uddannet cand.med., dr.med. (Københavns Uni. 1967)

Torben Fridberg
Torben Fridberg

Seniorforsker, SFI
71 år den 20. september (født Frederiksberg).
Uddannet mag.scient.soc. (Københavns Uni.)

Prøv fødevarer gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement