Artikel

Ny strid om bæredygtig biomasse

Ny strid om bæredygtig biomasse

EU: Miljøudvalget i Europa-Parlamentet vil skærpe kravene til bæredygtig biomasse i EU. Det kan blive enden på biomasse som brændsel i kraftværker, lyder dansk advarsel. Danske aktører kræver ministeren på banen.

Kræver adgang til Altinget | Forsyning 3
Atomaffald bliver på Risø i op til 50 år mere

Atomaffald bliver på Risø i op til 50 år mere

RADIOAKTIVT: Regeringen vil beholde radioaktivt affald på Risø i yderligere 30 til 50 år. Imens vil man undersøge mulighederne for at eksportere affaldet til udlandet eller grave det ned.

Kræver adgang til Altinget | Forsyning