Debat

Mindre form og mere indhold, tak

REPLIK: Landsdommer Søren Søndergaard Hansen får en ellers væsentlig debat om retssikkerheden i Grønland til at drukne i spørgsmål om form i stedet for indhold. Det skriver Torben Jensen, generalsekretær i Advokatsamfundet.

Debat: Retssikkerhed for grønlandske forvaringsdømte

DEBAT: Forvaringsdømte grønlændere skal have samme vilkår, uanset om de vælger at blive i Herstedvester eller ønsker at blive overført til den nye Nuuk-anstalt, skriver Hans Jørgen Engbo, tidligere direktør for Kriminalforsorgen i Grønland.

DKR: Også de hårdeste unge skal hjælpes på rette spor

DEBAT: Selvom ungdomskriminaliteten er faldende, er det vigtigt at gøre noget for også at nå de hårdeste kriminelle unge. Og her ligger der et uudnyttet potentiale i at gerningsmand og offer mødes og bearbejder den kriminelle hændelse, skriver DKR's Henrik Dam.

Ombudsmanden: Bedre sikkerhed i grønlandske detentioner

DEBAT: Ombudsmandens tilsynsbesøg og dialog med myndighederne i Grønland har medført væsentlige forbedringer af de ubemandede detentioner, skriver Morten Engberg, afdelingschef i Folketingets Ombudsmand.

Dommer: Stol på de grønlandske kredsretter

DEBAT: Bekymringen for kvalitetsniveauet i de grønlandske kredsretter skyldes manglende kendskab til kredsdommersystemet, skriver Kirsten Thomassen, dommer ved Retten i Grønland.

Forsker: EU-datalov giver Danmark store udfordringer

DEBAT: Både offentlige myndigheder og private virksomheder står over for store udfordringer, hvis de skal leve op til EU's dataforordning og kravet om privacy by design, skriver Thomas Hildebrandt, lektor ved IT-Universitetet.