Debat

Dommere: Vi dømmer ikke folk på deres udseende

REPLIK: Professor Jesper Ryberg skyder over målet, når han hævder, at ubevidste biases påvirker domsafsigelser ved de danske domstole, skriver Mikael Sjöberg, formand for Dommerforeningen.

Advokat: Biases påvirker domsafsigelser

REPLIK: I straffesager bør tiltaltes opførsel, påklædning og væremåde ikke have betydning. Men i sidste ende kan det alligevel påvirke domsafsigelsen, skriver Erbil G.E Kaya, forsvarsadvokat.

Advokat: Er du stadig uskyldig, indtil det modsatte er bevist?

REPLIK: Har den erfarne dommer med flere skyldkendelser i bagagen ubevidst vanskeligere ved at håndhæve "uskyldsformodningen" end den mindre erfarne dommer? Det sætter advokat Kristian Mølgaard spørgsmålstegn ved i forlængelse af professor Jesper Rybergs indlæg.

Professor: Ubevidste biases er domstolenes store udfordring

DEBAT: Ubevidste forhold øver kraftig indflydelse på menneskers vurderinger og handlinger, og det er et stort problem, som domstolene bør arbejde på at løse. Det skriver professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet Jesper Ryberg.

Forsker: Myter forplumrer debat om privat sikkerhed

DEBAT: Hvis ikke vi kan diskutere politiets og den private sikkerhedsindustris opgaver på et fordomsfrit niveau, får vi lige præcis det skrækscenarie, mange beskriver: Et samfund hvor sikkerhed og tryghed er forbeholdt dem, der har råd til det, skriver Mette Volquartzen.

Sikkerhedsvirksomheder: Private aktører løser vitale sikkerhedsopgaver

DEBAT: Private aktører løser allerede i dag tryghedsskabende opgaver i f.eks. psykiatrien og i Københavns Lufthavn. Vi bør afsøge alle muligheder for at aflaste politiet og se på, hvordan private kan udgøre en del af løsningen, skriver Tom Laursen, formand for Vagt- og Sikkerhedsindustrien.

SF: Vi har brug for et nærværende og lokalt forankret politi

DEBAT: Når regeringen trækker på politiets ressourcer ved at forlænge grænsebevogtningen, går det ud over bekæmpelsen af organiseret kriminalitet og et nærpoliti, der kan skabe tryghed. Vi skal derfor være åbne for, at andre faggrupper kan bevogte grænsen, skriver Lisbeth Bech Poulsen (SF).