Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Pape "svarer" om konsulentaftaler i Rigspolitiet

SVAR:

Socialdemokratiet havde bedt justitsministeren redegøre for, hvordan det kan ske, at Rigspolitiet indgår ulovlige konsulentaftaler. Ministeren svarer blandt andet, at det "som udgangspunkt er de enkelte myndigheder, som har til opgave at sikre, at gældende regler overholdes".

 

Pape: Lande uden for Europol kan ikke søge i Europols databaser

SVAR:

Tredjelande har ikke adgang til at foretage direkte søgninger i Europols Informations System (EIS), forklarer justitsministeren. Tredjelande, der har indgået en operationel samarbejdsaftale med Europol, kan dog sende forespørgsler om oplysninger til Europol.

Minister: Overgrebsform betyder intet for støtte

SVAR:

Socialministeren slår fast, at børn og unge, der har været udsat for overgreb, skal have den nødvendige støtte under lov om social service, uanset om de har været ude for seksuelle overgreb eller psykiske eller fysisk vold.

Pape: Kadetuddannelsen bliver "indtil videre" i Brøndby

SVAR:

Radikale havde spurgt justitsministeren, om han vil arbejde for, at regeringen flytter kadetuddannelsen til Skive. Det svarer han imidlertid ikke på. Ministeren konstaterer blot, at uddannelsen "indtil videre" vil foregå i regi af Politiskolen i Brøndby.

Støjberg svarer om EU's flygtningepolitik

SVAR:

Kommissionens asylpakker fra 2016 er et forsøg på at justere det europæiske asylsystem, skriver Inger Støjberg til Alternativet. "Det er endnu for tidligt at vurdere, hvad drøftelsen af Kommissionens forslag munder ud i," tilføjer hun.