Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Pape: Europol efterforsker ikke sager

SVAR:

DF havde spurgt justitsministeren, hvor mange kriminalsager, der "er blevet opklaret i Europol de seneste seks år". Men Europol efterforsker og opklarer ikke sager, forklarer justitsministeren. Europol yder støtte til medlemslandene.

Pape svarer om Danmarks Schengen-deltagelse

SVAR:

Hvis Danmark ikke gennemfører et initiativ til udbygning af Schengen-reglerne, skal de medlemsstater, der er bundet af foranstaltningen overveje, hvilke passende foranstaltninger der skal træffes. Det kan ultimativt betyde ekskludering af Danmark fra Schengen-samarbejdet, oplyser justitsministeren.

Minister: Politiet kan ikke vide mere om afviste personer ved grænsen

SVAR:

Dansk Folkeparti havde bedt justitsministeren forholde sig til, at Rigspolitiet angiveligt ikke ved, hvad der er sket med de personer, der er blevet afvist ved den dansk-tyske grænse. Ministeren svarer, at da der er tale om personer, som bliver nægtet indrejse i Danmark, kan man ikke forvente at klarlægge, hvad der sker med dem.

Mercado svarer om knivforbud på bosteder for psykisk syge

SVAR:

Socialministeren oplyser, at der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet, Justitsministeriet, KL og Københavns Kommune, som skal se på mulige modeller for knivforbud på botilbud.

Pape: Nyt udspil om digitale sexkrænkelser "i det nye år"

SVAR:

Justitsministeriet er i gang med at kigge på et fælles udspil om digitale sexkrænkelser. Ministeren forventer, at han sammen med social- og børneministeren og ligestillingsministeren kan præsentere udspillet "i det nye år".