Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Minister: Politiet kan ikke vide mere om afviste personer ved grænsen

SVAR:

Dansk Folkeparti havde bedt justitsministeren forholde sig til, at Rigspolitiet angiveligt ikke ved, hvad der er sket med de personer, der er blevet afvist ved den dansk-tyske grænse. Ministeren svarer, at da der er tale om personer, som bliver nægtet indrejse i Danmark, kan man ikke forvente at klarlægge, hvad der sker med dem.

Pape: Nyt udspil om digitale sexkrænkelser "i det nye år"

SVAR:

Justitsministeriet er i gang med at kigge på et fælles udspil om digitale sexkrænkelser. Ministeren forventer, at han sammen med social- og børneministeren og ligestillingsministeren kan præsentere udspillet "i det nye år".

Pape: Danmark har ikke aftale med EU-lande om strafafsoning

SVAR:

Danmark har ifølge justitsministeren ikke indgået bilaterale aftaler med andre EU-lande om overførsel af domfældte. Regeringen vil dog arbejde for at oprette eller leje afsoningspladser i udlandet, hvor udvisningsdømte kriminelle skal afsone deres straf. 

Pape: Svært at vurdere danskernes hashforbrug

SVAR:

Alternativet havde bedt justitsministeren oplyse, hvor stor en mængde hash/cannabis det estimeres, at der bliver forbrugt i Danmark om året. En rapport fra EU vurderer, at stoffet er det mest udbredte i Europa. Rigspolitiet vurderer, at det samme gælder i Danmark, men kan ikke sætte konkrete tal på. 

Minister: Godt at Københavns Politi beklager sprog på Twitter

SVAR:

Enhedslisten havde spurgt justitsministeren, om der er grund til at kritisere Københavns Politis sprogbrug i opdateringer på Twitter om østeuropæiske kriminelle den 14. og 15. november 2016. Ministeren svarer, at han er tilfreds med, at Københavns Politi har beklaget de pågældende tweets.

Sådan forstår Justitsministeriet en ”direktivnær gennemførelse”?

SVAR:

Justitsminister Søren Pape (K) redegøre for, hvordan ”direktivnær gennemførelse” i et lovforslag, der gennemfører et EU-direktiv, skal forstås. Ministeren svar bl.a., at dn direktivnær gennemførelse af et lovforslag indebærer, "at indholdet af et direktiv gennemføres i national lovgivning, uden at der i den forbindelse indføres skærpede eller anderledes krav".

Pape: Sådan sikres fængslerne mod drone-smugling

SVAR:

Justitsministeren svarer Enhedslisten på, hvordan kriminalforsorgen forholder sig til brugen af droner til indsmugling af narko, mobiltelefoner og andet i danske fængsler.

Støjberg svarer uklart om "tegn på radikalisering" og asyl-afslag

SVAR:

DF havde bedt udlændinge- og integrationsministeren svare på, om regeringen er indstillet på, "at tydelige tegn på radikalisering automatisk skal medføre afslag på asyl". Ministeren svarer imidlertid ikke klart. Hun siger dog, at hun forventer, "at al mistanke om radikalisering bliver indberettet af indkvarteringsoperatørerne, så de rette myndigheder hurtigt kan tage hånd om problemet".