Februar 2017

Lørdag 25. februar

KL. 9:00
 • Folkehøring om EU på Christiansborg

  Folketinget har samlet et 'mini-Danmark' for at høre, hvad Danmarks EU-politik ifølge dem skulle handle om. 

Mandag 27. februar

KL. 11:30
 • Presselogen vælger ny formand

  Folketingets Presseloge skal have ny formand, da den hidtidige - Altingets redaktionschef Anders Jerking - har fået nyt job. Den nye formand vælges på en ekstraordinær generalforsamling.

KL. 13:00
 • Høring: Stigende pres og mistrivsel blandt børn og unge i uddannelsessystemet

  Danske Underviserorganisationers Samråd står bag denne høring om stigende pres og mistrivsel blandt børn og unge i uddannelsessystemet på grund af test og præstationspres.

Tirsdag 28. februar

KL. 10:30
 • Samråd: Konsekvenserne ved det nye takstsystem på Sjælland

  Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har kaldt transport-, bygning- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i åbent samråd om de utilsigtede konsekvenser for pendlerne ved det nye taktsystem på Sjælland.

KL. 14:30
 • Samråd: Private pasningsordningers mulighed for at afvise at passe børn med særlige behov

  Social-, Indenrigs- og Børneudvalget har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado (K) i samråd om private pasningsordningers mulighed for at afvise at passe børn med særlige behov.

KL. 15:45
 • Samråd: Mulighed for tidligere pension for politikere

  Udvalget for Forretningsordenen har kaldt finansminister Kristian Jensen (V) i samråd om muligheden for tidligere pension for politikere.

KL. 16:00
 • Samråd: Private videregående uddannelser

  Uddannelses- og Forskningsudvalget har kaldt uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) i samråd om private videregående uddannelser.

Marts 2017

Onsdag 1. marts

KL. 9:00
 • Statsministeren åbner CEPOS' vækstkonference

  Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) åbner CEPOS'  vækst-konference, der samler landets topøkonomer, toppolitikere mv. til oplæg og debat om dansk økonomis udfordringer.

KL. 14:30
 • Samråd: Markedsføringsloven

  Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har kaldt erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i åbent samråd om markedsføringsloven (L 40).

Torsdag 2. marts

KL. 10:30
 • Samråd: Sagsbehandlingstiderne i Skatteankestyrelsen

  Skatteudvalget har kaldt skatteminister Karsten Lauritzen (V) i åbent samråd om sagsbehandlingstiderne i Skatteankestyrelsen.

KL. 12:00
 • Samråd: EU-Kommissionens investeringsplan

  Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg har kaldt erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i åbent samråd om EU-Kommissionens investeringsplan (Junckerplanen).

KL. 16:30
 • Samråd: Udsatte boligområder

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i åbent samråd om de udsatte boligområder.

Tirsdag 7. marts

KL. 9:00
 • Energiforum 2017

  Energiforum Danmark afholder sin årlige konference under temaet ”Djævlen i detaljen”.

KL. 14:00
 • Reception: Kommunikationsdirektør i Dansk Metal fylder 40 år

  Kommunikationsdirektør i Dansk Metal Anders Frederik Gjesing fylder 40 år, og det markeres med en reception.