Februar 2017

Fredag 10. februar

KL. 10:00
 • Salen: Afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen med videre (B 32).

KL. 10:00
 • Samråd: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

  Udenrigsudvalget har kaldt udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) og justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Torsdag 9. februar

KL. 15:00
 • Samråd: Det offentlige forbrug og serviceniveau for de ældre

  Sundheds- og Ældreudvalget har kaldt ældreminister Thyra Frank (LA) i samråd om det offentlige forbrug og serviceniveau for de ældre.

KL. 13:30
 • Samråd: Status på Energispareordningen

  Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har kaldt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt i samråd om status vedrørende Energispareordningen.

KL. 13:00
 • Samråd: Økonomisk ulighed og reduktion af antallet af offentligt ansatte

  Finansudvalget har kaldt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) i to samråd om henholdsvis økonomisk ulighed og reduktion af antallet af offentligt ansatte.

KL. 13:00
 • Samråd: Ofre udsat for seksuelle overgreb i barndommen

  Retsudvalget har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd om ofre udsat for seksuelle overgreb i barndommen.

KL. 10:00
 • Salen: Dansk militært bidrag til amerikansk hangarskibsgruppe (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til amerikansk hangarskibsgruppe, herunder til støtte for den internationale koalitions indsats mod ISIL i Irak og Syrien samt fremme af maritim sikkerhed (B 56).

KL. 9:00
 • Konference: Det post-faktuelle samfunds største udfordringer

  Carlsberg Akademi lægger hus til Center for Information og Boblestudiers første internationale konference.

Onsdag 8. februar

KL. 16:00
 • Forhandlinger om nyt ejendomsskattesystem

  Finansministeren, skatteministeren, økonomi- og indenrigsministeren og erhvervsministeren med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre til forhandling om et nyt ejendomsskattesystem.

KL. 12:00
 • Pressemøde om dansk udmelding vedr. EU's lægemiddelagentur

  Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) holder pressemøde om EU's lægemiddelagentur.

KL. 11:00
 • Samråd: Lægemanglen i landdistrikterne

  Udvalget for Landdistrikter og Øer har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i samråd om lægemanglen i landdistrikterne.

Tirsdag 7. februar

KL. 15:30
 • Samråd: Dobbeltuddannelser

  Uddannelses- og Forskningsudvalget har kaldt uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) i samråd om dobbeltuddannelser.

KL. 15:00
 • Samråd: Arbejdsudbudsreformer

  Beskæftigelsesudvalget har kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i samråd om arbejdsudbudsreformer.

KL. 15:00
 • Samråd: Indsatsen over for patienter med hjerneskade og hospitalslægers bibeskæftigelse

  Sundheds- og Ældreudvalget har kaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i to samråd om henholdsvis indsatsen over for patienter med hjerneskade og hospitalslægers bibeskæftigelse.

KL. 14:00
 • Samråd: Bedrageri og svindel på internettet

  Retsudvalget har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd om bedrageri og svindel på internettet.

KL. 13:30
 • Samråd: Trafikal ligestilling for danske øer

  Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har kaldt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) i samråd om regeringens holdning til såkaldt trafikal ligestilling for de danske øer.

KL. 13:00
 • Samråd: Reformer i FN og NATO

  Udenrigsudvalget har kaldt udenrigsminister Kristian Jensen (V) i to samråd om henholdsvis reformer i FN og NATO.

KL. 10:00
 • Samråd: Ny prisportal for boliglån

  Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget har kaldt erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i samråd om en ny prisportal, som ministeren lancerede 7. januar, hvor boligejerne skal kunne sammenligne priserne på boliglån.

Søndag 5. februar

 • Parlamentsvalg i Liechtenstein

  Der afholdes parlamentsvalg i Liechtenstein.

Fredag 3. februar

KL. 10:30
 • Samråd: Social arv og social ulighed

  Social-, Indenrigs- og Børneudvalget har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado (K) i samråd om social arv og social ulighed.