Januar 2017

Fredag 20. januar

KL. 11:30
 • Finansministeren i arbejdsfrokost med journalister

  Finansminister Kristian Jensen (V) holder arbejdsfrokost med journalister i Folketingets Presseloge, hvor han vil give en aktuel vurdering af den politiske situation.

KL. 10:00
 • Møde i Det Udenrigspolitiske Nævn

  Det Udenrigspolitiske Nævn holder møde. Fra regeringen deltager udenrigsministeren og forsvarsministeren.

Torsdag 19. januar

KL. 15:00
 • Samråd: Plejehjemmet Lotte

  Sundheds- og Ældreudvalget har kaldt ældreminister Thyra Frank (LA) i samråd om plejehjemmet Lotte.

KL. 14:30
 • Samråd: Regeringens nye regeringsgrundlag på beskæftigelsesområdet

  Beskæftigelsesudvalget har kaldt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i samråd om regeringens nye regeringsgrundlag på beskæftigelsesområdet.

KL. 14:00
 • Samråd: Grøn omstilling

  Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har kaldt energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) i samråd om mål for den grønne omstilling.

KL. 13:45
 • Samråd: Kvalitetsforringelser af de bløde velfærdsydelser

  Finansudvalget har kaldt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) i samråd om kvalitetsforringelser af de bløde velfærdsydelser.

KL. 13:30
 • Statsministeren besøger Vollsmose og Teknologiskolen i Odense

  Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tager til Odense, hvor han besøger Vollsmose og Teknologiskolen.

KL. 12:00
 • Samråd: Nedrustning af atomvåben

  Udenrigsudvalget har kaldt udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i samråd om nedrustning af atomvåben.

KL. 12:00
 • Samråd: Regeringens visioner for dagtilbudsområdet

  Social-, Indenrigs- og Børneudvalget har kaldt børne- og socialminister Mai Mercado (K) i samråd om regeringens politiske visioner for dagtilbudsområdet.

KL. 10:30
 • Samråd: Almene boligselskaber og almene boliger

  Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har kaldt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd om privatisering af den almene boligsektor og indbetaling til Landsbyggefonden i lyset af et tidligere boligudspil fra Liberal Alliance.

Onsdag 18. januar

KL. 10:00
 • Samråd: Bemanding i fængslerne

  Retsudvalget har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd om bemanding i fængslerne.

Tirsdag 17. januar

KL. 16:00
 • Samråd: Social dumping

  Transport-, Bygnings- og Boligudvalget har kaldt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i samråd om hans syn på social dumping i lyset af udtalelser fra en række af ministerens partifæller.

KL. 15:00
 • Samråd: Alderstest af asylansøgere

  Udlændinge- og Integrationsudvalget har kaldt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i samråd om alderstest af asylansøgere.

KL. 14:30
 • Samråd: Pressens vilkår i Danmark

  Kulturudvalget har kaldt kulturminister Mette Bock (LA) i samråd om pressens vilkår i Danmark.

KL. 13:00
 • Statsministerens spørgetime

  Statsministerens spørgetime afholdes i Folketingssalen.

Fredag 13. januar

KL. 15:00
 • Reception: Farvel til Weekendavisens chefredaktør

  I anledning af at Weekendavisens ansvarshavende chefredaktør og direktør Anne Knudsen er fratrådt, inviterer CEO for Berlingske Media Mette Maix til reception.

KL. 13:00
 • Reception: Finn Sørensen fylder 70 år

  Finn Sørensen (EL) holder fødselsdagsreception i anledning af, at han fylder 70 år.

KL. 10:00
 • Salen: Forbud mod minareter (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod minareter (B 15).

Torsdag 12. januar

KL. 16:30
 • Samråd: Arbejdsmiljø for ansatte, der arbejder med demensramte

  Sundheds- og Ældreudvalget har kaldt ældreminister Thyra Frank (LA) i samråd om arbejdsmiljøet for ansatte, der arbejder med mennesker med demens.

KL. 15:00
 • Kronprinsen uddeler Industriens Fonds Iværksætterpris

  Industriens Fonds Iværksætteripris på 500.000 kroner bliver uddelt af Kronprins Frederik ved Danish Tech Challenge Award Show.