April 2017

Lørdag 29. april

KL. 12:00
 • Møde: Dansk særaftale om Europol indgås

  Lørdag bliver der indgået en dansk særaftale om tilknytning til Europol. Det markeres ved et møde i Bruxelles. 

KL. 12:00
 • EU-møde: Dansk særaftale om Europol

  Dansk særaftale om tilknytning til Europol indgås 29. april. 

Fredag 28. april

KL. 16:00
 • Fredagsbar med Socialdemokratiet

  Socialdemokratiet og MC-klubben De Røde Engle inviterer the failing fake-news-pressekorps, S-gruppen, Folketinget og hangarounds til fredagsbar i Kødbyen. 

KL. 11:30
 • Marienborgmøde om sammenhængsreformen

  60 repræsentanter fra fagbevægelsen, erhvervsorganisationer, brugerorganisationer, ministre og ansatte fra kommuner og regioner, erhvervsledere med videre er inviteret til dialogmøde om sammenhængsreformen.

Torsdag 27. april

KL. 16:00
 • Samråd: Generalkonsulstillingen i Flensborg

  Folketingets Udenrigsudvalg har kaldt udenrigsminister Kristian Jensen (V) i samråd om generalkonsulstillingen i Flensborg.

KL. 15:00
 • Innotalk 2017: Er vi klar til fremtidens arbejdsmarked?

  Innovationsfonden inviterer traditionen tro til Innotalk, som i år har overskriften 'Er vi klar til fremtidens arbejdsmarked?'

KL. 14:00
 • Samråd: Indsatsen mod krænkelser af ophavsrettigheder på internettet

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og kulturminister Mette Bock (LA) i åbent samråd om indsatsen mod krænkelser af ophavsrettigheder på internettet (IP-kriminalitet).

KL. 13:00
 • Samråd: Forholdene i kriminalforsorgens institutioner

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i åbent samråd om forholdene i kriminalforsorgens institutioner.

KL. 10:30
 • Samråd: Styrkelse af SKATs indsatsområder

  Folketingets Skatteudvalg har kaldt skatteminister Karsten Lauritzen (V) i samråd om mulighederne for at mindske tabet af skatteindtægter gennem en styrkelse af SKATs indsatsområder.

KL. 10:00
 • Salen: Folketingsbeslutning om ny definition af voldtægt i straffeloven (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om ny definition af voldtægt i straffeloven baseret på krav om samtykke (B 40).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om fuldbyrdelse af straf (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf med videre (L 130)

KL. 8:30
 • Globaliseringskonference: Making globalisation work for all

  Udenrigsministeriet og Dansk Erhverv inviterer til stor konference om globalisering i Børssalen. Økonomi – og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll holder tale ved konferencen.

Onsdag 26. april

KL. 14:00
 • Samråd: Opfølgning på COP13 og Cancun-deklarationen

  Miljø- og Fødevareudvalget har kaldt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i samråd om opfølgning på COP13 og Cancun-deklarationen.

KL. 8:00
 • Samråd: Konsekvenser for Danmark af den stigende kriminalitet i Malmø

  Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i åbent samråd om konsekvenser for Danmark af den stigende kriminalitet i Malmø.

Tirsdag 25. april

KL. 15:00
 • Samråd: Bevægelse i folkeskolen

  Folketingets Undervisningsudvalg har kaldt undervisningsminister Merete Riisager (LA) i åbent samråd om inddragelse af bevægelse i folkeskolen.

KL. 14:00
 • Pressemøde i Statsministeriet

  Lars Løkke Rasmussen (V) og Merete Riisager (LA) præsenterer regeringens nye skolepulje.

KL. 13:30
 • Samråd: Brugerbetaling for fælles inventar og hjælpemidler på plejehjem

  Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har kaldt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) og børne- og socialminister Mai Mercado (K)  i åbent samråd om brugerbetaling for fælles inventar og hjælpemidler på plejehjem.

KL. 13:00
 • Salen: Ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om ligestilling mellem alle dele af rigsfællesskabet med hensyn til aftjening af værnepligt (B 61).

KL. 13:00
 • Salen: Lovliggørelse af peberspray til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge i eget hjem (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om lovliggørelse af peberspray til selvforsvar inden for rammerne af lovligt nødværge i eget hjem (B 112).

KL. 13:00
 • Salen: Straffeloven (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af straffeloven (L 170).