Flygtninge placeres i kommuner med ringe jobmuligheder

INTEGRATION: Fordelingen af flygtninge i kommunerne tager ikke højde for jobmuligheder. Det skader integrationen, mener DA. Inger Støjberg (V) afviser at skrue på fordelingsnøglen.