KL går i offensiven: FGU hører til hos os

INTERVIEW: Et politisk flertals ønske om et forberedende tilbud under statslig styring, bekymrer KL-formand Martin Damm (V). Institutionsinteresser – ikke unges behov – er styrende, mener han.

 • Anmeld

  Steen Devantier · forstander, Kompetencehuset

  Lige vilkår for alle unge

  Hvis det er de unges ærinde Martin Damm vil gå, må det vel være at skabe lige vilkår for alle unge på ungdomsuddannelser. Alle øvrige ungdomsuddannelser er statslige, for at man kan sikre sig, at alle unge - uanset kommunal økonomi - kan få et tilbud med en ensartet kvalitet.

 • Anmeld

  Sisse Carelse · Forstander

  One size fitts næppe alle, men det er der råd for.

  Vi skal nemlig ikke pille enkelte dele ud af sammenhængen. Og når nu et ekspertudvalg i omkring 1 år har arbejdet koncentreret for udarbejdelsen af et tilbud ,hvorfor så ikke følge dette gennemarbejdet forslag med en statslig finansiering med en ansvarlig og professionel kommunal vejlederindsats. Dette står ikke i modsætning til det at mødes i øjenhøjde med de unge og tage udgangspunkt i deres forudsætninger og dermed skabe et skræddersyet tilbud til den enkelte. Med en økonomisk styring fra statens side kan FGU sagtens indrettes, så den tilgodeser forskellige unges mangfoldige behov.