SF: Må kommuner anvise psykiatriske patienter til et herberg?