Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ole Birk: Beregninger kan ikke give rimeligt skøn af kommunale besparelser på boligsikring

SVAR:

Transport-, bygnings- og boligministeren oplyser til Enhedslisten, at det ud fra rapporten 'Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000’erne' ikke er muligt at give et rimeligt skøn over besparelsen på udgifter til boligstøtte i kommuner, der ikke er omfattet af en bestemmelse i boligreguleringsloven.