Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mercado: Kommunal handlingsplan kommer til efteråret

SVAR:

"I løbet af efteråret", lyder svaret fra socialministeren på spørgsmålet om, hvornår en handleplan for styrkelse af kommunernes sagsbehandling på socialområdet er klar. Ministeren vil endnu ikke kommentere på indholdet.

Lunde: Kystdirektoratet finder negative effekter af sandindvinding

SVAR:

Miljøministeren svarer Pia Adelsteen (DF) på et spørgsmålet om lovligheden af en aftale om indvinding af sand i Hjørring Kommune. Kystdirektoratet vurderer, at det vil have negative effekter, men regionen har endnu ikke truffet afgørelse.