Aarhus Universitet

Landbrugspakken bærer stort ansvar for ammoniak-kvaler

LUFT: Landbrugspakken er ifølge Aarhus Universitet en væsentlig del af forklaringen på, at dansk landbrug er langt fra at overholde ammoniak-mål. Det er som at tisse i bukserne, mener DN. Målet hæmmer landbruget uanset landbrugspakken, fastholder ministeren.

Kræver adgang til Altinget | Miljø

Professor: Hvad skal vi bruge havet til?

DEBAT: Der har længe været diskussion om, hvorvidt havbrug er godt for havmiljøet. Der er mange risici forbundet med det, og studier viser, at opdræt på land er bedre for miljøet, skriver Stiig Markager, professor i bioscience, Aarhus Universitet.

Biolog: Naturen kan selv

DEBAT: Det er ren bondementalitet at tro, at naturen er noget, som skal dyrkes og plejes og kontrolleres for ikke at løbe løbsk, skriver biolog Rasmus Ejrnæs.

Biologer: Vådområder virker og egnede områder findes

DEBAT: Gendannelse af vådområder er en løsning på mange problemer i naturen. Det kræver, at landmændene vil være med til at omdanne allerede besværlige dyrkningsarealer til nye genskabte vådområder, skriver Brian Kronvang og Carl Christian Hoffmann fra Institut for Bioscience og DCE på Aarhus Universitet.

"Lovgivningen spænder ben for bedre biodiversitet"

DEBAT: De grønne regler i lovkomplekset omkring hektarstøtten virker ikke og bør laves om, så de understøtter en bedre biodiversitet i landbrugslandet. Det skriver frontfigurer fra Familielandbruget og Jægerforbundet sammen med AU-seniorforsker Rasmus Ejrnæs.

AU-forsker: Dokumentationen af indsatsen for et renere miljø halter

DEBAT: Danmark har tiltrådt en række internationale aftaler, som forudsætter, at indsatsen for et renere miljø dokumenteres. På klimaområdet halter indsatsen for at levere dokumentationen desværre langt efter ambitionerne, skriver Søren O. Petersen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Blå blok vil ændre beskyttede naturområder

NATURPAKKE: Natura 2000-områderne skal tilpasses, så de ikke befinder sig på jordbrugs- og byarealer, står der i naturpakken. Det skal ske i dialog med EU-Kommisionen, men ifølge eksperter bliver det svært ikke at lægge sig ud med EU-direktiverne.

Kræver adgang til Altinget | Miljø