Aarhus Universitet

Biologer: Vådområder virker og egnede områder findes

DEBAT: Gendannelse af vådområder er en løsning på mange problemer i naturen. Det kræver, at landmændene vil være med til at omdanne allerede besværlige dyrkningsarealer til nye genskabte vådområder, skriver Brian Kronvang og Carl Christian Hoffmann fra Institut for Bioscience og DCE på Aarhus Universitet.

"Lovgivningen spænder ben for bedre biodiversitet"

DEBAT: De grønne regler i lovkomplekset omkring hektarstøtten virker ikke og bør laves om, så de understøtter en bedre biodiversitet i landbrugslandet. Det skriver frontfigurer fra Familielandbruget og Jægerforbundet sammen med AU-seniorforsker Rasmus Ejrnæs.

AU-forsker: Dokumentationen af indsatsen for et renere miljø halter

DEBAT: Danmark har tiltrådt en række internationale aftaler, som forudsætter, at indsatsen for et renere miljø dokumenteres. På klimaområdet halter indsatsen for at levere dokumentationen desværre langt efter ambitionerne, skriver Søren O. Petersen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Blå blok vil ændre beskyttede naturområder

NATURPAKKE: Natura 2000-områderne skal tilpasses, så de ikke befinder sig på jordbrugs- og byarealer, står der i naturpakken. Det skal ske i dialog med EU-Kommisionen, men ifølge eksperter bliver det svært ikke at lægge sig ud med EU-direktiverne.

Kræver adgang til Altinget | Miljø

Biologer fælder dom over naturpakken: Politikerne er begyndt at lytte

NATURPAKKE: Blå bloks naturpakke læner sig i langt højere grad op ad faglige råd end tidligere politiske aftaler, mener en række biologer, der dog alligevel finder mange hår i suppen. Indsatsen for det åbne land får en hård medfart.

Kræver adgang til Altinget | Miljø

Landbruget: DCE skal ikke rådgive ministeriet

RÅDGIVNING: DCE's miljøforskere er for snævertsynede, og derfor bør deres rådgivning til Miljøministeriet sendes i udbud i EU, mener L&F og BL. Landbruget forsøger at lukke munden på kritiske forskere, mener DN.

Kræver adgang til Altinget | Miljø 3

Forsker: Milliardgevinst ved målrettet regulering

DEBAT: Den målrettede regulering for fjordene ligger allerede klar og kan sættes i gang i morgen. Det vil give et bedre havmiljø og på sigt en langt større indtjening for landbruget, skriver Stiig Markager, professor ved Aarhus Universitet.