Aarhus Universitet

Evaluering af landbrugspakkens miljø-effekt forsinkes

Evaluering af landbrugspakkens miljø-effekt forsinkes

UDSKUDT: Kvælstof-tal fra Landbrugspakkens første år bliver forsinket og kommer først engang i foråret 2018, oplyser Aarhus Universitet. Fejl på laboratorium får skylden.

Kræver adgang til Altinget | Miljø
Udenlandske forskere: Danske kvælstof-krav hviler på solidt fundament

Udenlandske forskere: Danske kvælstof-krav hviler på solidt fundament

RAPPORT: Der er god videnskabelig dokumentation bag de danske krav til kvælstofreduktion, som muligvis ikke er strikse nok, konkluderer et internationalt forskerpanel. Men måden, hvorpå man sætter specifikke mål for vandområder bør forbedres, mener forskerne.

Kræver adgang til Altinget | Miljø 11